Hoe je duurzaamheid betaalbaar maakt
Lokale belastingen als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid

Cursus Betrek lokale belastingen in duurzaamheidsbeleid

Datum(s)

Donderdag 27 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Veel gemeenten en andere lokale overheden zijn al volop bezig met het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid. Uitdaging zijn de kosten van verduurzaming. Zeker nu blijkt dat vanwege de vermeende kosten de animo voor duurzaamheid terugloopt. In deze workshop ontdekt u hoe u lokale belastingen kunt inzetten voor de financiering van duurzaamheid. 

Zowel in het regeerakkoord als in het voorstel voor een klimaatakkoord wordt aan lokale overheden, en met name gemeenten, een belangrijke rol gegeven in het duurzaamheidsbeleid. In deze workshop kijkt u samen in hoeverre lokale belastingen kunnen worden ingezet voor de financiering van projecten die gerelateerd zijn aan de energietransitie, de circulaire economie en klimaat adaptatie.

Bij de energietransitie gaat het dan vooral om het bevorderen van business cases en het wegnemen van belemmeringen voor de overschakeling op duurzame energie- en warmtebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zogenoemde ‘groene bouwleges’, gratis parkeren voor elektrische voertuigen en het buiten de waardering laten van zonnepanelen. Ook de wijkgerichte aanpak van de afkoppeling van het aardgas in de gebouwde omgeving wordt momenteel opgepakt om in 2021 een transitievisie warmte én een warmteplan gereed te kunnen hebben.

Ook op andere deelterreinen van duurzaamheid zoals circulaire economie en klimaatadaptatie, wordt volop geïnvesteerd. Bijvoorbeeld het afkoppelen van de riolering om de gemeente rainproof te maken. Kunnen deze kosten met de rioolheffing worden verhaald? En hoe kunnen de gemeentelijke reinigingsheffingen een rol spelen in de circulaire economie?

Tijdens de workshop gaan we in op:

  • Inhoud en kenmerken van gemeentelijke heffingen
  • Afwegingskader voor inzet van belastingen voor duurzaamheidsbeleid
  • Actuele stand van zaken in maatschappelijke discussie, literatuur, wetgeving en jurisprudentie van het thema ‘lokale belastingen & duurzaamheid’

Vervolgens gaat u met elkaar aan de slag rond een aantal concrete cases. Er bestaat ook de mogelijkheid om casus uit uweigen praktijk in te brengen.

Financiering van duurzaamheidsbeleid op lokaal niveau

Docent Arjen Schep vertelt over de mogelijkheden

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop.

Na het volgen van deze workshop:

  • Heeft u inzicht in de mogelijkheden van de bestaande heffingen voor inzet binnen de duurzaamheidsthema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie
  • Heeft u een afwegingskader om binnen uw organisatie tot een afweging te komen of en in hoeverre inzet van een lokale belasting effectief kan zijn in het duurzaamheidsbeleid
  • Bent u ‘up to date’ over actuele ontwikkelingen, inzichten en jurisprudentie binnen het thema ‘lokale belastingen & duurzaamheid’

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of werkt aan verduurzamen van lokaal beleid en kampt met de vraag hoe dit te financieren. Bijvoorbeeld:

  • Beleidsambtenaren of politici van gemeenten, waterschappen, provincies of lokale samenwerkingsverbanden 
  • Professionals die werken bij een energieloket
  • Beleidsmedewerkers of bestuurders van woningbouwverenigingen

En verder ieder die geïnteresseerd is in de mogelijkheden van gemeentelijke belastingen als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van uw organisatie.

Locatie

De workshop vindt plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De Erasmus Universiteit is goed bereikbaar met het OV.

dr. A.W. (Arjen) Schep, LL.M

Arjen Schep is als Academic Researcher & Research Manager verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en interim juridisch adviseur bij Belastingen van de gemeente Amsterdam. In 2018 schreef hij in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een essay over Duurzaamheid & Lokale belastingen. Ook is hij betrokken bij een pilot-project waarbij een instrument voor gebouwgebonden financiering voor verduurzaming van woningen wordt ontwikkeld met behulp van een gemeentelijke heffing. Hij is vaste medewerker van diverse fiscale vakbladen.

 

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Contact

Datum(s)

Donderdag 27 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Fiscaal recht | Bestuurskunde
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.