Digitale transformatie voor commissarissen & toezichthouders

Inleiding

De masterclass ‘Digitale transformatie voor commissarissen en toezichthouders’ biedt inzicht in de rol die commissarissen en toezichthouders spelen in het aanjagen én beheersen van de digitale transformatie.

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie gaan snel en hebben verstrekkende gevolgen voor organisatiemodellen, verdienmodellen en concurrentieverhoudingen. Ondernemingen die hun strategie hier niet op afstemmen en hun businessmodel niet tijdig digitaliseren en transformeren, hebben het nakijken en zien hun winstgevendheid en marktaandeel snel teruglopen.

Digitalisering is onvermijdelijk, maar leidt ook tot nieuwe risico’s en onbedoelde consequenties. Niet alles wat kan, mag ook. Denk bijvoorbeeld aan compliance regels met betrekking tot privacy. Ook cybersecurity is een belangrijk thema, niet alleen vanwege het directe verlies, maar ook vanwege het reputatierisico. En dan zijn er nog tal van ethische dilemma’s rondom kunstmatige intelligentie. Moet je alles wat kan en mag, ook willen?

Tijdens deze masterclass kijken we vanuit het perspectief van de commissaris of toezichthouder naar de digitale transformatie. We bespreken waar u op moet letten en welke vragen u kunt stellen. Maakt het bestuur voldoende gebruik van de mogelijkheden? Worden de risico’s onderkend en voldoende beheerst? Is de governance bevorderend of belemmerend voor digitale innovatie? Hebben we de juiste mensen aan boord? 

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen en toezichthouders, zowel in de private als de publieke sector. Specifieke ervaring met ICT of digitalisering is geen vereiste.

Resultaat & Leerdoelen

Na deelname aan deze masterclass bent u in staat om:

 • Een inschatting te maken van de strategische impact van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie op het businessmodel en de concurrentie in de sector.
 • Kansen en bedreigingen van een digitale transformatie voor de onderneming in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen.
 • Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap in het tijdig anticiperen en adequaat reageren op de noodzakelijke aanpassingen aan de digitale tijd.

Naar boven

Werkwijze

In deze masterclass ligt de nadruk op de strategische impact en de implicaties voor het bestuur en het toezicht van de digitale transformatie en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Presentaties worden afgewisseld met discussies en andere werkvormen. Gedurende de masterclass worden de bouwstenen aangereikt waarmee u een oordeel kunt vormen over de strategische gevolgen van technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie en machine learning, voor de organisatie(s) waarop u toezicht houdt.

De colleges worden verzorgd door gerenommeerde docenten en gastsprekers uit de praktijk. De masterclass wordt begeleid door Program Director dr. Willem Peter de Ridder. 

Twee van de docenten, Carin Gorter en Jan Stolker, zijn zeer ervaren commissarissen. Met hen kunt u uitvoerig sparren over de rol van de RvC in die digitale transformatie.

Goed om te weten:

 • Enige zelfstudie wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.
 • De voertaal van het programma is Nederlands.
 • De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 20 deelnemers.

Programma

Dag 1:Kansen en impact van Data Analytics en kunstmatige intelligentie
Dag 2: Leiderschap en toezicht houden op Data Analytics en kunstmatige intelligentie

De masterclass betreft 2 collegedagen (op vrijdag) van 9.00 – 18.00 uur op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het programma wordt twee keer per jaar aangeboden, namelijk op:

 • 12 en 19 juni 2020
 • 6 en 13 november 2020

De eerste dag staat vooral in het teken van de kansen die digitalisering biedt. Welke nieuwe businessmodellen dienen zich aan? Wat is de impact van kunstmatige intelligentie op bijvoorbeeld klantrelaties, producten en operationele processen? We laten uiteenlopende toepassingen zien en we bespreken enkele strategietools die u helpen om grip te krijgen op de digitale transformatie.

De tweede dag beginnen we met de risico’s van digitalisering en van kunstmatige intelligentie. We bespreken cybersecurity, juridische risico’s en ethische vraagstukken. Ook gaat het deze dag over leiderschap in de digitale transformatie. Wat mag je van bestuurders verwachten? Welke rol kan en moet de Raad van Commissarissen spelen?

Naar boven

Docenten

 • Dr. Willem Peter de Ridder
  Program Director
  Futuroloog dr. Willem Peter de Ridder is spreker, postacademisch docent en strategieconsultant. Als directeur van Futures Studies ondersteunt hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie. Hij verzorgt keynotes op congressen en medewerkersbijeenkomsten, geeft strategieworkshops voor managementteams en doceert in executive opleidingsprogramma’s. Daarnaast is hij commissaris/toezichthouder met een strategisch, financieel-economisch en digitaal profiel. In 2020 verschijnt zijn nieuwe boek “Winnen met kunstmatige intelligentie”.

 • Carin Gorter

  Drs. Carin Gorter RA
  Commissaris bij onder andere Basic-Fit, TKH en TVM

  Carin Gorter is als voorzitter van de Audit en Risicocommissie onder meer betrokken bij transformatieprocessen met betrekking tot IT en data analytics. Zij is daarnaast  lid van de MCA en externe audit committee lid bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Carin Gorter heeft in het verleden verschillende senior management functies vervuld op het gebied van operations, IT en productcontrol. Haar laatste senior management functie was SEVP legal, compliance en security. Zij is afgestuurd bedrijfseconoom en registeraccountant.

 • Jan Stolker Distinguished Lecturer Erasmus School of

  Drs. Jan Stolker
  Directeur van het Erasmus Governance Institute
  Jan Stolker is Program Director van de governance programma’s van de Erasmus Universiteit. Hij heeft 22 (internationale) commissariaten en toezichtfuncties vervuld bij bedrijven en non profit organisaties. Hij is onafhankelijk adviseur op het gebied van ondernemingsstrategie, financiering en corporate governance, met name in turn-around situaties. Hij was hij onder meer werkzaam als Managing Director bij ABN AMRO Bank, CEO van ABN AMRO Capital, CEO van NeSBIC Investment Funds II en CEO van Indivers.

 • Ir. Raymond van Es 
  Chief Analytics Officer, Ortec Finance Data Analytics
  Raymond van Es adviseert onder andere over datastrategie, machine learning projecten en artificiële intelligentie. Hij heeft verschillende data-gedreven innovaties in de verzekeringssector op zijn naam staan, waaronder de eerste Facebook verzekeraar ter wereld: Kroodle. Daarnaast is hij mede-oprichter van Fairzekering en heeft daarmee verschillende prijzen gewonnen, zoals Financial Marketing Company of 2014, de Accenture Innovation Award, de Generali AM Innovation Award en Disrupter of the year 2015.

 • Peter Kager

  Peter Kager LLM
  Directeur, ICTRecht Privacy. 
  Peter Kager staat opdrachtgevers bij op het gebied van privacy, cookies, e-commerce, consumentenrecht en webdevelopment. Hoewel het juridische aspect hierbij centraal staat, maakt Peter dagelijks de koppeling met de praktische kant door het opstellen van adviezen en overeenkomsten, het begeleiden van samenwerkingen en het geven van trainingen en lezingen. Peter is lid van The International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Technologist (CIPT). Verder is hij als juridisch expert en lid van de geschillencommissie betrokken bij branchevereniging ISPConnect.

Kosten & Inschrijven

De kosten voor deelname aan deze masterclass bedragen € 2.250,- (vrij van btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, lunch, koffie/thee en parkeerkaarten.

Organisatie
Executive Program ‘Data Analytics en kunstmatige intelligentie voor Commissarissen’ wordt aangeboden door Erasmus Q-Intelligence in samenwerking met het Erasmus Governance Institute.

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot de Program Director dr. Willem Peter de Ridder:

Postadres:

Erasmus Q-Intelligence
Kamer M6-09
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres:

Kamer M6-09
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon:

010 - 408 1168

E-mail:

opleiding-eqi@ese.eur.nl

 • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Dit programma bestaat uit 14 PE-uren.