Erasmus Open Access Fonds

Update april 2021:
Er is geen financiering meer beschikbaar voor Open Access publicaties van het Erasmus MC.

Bij publicatie in Goud Open Access brengt de uitgever publicatiekosten in rekening, de Article Processing Charge (APC). Als deze kosten niet door de subsidieverstrekker of een andere financieringsbron worden gedekt, kan je bij het Erasmus Open Access Fonds een aanvraag indienen voor (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten. Het fonds wordt ook ingezet voor financiering van Open Access boeken door bijdrage aan betaling van de Book Processing Charge (BPC).

Wil je van het fonds gebruikmaken voor publicatie in een Goud Open Access-medium? Stel jezelf dan eerst de volgende vragen:

 • Maakt het tijdschrift waarin ik publiceer deel uit van één van de Uitgeversdeals? Dan zijn de publicatiekosten al gedekt en is Open Access publicatie kosteloos. Dit kan je eenvoudig controleren via de Erasmus Journal Browser.
 • Worden de publicatiekosten vergoed door de subsidieverstrekker? Dan is er al financiering aanwezig om de publicatiekosten te dekken en kan er geen aanspraak worden gemaakt op financiering vanuit het fonds. Bij sommige subsidieverstrekkers zoals Horizon2020 en NWO worden publicatiekosten gedurende het project vergoed.

Voorwaarden van het Erasmus Open Access Fonds

 • De APC of BPC wordt niet op andere wijze financieel gedekt;
 • De corresponderend auteur is verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam of het International Institute of Social Studies;
 • De publicatie is in 2020 of 2021 geaccepteerd;
 • De gesponsorde artikelen en boeken moeten gepubliceerd worden onder een Creative Commons licentie, bij voorkeur een CC-BY licentie;
 • De publicatie wordt geregistreerd via Personal Metis;
 • Auteurs die verbonden zijn aan de EUR of ISS zijn in het bezit van een ORCID iD.

Aanvullende voorwaarden voor vergoeding van artikelen

 • Het wetenschappelijk artikel zal worden gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift of bundel;
 • Het tijdschrift waarin wordt gepubliceerd is een volledig Open Access tijdschrift;
 • Het tijdschrift is opgenomen in de Directory of Open Access Journals

Aanvullende voorwaarden voor vergoeding van boeken

 • Het betreft een monografie of wetenschappelijk boek (of een hoofdstuk daaruit) dat een door de uitgever georganiseerde collegiale toetsing (peer review) heeft doorstaan. Onder wetenschappelijk boek of monografie wordt verstaan: een lang academisch werk of boek over één enkel onderzoeksonderwerp, geschreven door één of soms twee auteurs. Hieronder vallen tevens (gepeerreviewde) geredigeerde bundels (edited collections) met hoofdstukken alsmede kritische (tekst)edities;
 • De bijdrage voor een boek bedraagt maximaal €6.000. De bijdrage voor boekhoofdstukken bedraagt maximaal €2.000 per hoofdstuk met een maximum van drie hoofdstukken per boek;
 • Uitgesloten van vergoeding zijn: educatieve boeken (tekstboeken), congresbundels, proefschriften en vertalingen.

Voldoe je aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag voor vergoeding van de kosten vóórdat je het manuscript indient bij het desbetreffende tijdschrift. Aanvragen die aan de criteria voldoen worden (gedeeltelijk) gehonoreerd na toetsing en zover het budget daartoe toereikend is.

Let op: Aanvragen voor vergoeding van publicatiekosten die al zijn betaald worden niet in behandeling genomen.