Aanmelden flexibel filosofie studeren Bachelor 3 | Registration Philosophy lectures Bachelor 3

Je kunt je hier aanmelden voor de vakken van Bachelor 3 Filosofie, als je minimaal 90 EC heeft behaald in Bachelor 1 en 2. Om die reden betreft dit een voorlopige aanmelding; je ontvangt bericht van ons na je aanmelding. 

It is possible to register here for lectures of Bachelor 3 Philosophy if you have obtained minimum 90 EC in Bachelor 1 and 2. Your registration is preliminary, you will receive our confirmation if you have met the requirements. 

Cursussen | Courses

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens | Personal details

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!
Please check your adddress and e-mail; we use these for communications about your study!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | What is your highest level of education?
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter (in Dutch)?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven. Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvangt u van de EUR een e-mail met een instructie om digitaal je pasfoto te uploaden en de inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in course is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder) en
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below)

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met jouw ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen