Actualiteiten Bestuursrecht
Behandelt basiskennis en actuele wetswijzigingen

Cursus Actualiteiten Bestuursrecht

Datum(s)

Wij verwachten in 2018 een nieuwe editie aan te bieden.

Kosten

€ 2.995, - (vrijgesteld van btw)

Inhoud van de opleiding Acutaliteiten Bestuursrecht

De overheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met burgers die, al dan niet verenigd in nieuwe verbanden, steeds kritischer worden over het functioneren van de overheid.
Burgers beschikken daarnaast ook over meer mogelijkheden om zaken zelf grondig uit te zoeken en aan te pakken.

Als ambtenaar beïnvloedt u vrijwel dagelijks het doen en laten van de individuele burger, soms met grote en vergaande gevolgen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat u, als vertegenwoordiger van de overheid, niet alleen het algemeen belang behartigt maar ook zijn individuele belangen in het oog houdt bij uw beslissingen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Wat mag wel en wat mag niet en welke staats- en bestuursrechtelijke uitgangspunten bieden u daarbij houvast?
Dit alles maakt dat het bestuursrecht volop in ontwikkeling blijft en actuele kennis van het bestuursrecht voor u onontbeerlijk is.

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de bestuursrechtelijke basisbegrippen en de consequenties van het handelen binnen een bestuursrechtelijk kader uitgebreid aan bod. Niet alleen wordt uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs- en bestuursprocesrecht ‘opgefrist’, ook recente (wets)wijzigingen worden besproken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De pijlers van de rechtsstaat in relatie tot het bestuursrecht: wat behoort u te weten over uw bevoegdheden en wat is de verhouding tussen de Grondwet – Provincie- of Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;
  • Systeem van de Algemene wet bestuursrecht;
  • Rechtsbescherming;
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Handhaving

Resultaten

  • U ontwikkelt een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht en de consequenties voor burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven;
  • U vergroot uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs en bestuursprocesrecht;
  • U leert deze begrippen vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen uit uw praktijk en krijgt dus antwoord op uw praktijkprobleem

Deelnemer aan het woord:

"Het is een praktische manier om je snel te verdiepen in het (nieuwe/actuele) bestuursrecht als de praktijk dat van je vergt in combinatie met waardevolle interactie met overige spelers in het veld."

Datums

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht is inmiddels van start gegaan. Wij verwachten in 2018 een nieuwe editie aan te bieden.​​​​​​

Doelgroep

Komt u in uw werk regelmatig in aanraking met het bestuursrecht, maar mist u een basis juridische achtergrond? Of hebt u wel de juridische achtergrond maar mist u in uw dagelijkse praktijk de kennis van de actualiteiten? Dan is het programma Actualiteiten Bestuursrecht iets voor u. Te denken valt aan deelnemers die werkzaam zijn op het gebied van een van de drie genoemde decentralisaties en dagelijks werken met de Participatiewet, Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Maar ook als u vergunningen verstrekt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel beslist over de verdeling van subsidies. Ook dan neemt u besluiten met verstrekkende gevolgen voor burgers en is actuele kennis van het bestuursrecht onmisbaar.Ten slotte is het programma Actualiteiten Bestuursrecht ook geschikt voor deelnemers die net met het bestuursrecht aan de slag gaan/zijn gegaan: u neemt de basisbegrippen tot u in combinatie met de actualiteiten van en voor uw dagelijkse praktijk

Docenten

Mw. mr. dr. J.C. de Wit. Joke de Wit is universitair hoofddocent Bestuursrecht aan Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens docent en onderzoeker in het Bestuursprocesrecht en Sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de examencommissie van Erasmus School of Law en (vice)voorzitter van de sociale kamer van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam en Schiedam.

Voorkennis

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht is geschikt voor deelnemers die in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met het bestuursrecht. Een afgeronde hbo- of universitaire opleiding recht is geen formele eis, wel wordt verwacht dat deelnemers minimaal over HBO denk- en werkniveau beschikken.

Studiebelasting

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht kan een behoorlijke tijdsinvestering vragen, vooral als u langere tijd niet met het bestuursrecht gewerkt hebt. De voorbereidingstijd voor elk college is uiteraard sterk persoonsgebonden, maar houdt u rekening met ten minste vier tot zes uur zelfstudie als voorbereiding op de cursusdagen.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

Wij verwachten in 2018 een nieuwe editie aan te bieden.

Kosten

€ 2.995, - (vrijgesteld van btw)

Tijdsduur
6 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

We verwachten in 2018 opnieuw Actualiteiten Bestuursrecht aan te bieden. De datums van de nieuwe editie worden t.z.t. bekend gemaakt. Middels info@erasmusacademie.nl kunt u verdere informatie aanvragen en houden wij u op de hoogte. Zodra de nieuwe datums en prijs bekend zijn hoort u dat van ons en kunt u zich inschrijven.