Brochures Data Science & Machine Learning opleidingen

Erasmus Academie organiseert 2 verschillende Data Science & Machine Learning opleidingen. Door 1 of beide opleidingen te volgen leg je een belangrijke basis voor werken met grote  hoeveelheden data. Of om beter begrip te krijgen van de materie en de juiste vragen te kunnen stellen als je samenwerkt met data scientists of data analisten. 

Laat hieronder je gegevens achter en ontvang de brochure links direct op je scherm en in je mailbox.

Kijk voor de actuele planning op de opleidingspagina's. 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning

 

Welk programma gebruik je?R en R studio
Welke methoden leer je?
 • Dimensiereductie bijv. Principale Componenten Analyse (PCA)
 • Data visualisatie
 • Clusteranalyse
 • Beslissingsbomen
 • Random forests
 • Introductie van Neurale netwerken

 

Accent ligt opMethoden die je helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data. 
Voor wieBeginnende en gevorderde data analisten die met grote datasets werken. Daarnaast zien we als deelnemers ook regelmatig projectleideres of managers die beter begrip willen hebben van terminologie en onderzoeksmethoden om gemakkeliker met data-analisten te kunnen samenwerken. 
Voorkennis

Statistiek op minimaal HBO niveau

Planning2 x per jaar: voor- en najaar
Meer informatieOpleidingspagina Introductie tot Data Science & Machine Learning

 

Opleiding Data Science & Predictive Machine Learning

Welk programma gebruik je?R en R studio
Welke methoden leer je?
 • Regressie
 • Voorspellen en kruisvalidatie
 • Regularisatietechnieken: penalised regression, De Lasso, Elastic net
 • Support Vector Machines (SVM) 
 • niet lineaire voorspellingen
 • daarnaast is er ruimte om een eigen dataset mee te nemen

 

Accent ligt opMethoden waarmee je voorspellingen kunt doen op basis van data
Voor wieBeginnende data-scientists maar ook projectmanagers, Business intelligence managers, consultants, business analisten of marketing managers met affinititeit met modellen en kwantitatieve data analyses.  
VoorkennisStatistiek op minimaal HBO niveau
Planning2 x per jaar: voor- en najaar aansluitend aan de opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning
Meer informatieOpleidingspagina Data Science & Predictive Machine Learning

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen