Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Reglementen, richtlijnen en regelingen

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Algemeen
Faculteitsreglement van de faculteit der sociale wetenschappenpdf
Toelichting op artikelen in het faculteitsreglement 2005pdf
Medewerkers
Loopbaanbeleid 2006: Uitwerking kwalificaties Onderzoek, Onderwijs en Managementpdf
Reglement vaste commissie loopbaanbeleid ESSB september 2006pdf
Procedure ziek- en betermelding ESSB 2006pdf
Leefregels PC-Landschap en sancties bij overtredingwww
Algemene voorwaarden Cursus Rekenkameronderzoekwww
Regeling geschillen cursus Rekenkameronderzoekwww
Het reglement van de ESSB bibliotheekcommissiepdf
NIG Internal Procedures (huishoudelijk reglement)pdf

Studenten

Studiegidsen en Onderwijs- en Examenreglementen (OER)
Algemene studiegids ESSB 2004/2005pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2004/2005pdf
Vakkengids Sociologie 2004/2005pdf
Studiegids Psychologie 2004/2005pdf
Algemene studiegids ESSB 2005/2006pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2005/2006pdf
Vakkengids Sociologie 2005/2006pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2007-2008pdf
Vakkengids Sociologie 2007-2008pdf
Studiegids Psychologie 2007-2008pdf
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) van de opleiding Bestuurskunde 2007-2008pdf
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) van de opleiding Sociologie 2007-2008pdf
Studiegids Bestuurskunde (dagopleiding) 2008-2009pdf
Studiegids Parttime programma Bestuurskunde 2008-2009pdf
Studiegids Sociologie 2008-2009pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Bestuurskunde (dagopleiding) 2008-2009pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Bestuurskunde (Parttime opleiding) 2008-2009pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Sociologie 2008-2009pdf