Introductie tot Data Science & Machine Learning
Leer data beter te analyseren en leg een basis voor betrouwbare voorspellingen

Cursus Introductie tot Data Science & Machine Learning

Datum(s)

Start woensdag 4 december 2019

Kosten

€ 2.725,- (vrijgesteld van BTW)
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

U bent bekend met het werken met data. Nu wordt van u verwacht om inzichten te halen uit grote hoeveelheden data. Om betrouwbare analyses te maken heeft u de juiste statistische technieken en inzichten nodig. Met de opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning leert u zelf aan de hand van R op praktische wijze hoe u in de verzamelde gegevens datapatronen kunt ontdekken en voorspellingen kunt doen.  Als u niet zelf aan de slag gaat met data en toch een goed begrip wil hebben van de methoden, dan is deze opleiding ook een goede keuze.  U kunt met de opgedane kennis een goede gesprekspartner zijn voor data-analisten en management.

Organisaties verzamelen steeds meer data. Vanuit de business is er behoefte om op gefundeerde wijze gebruik te maken van deze gegevens. Veel informatie is echter ongestructureerd terwijl de vragen uit de organisatie vaak slecht gearticuleerd zijn: wat wil men weten? De opleiding Introductie tot Data Science en Machine Learning leert u welke methoden u kunt gebruiken voor verschillende onderzoeksvragen. Daarnaast leert u de kwaliteit en betekenis van de resultaten te beoordelen. Aan de hand van R gaat u zelf aan de slag met het uitvoeren van analyses. U leert op praktische wijze zelf met verschillende data analyse methoden te werken en deze toe te passen.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding:

  • Kent u verschillende data-analyse methoden
  • Kunt u vaststellen welke machine learning methode(n) geschikt is/zijn om verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden
  • Bent u in staat zelf verschillende soorten analyses uit te voeren
  • Beoordeelt u de kwaliteit en betekenis van resultaten van de analyses
  • Bent u door beter begrip van termen en methoden een goede gesprekspartner  voor management en data team

Datums

De opleiding vindt plaats op de volgende woensdagen:

  • 4 december 2019
  • 11 december 2019
  • 15 januari 2020
  • 22 januari 2020

"Geeft mooi inzicht in de analysetools van R"

Op praktische wijze word je meegenomen om ingewikkelde data-analyses eenvoudig uit te voeren.

Doelgroep

De opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning is bedoeld voor beginnende en meer gevorderde data-analisten bij zowel bedrijven als (semi-)publieke organisaties die moeten werken met grote datasets en die (nog) niet in staat zijn de data goed te analyseren. De opleiding sluit ook goed aan op de leerbehoefte van projectleiders of managers die samenwerken met data-analisten en graag beter begrip willen hebben van de terminologie en de verschillende onderzoeksmethoden. 

Voorkennis

Wij adviseren basiskennis van statistiek op HBO-niveau. 

Docent

Dr. Michel van de Velden is universitair hoofddocent (UHD) Statistiek bij het Econometrisch Instituut van de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoekinteresses gaan uit naar het ontwikkelen en verbeteren van visualisatie methoden voor multivariate data en de toepassing van dergelijke, vaak niet parametrische, methoden op zogenaamde big data. Zijn toegepast werk bestrijkt een breed gebied variërend van archeologie tot transport wetenschappen.

Michel van de Velden promoveerde in 2000 aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie verwierf hij een Grotius Grant en een Marie Curie Fellowship die hem achtereenvolgens in staat stelden onderzoek te doen aan de rijksuniversiteit Groningen en de Universitat Pompeu Fabra te Barcelona. Sinds 2004 is Michel van de Velden verbonden aan het Econometrisch Instituut.

"Op praktische wijze heb ik meerdere methoden geleerd om ingewikkelde data-analyses uit te voeren"

Daarnaast een mooi inzicht gekregen in R en de analysetools in dit programma.
Jolanda ten Brinke

Wilt u meer weten over de opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning?

Download de brochure

Andere opleidingen op het gebied van Data science

Opleiding Data Science & Predictive Machine Learning
De opleiding Data Science & Predictive Machine Learning laat u kennis maken met innovatieve machine learning methoden voor het doen van voorspellingen.
Meer weten?
Masterclass Process Mining
De masterclass Process Mining biedt een snelle en eenvoudige methode om via data inzicht te krijgen in de knelpunten van bedrijfsprocessen.
Meer weten?

Contact

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Meer nieuws over Introductie tot Data science & Machine learning

"Je leert niet alleen het recept, maar begrijpt echt wat je aan het doen bent"

Algemeen

De opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning (vh Data Analyse) leert de deelnemers waardevolle informatie uit big data te halen. Alumnus Willem de Jonge (59), deelt zijn ervaring.

Algoritmes, receptuur voor angst?

Algemeen

Algoritmes lijken ons leven steeds meer te sturen. Moeten we dat erg vinden of is angst overdreven? 

Datum(s)

Start woensdag 4 december 2019

Kosten

€ 2.725,- (vrijgesteld van BTW)
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

BTW
Not applicable
Startdatum
Tijdsduur
4 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark (Rotterdam)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Hieronder kunt u zich inschrijven: 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.