Meer weten over Process Mining?
Schrijf je nu in voor het webinar

Aanmelden webinar Process Mining

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Process Mining? Wil je er graag eens mee te experimenteren? Tijdens het webinar op 30 juni 2020 09.30-10.30 vertelt Rudi Niks  webinar over wat Process Mining inhoudt en geeft hij een demo. Daaarnaast heb je de mogelijkheid om 2 maanden te experimenteren met je eigen data in het programma Disco. 

 

Het webinar is zo goed als vol. Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt, dan word je op de wachtlijst geplaatst. In het najaar zal er nogmaals een webinar worden ingepland. De datum volgt binnenkort.  

Persoonlijke gegevens

Velden met een * zijn verplicht

Ik blijf graag op de hoogte over Process Mining

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met jouw ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.