Arbeidsrecht Updates en de WNRA
In 2 uur up to date!

Cursus Arbeidsrecht Updates en de WNRA

Datum(s)

De volgende cursus is op donderdag 11 april 2019 van 18.00 - 20.15 uur 

Kosten

€1.225,- voor de gehele cursus (vrijgesteld van BTW)
€245,- per bijeenkomst (vrijgesteld van BTW)
U kunt zich per losse bijeenkomst inschrijven

Inhoud van de opleiding

Arbeidsrecht (AR) Updates

Arbeidsrecht (AR) Updates is specifiek ontwikkeld voor advocaten arbeidsrecht en arbeidsrechtjuristen die in snel tempo en op hoog niveau bij willen blijven op het terrein van het arbeidsrecht. In vier bijeenkomsten van twee uur wordt u bijgepraat over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Docenten uit wetenschap en praktijk vullen actuele uitspraken aan met tips en relevantie voor uw rechtspraktijk.

De bijeenkomsten zijn zo gepland dat u over het jaar heen inzicht krijgt in de laatste ontwikkelingen.

Actuele uitspraken worden kort toegelicht, voorzien van commentaar en aangevuld met tips en relevantie voor de rechtspraktijk. De AR Updates cursus is niet alleen een perfecte wijze om op uw vakgebied bijgepraat te worden, het is ook een uiterst prettige setting om samen met uw vakgenoten over de laatste ontwikkelingen na te denken en te debatteren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) - Ambtenaren worden werknemer: wat zijn de gevolgen?

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA). De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. Vanaf die datum zal het grootste deel van de ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam gaan zijn. Verder gaat de Ambtenarenwet gelden voor werknemers bij publieke werkgevers, die nu nog geen ambtenaar zijn.

Om goed voorbereid te zijn op de aankomende WNRA, zult u in twee uur geïnformeerd worden over:

  • De hoofdlijnen van de WNRA;
  • De stand van zaken over de invoering;
  • Het overgangsrecht;
  • Het onderbrengen van ambtelijke rechtspositie in landelijke CAO’s;
  • Wat er nog geregeld moet worden per overheidswerkgever t.a.v  lokale rechtspositionele regelingen;
  • De wijze van binding van ambtenaren aan de CAO’s.

Resultaten

Arbeidsrecht (AR) Updates

In 2 uur bijgepraat worden over de meest recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie en over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak; zo bent u altijd up to date

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

In 2 uur kennis op doen om goed voorbereid te zijn op de aankomende WNRA.

Accreditatie

Aan de Arbeidsrecht (AR) Updates en de WNRA zijn in totaal 10 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

Datums

De bijeenkomsten vinden plaats van 18.00 - 20.15 (incl. 15 minuten pauze)

Donderdag 11 april 2019 (AR Updates)
Donderdag 20 mei 2019 (AR Updates)
Donderdag 12 september 2019 (AR Updates)
Donderdag 12 december 2019 (AR Updates)

Doelgroep

Arbeidsrecht (AR) Updates

Advocaten arbeidsrecht,Arbeidsrechtjuristen bij bedrijven, instellingen en overhead,Academisch geschoolde HRM- en personeelsfunctionarissen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Advocaten,  Juristen, Medewerkers P&O, Raadsleden OR, Ambtenaren. En voor iedereen die zicht wil hebben over wat de gevolgen gaan zijn voor de rechtspositie van ambtenaren en wat in het kader van de overgang nog geregeld moet gaan worden.

Docenten

Arbeidsrecht (AR) Updates

Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens eindredacteur van de AR-updates.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Prof.mr. L.C.J. (Loe) Sprengers, Scientific Council bij de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat te Utrecht. Hij heeft zich sinds zijn promotieonderzoek over de verschillen tussen de ambtelijke en de private rechtspositie in de wetenschap, in publicaties en de praktijk met de WNRA bezig gehouden.

Vragen over de cursus?

Contact

Neem contact op met Sebastian Sparidis, Adviseur opleidingen

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen ter aanvulling op deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy Verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

De volgende cursus is op donderdag 11 april 2019 van 18.00 - 20.15 uur 

Kosten

€1.225,- voor de gehele cursus (vrijgesteld van BTW)
€245,- per bijeenkomst (vrijgesteld van BTW)
U kunt zich per losse bijeenkomst inschrijven

Startdatum
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Ik schrijf mij in voor

Persoonlijke gegevens

Functie

Factuurgegevens

Factuur naar

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor de hierboven aangevinkte cursus(sen). Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.