Kennismaken met Strategisch gedrag?
Neem deel aan het webinar op 25 juni 2020!

Aanmelden webinar Strategisch gedrag 25 juni 2020

Is Strategisch Gedrag nu slim of toch sluw? Hebben we het nodig om echt effectief te zijn of niet? Breng tijdens dit webinar zelf voorbeelden van strategisch gedrag in die opkomen in deze tijd van Corona en bediscussieer met elkaar in hoeverre deze strategische gedragingen wel of niet effectief zijn.

Wil je n.a.v. dit webinar meer weten over het onderwerp Strategisch Gedrag schrijf je dan in voor de 1-daagse Masterclass Strategisch Gedrag op 8 december 2020 en ontvang 10% korting op de prijs van deze masterclass.

Persoonlijke gegevens

Velden met een * zijn verplicht

Ik blijf graag op de hoogte over Strategisch gedrag

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met jouw ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.