Arbeidsrecht Updates
In 2 uur up to date!

Cursus Arbeidsrecht Updates

Datum(s)

Donderdag van 18.00 - 20.15 uur:

31 oktober 2019 (WNRA editie)

12 december 2019

 

Kosten

€245,- per bijeenkomst (vrijgesteld van BTW)
U kunt zich per losse bijeenkomst inschrijven

Arbeidsrecht (AR) Updates (12 december 2019)

Arbeidsrecht (AR) Updates is specifiek ontwikkeld voor advocaten arbeidsrecht en arbeidsrechtjuristen die in snel tempo en op hoog niveau bij willen blijven op het terrein van het arbeidsrecht. In los te volgen bijeenkomsten van twee uur wordt u bijgepraat over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Docenten uit wetenschap en praktijk vullen actuele uitspraken aan met tips en relevantie voor uw rechtspraktijk.

Actuele uitspraken worden kort toegelicht, voorzien van commentaar en aangevuld met tips en relevantie voor de rechtspraktijk. De AR Updates cursus is niet alleen een perfecte wijze om op uw vakgebied bijgepraat te worden, het is ook een uiterst prettige setting om samen met uw vakgenoten over de laatste ontwikkelingen na te denken en te debatteren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) - Ambtenaren worden werknemer: wat zijn de gevolgen? BIjeenkomst 31 oktober 2019

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA). De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. Vanaf die datum zal het grootste deel van de ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam gaan zijn. Verder gaat de Ambtenarenwet gelden voor werknemers bij publieke werkgevers, die nu nog geen ambtenaar zijn.

Om goed voorbereid te zijn op de aankomende WNRA, zult u in twee uur geïnformeerd worden over:

  • De hoofdlijnen van de WNRA;
  • De stand van zaken over de invoering;
  • Het overgangsrecht;
  • Het onderbrengen van ambtelijke rechtspositie in landelijke CAO’s;
  • Wat er nog geregeld moet worden per overheidswerkgever t.a.v  lokale rechtspositionele regelingen;
  • De wijze van binding van ambtenaren aan de CAO’s.

Resultaten

12 december 2019: Arbeidsrecht (AR) Updates

In 2 uur wordt u bijgepraat over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak; zo bent u altijd up to date

31 oktober 2019: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

In 2 uur doet u de kennis op om goed voorbereid te zijn op de aankomende WNRA.

Accreditatie

Aan de Arbeidsrecht (AR) Updates zijn per bijeenkomst 2 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

Datums en Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats van 18.00 - 20.15 uur (incl. 15 minuten pauze) in het Novotel Brainpark Rotterdam.

De aanstaande bijeenkomsten staan gepland op:

Donderdag 12 september 2019 (AR Updates)
Donderdag 31 oktober 2019 (WNRA)
Donderdag 12 december 2019 (AR Updates)

Eerdere sessies zijn gehouden op 11 april en 20 juni 2019 (AR updates)

U kunt zich voor één of meerdere edities inschrijven!

Doelgroep

Arbeidsrecht (AR) Updates

Advocaten arbeidsrecht,Arbeidsrechtjuristen bij bedrijven, instellingen en overhead,Academisch geschoolde HRM- en personeelsfunctionarissen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Advocaten,  Juristen, Medewerkers P&O, Raadsleden OR, Ambtenaren. En voor iedereen die zicht wil hebben over wat de gevolgen gaan zijn voor de rechtspositie van ambtenaren en wat in het kader van de overgang nog geregeld moet gaan worden.

Docenten

Arbeidsrecht (AR) Updates (12 december 2019)

Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens eindredacteur van de AR-updates.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) (31 oktober 2019)

mr. dr. L.C.J. (Loe) Sprengers, Scientific Council bij de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law en advocaat te Utrecht. Hij heeft zich sinds zijn promotieonderzoek over de verschillen tussen de ambtelijke en de private rechtspositie in de wetenschap, in publicaties en de praktijk met de WNRA bezig gehouden.

Vragen over de cursus?

Contact

Neem bij vragen contact op met Ivana Juric, adviseur opleidingen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag een adviesgesprek over deze opleiding?

Laat hier uw telefoonnummer achter, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.
 

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy Verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

Donderdag van 18.00 - 20.15 uur:

31 oktober 2019 (WNRA editie)

12 december 2019

 

Kosten

€245,- per bijeenkomst (vrijgesteld van BTW)
U kunt zich per losse bijeenkomst inschrijven

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
2 uren
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark te Rotterdam

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Ik schrijf mij in voor

Persoonlijke gegevens

Functie

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor de hierboven aangevinkte cursus(sen). Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.