Erasmus School of Law

Regeling voor studenten van andere faculteiten en/of universiteiten

Alle studenten van andere faculteiten kunnen in principe deelnemen aan de aangeboden (keuze)vakken. Bij een maximum aantal deelnemers krijgen studenten ESL voorrang bij plaatsing.

U dient vooraf toestemming te verkrijgen van de examencommissie van uw eigen opleiding. Nadat u toestemming heeft verkregen van de examencommissie van uw opleiding moet u zich inschrijven als keuzevakstudent.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de studieadviseurs van de Erasmus School of Law.

Regeling voor studenten ESL

Studenten Fiscaal Recht, Nederlands Recht en Criminologie van de EUR worden verwezen naar de studiegids ESL.