7 zonden, 7 deugden: klassieke, christelijke en hedendaagse perspectieven

Klassieke, christelijke en hedendaagse perspectieven

Inleiding

In deze cursus verkennen we de 'zeven deugden' en de 'zeven hoofdzonden' zoals die in de klassieke Oudheid en in de christelijke traditie zijn geformuleerd.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Startdatums

Start in week van 4 januari 2021

  • maandag 4 jan 2021

    Tijdsduur: 5 weken

Zowel in de klassieke Oudheid als in het christendom werd binnen de ethiek veel nadruk gelegd op de deugden en – zij het in iets mindere mate – op ondeugden.
In deze cursus verkennen we de betekenis van de zogenaamde ‘zeven deugden’ (matigheid, moed, verstandigheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde) en ‘zeven hoofdzonden’ (jaloezie, hoogmoed, onmatigheid, hebzucht, wellust, woede, luiheid), zoals die in de klassieke Oudheid en in de christelijke traditie zijn geformuleerd. 

Daarbij kijken we tegelijk naar twee achterliggende thema’s:

(1) hoe verhoudt het christelijk geloof zich tot centrale kenmerken van de klassieke Oudheid en de daarin dominante morele opvattingen. Dit vormt een lens waardoorheen we de relatie ‘christelijk geloof – cultuur’ kunnen bespreken.
(2) wat zijn centrale kenmerken van de in onze huidige samenleving dominante morele opvattingen en hoe verhouden deze zich tot het christelijk geloof?

Als ‘casus/toespitsing’ kijken we hierbij in het bijzonder naar morele aspecten van het functioneren van de huidige markteconomie

Voorkennis

Je hebt minimaal 90 EC gehaald in Bachelor 1 en 2.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 3, blok 2B; 4 januari t/m 6 februari 2021

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide.

.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

E-mailadres
koulouki@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31104082555
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Feiten & Cijfers

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 4 jan 2021
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen | Courses

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens | Personal details

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!
Please check your adddress and e-mail; we use these for communications about your study!

Factuurgegevens | Invoice details

 Ik maak graag gebruik van het STAP-budget, rekening houdend met de daarbij geldende voorwaarden.
Voor meer informatie over het aanvragen van het STAP-budget raadpleeg onze website.
 
Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | What is your highest level of education?
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter (in Dutch)?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven. Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvangt u van de EUR een e-mail met een instructie om digitaal je pasfoto te uploaden en de inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in course is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder) en
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below)

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met jouw ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen