Herken en benut de kansen van big data
Als beleidsmedewerker aan de slag met datagedreven beleid

Cursus Big data en beleid

Datum(s)

De opleiding vindt plaats op vrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.

Kosten

€2495,- (vrijgesteld van BTW)
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

Ontdek de voorwaarden voor succesvol datagedreven beleid

Big-data gedreven beleid: Iedereen heeft het erover, maar wat kan en mag u ermee? Wat zijn de risico’s en waar liggen de kansen voor uw organisatie? Hoe benut ik die en waar moet ik allemaal rekening mee houden? De vierdaagse opleiding big data en beleid leert professionals in de (semi) publieke sector om de kansen van big data te herkennen, te benutten en te realiseren.

Deze opleiding:

  • geeft een overzicht van best practices en epic failures van het gebruik van big data in de publieke sector
  • leert u wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor het succesvol inzetten van big data en beleid
  • is interactief en praktijk gericht: er is veel aandacht voor reflectie op uw eigen casus(sen)

Wat leert u?

Na het volgen van de opleiding Big Data en Beleid:

•           Herkent u de kansen voor het inzetten van datagedreven beleid in de semi-publieke sector;

•           Herkent u de ethische, wettelijke en infrastructurele dillema’s rond big data en beschikt u over handvatten om deze op te lossen;

•           Beschikt u over instrumenten om datagedreven beleid succesvol te implementeren in uw eigen politiek-bestuurlijke omgeving;

•           Kunt u zowel interne als externe partijen adviseren over datagedreven beleid;

•           Kunt u de opgedane kennis direct toepassen op uw eigen casus(sen).

Wanneer?

De opleiding vindt plaats op vrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich op professionals werkzaam in de (semi) publieke sector die de waarde van big data voor hun organisatie willen herkennen en benutten. Denk aan:

•         Senior beleidsadviseurs/ beleidsambtenaren publieke sector;(gemeente, provincie, waterschap, UWV);

  •       Leidinggevenden en managers publieke en semipublieke sector (gemeente, provincie, waterschap, UWV).

Rebecca Moody is uw docent

Rebecca Moody is assistant professor aan de Erasmus Universiteit met als onderzoeksfocus de link tussen technologie en data enerzijds en openbaar bestuur en beleid anderzijds. Hoe beinvloeden zij elkaar in termen van de inhoud, het proces en de uitkomst van het overheidsbeleid. Rebecca doet onderzoek naar informatie systemen, GIS, web 2.0 technologie, visualisatie, cybersecurity en big data, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt u een huiswerkopdracht. De masterclass wordt afgesloten met een individuele eindopdracht. Verwacht wordt dat u in totaal tussen de 20 en 30 uur kwijt bent aan de opdrachten.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen

Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Datum(s)

De opleiding vindt plaats op vrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.

Kosten

€2495,- (vrijgesteld van BTW)
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

Startdatum
Tijdsduur
4 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

DatumsVrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.
Prijs€ 2.495 (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
LocatieNovotel Brainpark (Rotterdam)
Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 20 deelnemers

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.