Herken en benut de kansen van big data
Als beleidsmedewerker aan de slag met datagedreven beleid

Cursus Big data en beleid

Datum(s)

De opleiding vindt plaats op vrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.

Kosten

€2495,- (vrijgesteld van BTW)
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

Ontdek de voorwaarden voor succesvol datagedreven beleid

Big-data gedreven beleid: Iedereen heeft het erover, maar wat kan en mag u ermee? U wilt bijvoorbeeld uw gemeente veiliger maken en het aantal inbraken verminderen, in hoeverre kan data u hierbij helpen en hoe pakt u dit aan? Waar moet u allemaal rekening mee houden: welke partijen moet u hierbij betrekken, waar liggen de kansen en de risico’s? Tijdens de vierdaagse opleiding big data en beleid leert u de juiste vragen te stellen om kansen op het gebied van big data voor uw organisatie te herkennen en benutten zodat u uw beleid hierop aan kunt passen.

  Resultaten

  Na het volgen van de opleiding Big Data en Beleid:

  •          Bent u op de hoogte van de best practices en epic failures van het gebruik van big data in de publieke sector;

  •           Herkent u de kansen voor het inzetten van datagedreven beleid in de (semi-)publieke sector;

  •         Weet u wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor het succesvol inzetten van big data voor beleid.

  •           Herkent u de ethische, wettelijke en infrastructurele dilemma’s rond big data en beschikt u over handvatten om deze op te lossen;

  •           Beschikt u over instrumenten om datagedreven beleid succesvol te implementeren in uw eigen politiekbestuurlijke omgeving;

  •           Kunt u zowel interne- als externe partijen adviseren over datagedreven beleid;

  •           Kunt u de opgedane kennis direct toepassen op uw eigen casus(sen) rond big data

  "Wij gaan met de eigen vraagstukken aan de slag, zodat iedereen direct de vertaalslag kan maken naar de eigen praktijk en de kansen herkent"

  Academic director Dr. Rebecca Moody licht de opleiding toe

  Datums

  De opleiding vindt plaats op:

  • Vrijdag 17 mei 2019 (9.30-16.30 uur)
  • Vrijdag 24 mei 2019 (9.30-16.30 uur)
  • Woensdag 29 mei 2019 (9.30-16.30 uur)
  • Vrijdag 21 juni 2019 (9.30- 13.30 uur)

  Doelgroep

  Deze opleiding richt zich op professionals werkzaam in de (semi) publieke sector die de waarde van big data voor hun organisatie willen herkennen en benutten. Denk aan:

  •         Senior beleidsadviseurs/ beleidsambtenaren publieke sector;(gemeente, provincie, waterschap, UWV);

  •       Leidinggevenden en managers publieke en semipublieke sector (gemeente, provincie, waterschap, UWV).

  Docent

  Dr. Rebecca Moody is assistant professor aan de Erasmus Universiteit met als onderzoeksfocus de link tussen technologie en data enerzijds en openbaar bestuur en beleid anderzijds. Hoe beinvloeden zij elkaar in termen van de inhoud, het proces en de uitkomst van het overheidsbeleid. Rebecca doet onderzoek naar informatie systemen, GIS, web 2.0 technologie, visualisatie, cybersecurity en big data, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

  Voorkennis

  Er is geen voorkennis vereist. Het uitvoeren van data analyses maakt geen onderdeel uit van deze opleiding, statistische kennis is dus ook niet nodig.

  Studiebelasting

  Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt u een huiswerkopdracht. De masterclass wordt afgesloten met een individuele eindopdracht. Verwacht wordt dat u ca 20 uur kwijt bent aan de opdrachten.

  Wilt u meer weten over de opleiding Big Data en Beleid?

  Download nu de brochure

  Contact

  Vragen over de opleiding? Neem contact op met Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen

  Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen Erasmus Academie
  Algemeen

  Wat zijn de mogelijkheden van big data in de publieke sector? Waar ligging de kansen, wat zijn de uitdagingen? Dr. Rebecca Moody, Academic director van de opleiding Big Data en Beleid geeft antwoord.&

  Datum(s)

  De opleiding vindt plaats op vrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.

  Kosten

  €2495,- (vrijgesteld van BTW)
  Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

  Startdatum
  Tijdsduur
  4 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Informatica
  Voertaal
  Nederlands

  Aanmelden

  DatumsVrijdag 17 mei, vrijdag 24 mei, woensdag 29 mei en vrijdag 21 juni.
  Prijs€ 2.495 (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
  LocatieNovotel Brainpark (Rotterdam)
  Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
  CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
  AantalMaximaal 20 deelnemers

  Persoonlijke gegevens

  Factuurgegevens

  Factuur naar
  Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.

  Ondertekening

  Velden met een * zijn verplicht

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

  Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.