Actualiteiten Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+)
Een verdiepende specialisatie cursus met diepgang binnen het arbeidsrecht

Cursus Actualiteiten Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+)

Datum(s)

4 november, 25 november en 9 december 2019 van 16.00 - 20.45 uur, locatie vakbondsmuseum De Burcht in Amsterdam

 

 

Kosten

€ 1.495,00

De cursus Actualiteiten Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+) behandelt in drie dagen nieuwe ontwikkelingen in jurisprudentie en literatuur op het terrein van het arbeidsrecht. De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam en speciaal ontwikkeld voor arbeidsrechtjuristen met een gedegen en diepgaande kennis van het arbeidsrecht. De kracht van de opleiding ligt in de colleges met een interactief karakter, waar middels een levendige gedachtewisseling nieuwe inzichten en kennis worden behandeld en dan met name met betrekking tot de consequenties voor de praktijk. 

De PALA+ is een verdiepende specialisatie cursus waarbij topdocenten uit wetenschap en praktijk voorbij gaan aan de basis en aandacht besteden aan de diepgang binnen verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Een vereiste is dan ook een afgeronde specialisatieopleiding Arbeidsrecht (de PALA dan wel de Grotius). 

 

Resultaten

Na het volgen van de PALA+ bent u in het bezit van actuele en specialistische kennis waarmee u als ervaren jurist in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Accreditatie

Aan de cursus Actualiteiten Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+) zijn 12 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

Deelnemer aan het woord

“Een levendige cursus op zeer hoog niveau. Zeker aan te bevelen.”

Datums

De cursusdagen van de PALA+ vinden plaats op maandagen van 16.00-20.45 uur. 
Tijdens iedere bijeenkomst wordt een dinerbuffet aangeboden van 18.00 tot 18.45 uur.

 • Dag 1 - 4 november 2019:
  • 'Actualiteiten Ontslagrecht: UWV, WNRA en WAB - Jan Meijer, manager Arbeids- en Ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV
  • Ontslagvergoedingen - Pascal Kruit, advocaat/partner Boontje advocaten
    
 • Dag 2- 25 november 2019:
  • Statutair bestuurder - Leonard Verburg, hoogleraar Sociaal recht Radboud Universiteit
  • Medezeggenschap - Inge Hofstee, advocaat/partner Dingemans van der Kind
    
 • Dag 3 - 9 december 2019 (let op: college jaaroverzicht duurt tot 21.45 uur) :
  • Europees recht - Zef Even, bijzonder hoogleraar Europees arbeidsrecht Erasmus School of Law en advocaat/partner SteensmaEven
  • Jaaroverzicht - Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht Erasmus School of Law

Doelgroep

De PALA+ is bedoeld voor arbeidsrechtjuristen die een jaar of langer geleden een gedegen specialisatiecursus Arbeidsrecht hebben afgerond (de PALA dan wel de Grotius-specialisatieopleiding Arbeidsrecht).

In bijzondere gevallen kan ook door praktijkjuristen worden deelgenomen aan de cursus, indien men blijk heeft gegeven van een diepgaande kennis van en ervaring met het Arbeidsrecht, hetgeen dient te blijken uit een meegezonden recent curriculum vitae.

Het curatorium beslist over de definitieve toelating van aankomende deelnemers.

Curatorium

De Postacademische Leergang Arbeidsrecht staat onder toezicht van een deskundig curatorium:
Mr. P.F. van den Brink, advocaat (partner) Ten Holter Noordam
Prof.mr.dr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht EUR

Mr. J.M.T. Keulaerds, advocaat (partner) Barentskrans,
Mr. I. de Laat, advocaat (partner) Rutgers & Posch
Prof.mr. E. Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht UvA

Meerwaarde

“Uitstekende docenten die in korte tijd een aantal belangrijke aspecten voor de praktijkvoering op een rij zetten.”

Contact

Neem bij vragen contact op met Ivana Juric, adviseur opleidingen

Datum(s)

4 november, 25 november en 9 december 2019 van 16.00 - 20.45 uur, locatie vakbondsmuseum De Burcht in Amsterdam

 

 

Kosten

€ 1.495,00

BTW
Not applicable
Startdatum
Tijdsduur
3 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging
Privaatonderwijs
Partner

Erasmus School of Law
HSI, Universiteit van Amsterdam

Nederlandse Orde van Advocaten

Aanmelden

      

Persoonlijke gegevens

Functie

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor de PALA+ €1.495,-. Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, dinerbuffet, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.