Help ons jouw factuur tijdig te betalen

Factuurvoorwaarden voor leveranciers
Containers in haven Rotterdam

Erasmus Academie B.V. hecht veel waarde aan jouw goederen en/of diensten. Graag helpen wij je voorkomen dat de verwerking en betaling van uw factuur onnodige vertraging oploopt. Hieronder vind je enkele tips waar jouw facturen aan moeten voldoen voor een tijdige betaling. 
Uiteraard dient jouw factuur te voldoen aan de wettelijke voorwaarden, die je kunt vinden op www.belastingdienst.nl.


Vermeld op jouw factuur:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van jouw bedrijf.
 • Erasmus Academie B.V.
  Naam en kamernummer van contactpersoon
  Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam.
 • Budgetnummer (top wbs element)
 • E-mailadres van besteller/ contactpersoon.
 • Omschrijving van de geleverde goederen/diensten in overeenstemming met de bestelling.
 • Jouw IBAN rekening.
 • Jouw KvK-nummer, BTW-nummer en correcte vermelding van de BTW bedragen.

LET OP:  Zonder het juiste en door ons aangeleverde budgetnummer kunnen wij jouw factuur niet verwerken. Zet deze gegevens altijd op het eerste blad van de factuur!


Hoe kun je bijdragen aan een tijdige betaling?

 • Dien jouw factuur zo snel mogelijk na levering van goederen en diensten in.
 • Verstuur facturen altijd maar één keer, dus niet zowel elektronisch als per post.
 • Vermeld BTW vrijgesteld, 6% en 21% apart.
 • Vermeld bij een creditnota altijd dezelfde gegevens als op de debetnota, dus niet alleen het debetnotanummer.
 • Dien creditfacturen gescheiden van nieuwe debetnota’s in.
 • Elektronische facturen in PDF kun je mailen naar het emailadres van de contactpersoon.
 • Hardcopy facturen kun je sturen t.a.v. contactpersoon (inclusief kamernummer).
   

Gelieve niet te doen

 • Een bestelling accepteren of factureren zonder dat je een Erasmus Academie budgetnummer heeft ontvangen (neem voor een juist budgetnummer contact op met jouw contactpersoon binnen Erasmus Academie).
 • Zonder overleg met de besteller een Erasmus Academie budgetnummer gebruiken van een eerdere bestelling door Erasmus Academie B.V.
 • Andere prijzen, hoeveelheden of omschrijvingen gebruiken dan op de bestelling staan.
 • Facturen indienen die de totale bestelwaarde overschrijden.
 • Debet- en creditfactuur (zonder afstemming) met elkaar verrekenen.

Dave van Rutten, administrateur Erasmus Academie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen