Cursus Coassurantie & Verzekering

Current facets (Pre-Master)

Datum(s)

Wij verwachten in het voorjaar van 2019 een nieuwe leergang aan te bieden.

Kosten

De investering in de nieuwe leergang wordt t.z.t. bekend gemaakt

Inhoud

Deze unieke leergang – de enige in haar soort – belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. In die zin is de leergang niet alleen geschikt voor juristen, maar zeker ook voor de ‘verdere doeners’ op de beursvloer. Het geeft een praktische, juridische input voor de dagelijkse praktijk van het verzekeren ter beurze. De wereld van de coassurantie is er vooral één van de praktijk. Partijen die werken met verzekeringen ter beurze zijn professionals, ingevoerden, met gebruiken die geworteld zijn in traditie en onderling vertrouwen. De basis van deze praktijk is tegelijkertijd een formele: het verzekeringsrecht. De Leergang Coassurantie & Verzekering belicht die combinatie vanuit het eigen karakter van de in coassurantie gesloten verzekeringen. 

Tijdens zeven bijeenkomsten presenteren gezaghebbende experts uit het verzekeringsdomein vanuit de praktische insteek de juridische achtergronden van de verzekeringsovereenkomst en hun belangen voor de coassurantie praktijk. Aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Verzekering ter beurze: De spelers en het spel
 • De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst ter beurze
 • Mededinging en coassurantie
 • Voorwaarden ter beurze en de keuze en het belang van de gekozen dekkingsomschrijving
 • Compliance
 • De aansprakelijkheidsverzekering 
 • Wft, zorgplicht en de uitzondering voor grote risico's; beloningsregels en PARP
 • Betalingsverkeer en de verdeling van betalingsrisico's
 • Civielrechtelijke zorgplichten tussenpersoon/makelaar
 • De to follow clause
 • De brandverzekering 
 • Risicodragers ter beurze, internationale programma's en masterpolicies
 • De goederenverzekering 
 • Maritieme verzekeringen
 • De CAR-verzekering
 • Sanctie wetgeving
 • Herverzekeren
 • De schaderegeling
 • Assurantiebelasting
 • Ontwikkelingen in de coassurantiemarkt

Resultaten

 • Krijgt u een betere theoretische basis van het vakgebied van coassurantie;
 • Neemt u kennis van de laatste (juridische) ontwikkelingen op het gebied van coassurantie;
 • Krijgt u een overzicht van het hele vakgebied dat coassurantie beslaat;
 • Leert u buiten het vakgebied van uw eigen branche kijken; en
 • Breidt u uw professionele netwerk uit met leden van andere branches

Datums
Wij verwachten in 2019 een nieuwe editie aan te bieden

Doelgroep
De Leergang Coassurantie & Verzekering is niet alleen geschikt voor juristen, maar zeker ook voor de ‘verdere doeners’ op de
beursvloer. Denk hierbij aan risk- en insurance managers of juristen die werkzaam zijn bij verzekeraars, assurantiemakelaars en expertisebureaus.
Ook voor de advocatuur geldt dat de leergang u de mogelijkheid geeft om met experts uit de praktijk in contact te komen. Bent u als advocaat van mening dat het volgen van de
leergang uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan kunt u zelf het aantal opleidingspunten berekenen.


Docenten
Prof. Mop van Tiggele is hoogleraar verzekeringsrecht. Ze werkte negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en daarna als juridisch adviseur bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Nadat zij in 2008 is gepromoveerd op het onderwerp ‘Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht’, is zij nog in datzelfde jaar benoemd tot hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Sinds 2012 is Mop ook benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut).

Prof. Van Tiggele is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden, Voorzitter Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, lid Nederlands Bestuur van het Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap en maakt onder meer deel uit van het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut voor Registerexperts NIVRE. Haar aandachtsgebied is het (schade)verzekeringsrecht in brede zin. 

Overige Docenten

Tijdens de Leergang Coassurantie & Verzekering presenteren docenten uit wetenschap en praktijk de juridische achtergronden van de verzekeringsovereenkomst in de coassurantie praktijk.

Voorkennis
De leergang heeft een duidelijk juridische insteek. Om de leergang met succes te kunnen afronden is het wenselijk dat u een opleiding op HBO- of WO niveau heeft voltooid en/of beschikt over enkele jaren praktijkervaring.


Studiebelasting
Deze leergang is intensief en vraagt zelfstudie en zelfwerkzaamheid.Ter voorbereiding op de collegedagen ontvangt u te bestuderen rechtspraak en literatuur. Naast dat u de hoorcolleges volgt, vraagt het interactieve karakter van de bijeenkomsten dat u zich actief in de discussie mengt. Dit alles vraagt een tijdsinvestering. De tijd die hiermee gemoeid is, is sterk persoonsgebonden. Maar houd in ieder geval rekening met ten minste 4 - 6 uur zelfstudie per cursusdag.


Testimonials
"Een boeiende leergang met aandacht voor diverse onderwerpen. Van specifieke
marktproducten tot mededinging en de bewustwording van de formulering van polis
clausules. De wereld van coassurantie in een vogelvlucht."

"Een uitdagende en breed georiënteerde leergang waarbij de theorie door de
docenten stevig onderbouwd wordt met voorbeelden uit de praktijk."

"Ik kan de statement op de cursus flyer "een unieke leergang door de praktijk
over de praktijk voor de praktijk" geheel onderschrijven. Het feit dat de cursus
eens in de twee jaar gegeven wordt en enkel aan een selecte groep, maakt deze
opleiding een zeer waardevol."

  Contact

  Vragen over de opleiding? Neem contact op met Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen

  Incompany/maatwerk

  Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
  tel: 31 (0) 10-4081819
  e-mail: markus@erasmusacademie.nl

  Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen Erasmus Academie

  Houd mij op de hoogte

  Ik wil ook graag een adviesgesprek

  Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
  Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Datum(s)

  Wij verwachten in het voorjaar van 2019 een nieuwe leergang aan te bieden.

  Kosten

  De investering in de nieuwe leergang wordt t.z.t. bekend gemaakt

  Tijdsduur
  8 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Recht
  Voertaal
  Nederlands

  Aanmelden

  De Leergang Coassurantie & Verzekering is op donderdag 16 maart 2017 van start gegaan.

  Een volgende leergang staat in 2019 gepland. De nieuwe datums worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.