Arbeidsrecht Updates
In 2 uur up to date!

Cursus Arbeidsrecht Updates

Datum(s)

Op dit moment zijn de data voor 2020 nog niet bekend. Houd de website in de gaten.

 

Kosten

De prijs in 2019 was €245,- per bijeenkomst (vrijgesteld van BTW)
U kunt zich per losse bijeenkomst inschrijven.

De prijs voor 2020 is op dit moment nog niet bekend. Houd de website in de gaten.

Arbeidsrecht (AR) Updates

Arbeidsrecht (AR) Updates is specifiek ontwikkeld voor advocaten arbeidsrecht en arbeidsrechtjuristen die in snel tempo en op hoog niveau bij willen blijven op het terrein van het arbeidsrecht. In los te volgen bijeenkomsten van twee uur wordt u bijgepraat over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Docenten uit wetenschap en praktijk vullen actuele uitspraken aan met tips en relevantie voor uw rechtspraktijk.

Actuele uitspraken worden kort toegelicht, voorzien van commentaar en aangevuld met tips en relevantie voor de rechtspraktijk. De AR Updates cursus is niet alleen een perfecte wijze om op uw vakgebied bijgepraat te worden, het is ook een uiterst prettige setting om samen met uw vakgenoten over de laatste ontwikkelingen na te denken en te debatteren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) - Ambtenaren worden werknemer: wat zijn de gevolgen?

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA). De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. Vanaf die datum zal het grootste deel van de ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam gaan zijn. Verder gaat de Ambtenarenwet gelden voor werknemers bij publieke werkgevers, die nu nog geen ambtenaar zijn.

Om goed voorbereid te zijn op de aankomende WNRA, zult u in twee uur geïnformeerd worden over:

  • De hoofdlijnen van de WNRA;
  • De stand van zaken over de invoering;
  • Het overgangsrecht;
  • Het onderbrengen van ambtelijke rechtspositie in landelijke CAO’s;
  • Wat er nog geregeld moet worden per overheidswerkgever t.a.v  lokale rechtspositionele regelingen;
  • De wijze van binding van ambtenaren aan de CAO’s.

Resultaten

Arbeidsrecht (AR) Updates

In 2 uur wordt u bijgepraat over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak; zo bent u altijd up to date

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

In 2 uur doet u de kennis op om goed voorbereid te zijn op de aankomende WNRA.

Accreditatie

Aan de Arbeidsrecht (AR) Updates zijn per bijeenkomst 2 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

Datums en Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats van 18.00 - 20.15 uur (incl. 15 minuten pauze) in het Novotel Brainpark Rotterdam.

De bijeenkomsten hebben in 2019 plaatsgevonden op de volgende data:

Donderdag 11 april 2019 (AR Updates)
Donderdag 20 juni 2019 (AR Updates)
Donderdag 12 september 2019 (AR Updates)
Donderdag 31 oktober 2019 (WNRA)
Donderdag 12 december 2019 (AR Updates)

U kunt zich voor één of meerdere edities inschrijven!

Doelgroep

Arbeidsrecht (AR) Updates

Advocaten arbeidsrecht,Arbeidsrechtjuristen bij bedrijven, instellingen en overhead,Academisch geschoolde HRM- en personeelsfunctionarissen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Advocaten,  Juristen, Medewerkers P&O, Raadsleden OR, Ambtenaren. En voor iedereen die zicht wil hebben over wat de gevolgen gaan zijn voor de rechtspositie van ambtenaren en wat in het kader van de overgang nog geregeld moet gaan worden.

Docenten

Arbeidsrecht (AR) Updates

Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens eindredacteur van de AR-updates.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

mr. dr. L.C.J. (Loe) Sprengers, Scientific Council bij de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law en advocaat te Utrecht. Hij heeft zich sinds zijn promotieonderzoek over de verschillen tussen de ambtelijke en de private rechtspositie in de wetenschap, in publicaties en de praktijk met de WNRA bezig gehouden.

Vragen over de cursus?

Contact

Neem bij vragen contact op met Ivana Juric, adviseur opleidingen

E-mailadres
info@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31 (0)10 408 2178

Datum(s)

Op dit moment zijn de data voor 2020 nog niet bekend. Houd de website in de gaten.

 

Kosten

De prijs in 2019 was €245,- per bijeenkomst (vrijgesteld van BTW)
U kunt zich per losse bijeenkomst inschrijven.

De prijs voor 2020 is op dit moment nog niet bekend. Houd de website in de gaten.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
2 uren
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark te Rotterdam

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden