De Psychologie van Regie: Simulatie ‘The Yacht Club’
Ervaar zelf hoe u om kunt gaan met de relationele spanningen in samenwerkingsverbanden

Cursus De psychologie van regie

Datum(s)
  • Maandag 27 mei 2019
  • Dinsdag 28 mei 2019
Kosten

De investering in deze masterclass bedraagt €1.595,-

Inhoud van de masterclass de psychologie van regie

Samenwerking is tegenwoordig een kritische en onmisbare competentie in onze samenleving. De meesten onder ons hebben echter geleerd te concurreren en niet samen te werken. Traditionele leiderschapsmodellen zijn niet toepasbaar in huidige situaties waar hiërarchische verhoudingen ontbreken. Samenwerking vraagt om effectieve samenwerkingsrelaties tussen mensen en in groepen. De effectiviteit van de regisseur wordt sterk bepaald door de manier waarop deze de relationele dynamiek kan leiden: de “psychologie van regie”.

 

Simulatie "The Yacht Club"

Gedurende deze tweedaagse masterclass (die vijf dagdelen omvat) wordt een simulatie, genaamd "The Yacht Club", gespeeld. Centraal in deze simulatie staat het opdoen van ervaringen in het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen meerdere partijen, elk met eigen organisatiebelangen.

In de follow-up workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij de samenwerkingsdynamiek van en in de eigen organisatie, naar aanleiding van de opgedane ervaringen in de gespeelde simulatie. Ook worden relevante concepten aangereikt.
 

Waarom is samenwerking zo'n kritische competentie in onze samenleving?

  • Organisaties raken meer en meer betrokken in partnerships, co-makerships, strategische allianties en netwerken waar ze worden geconfronteerd met een diversiteit aan belangen van juridisch onafhankelijke entiteiten.
  • Binnen organisaties zien we een toename aan projecten waarin verschillende disciplines, functies of specialismen tezamen worden gebracht. Van deze diversiteit aan expertise wordt creativiteit en integraliteit verwacht.
  • Een diversiteit aan stakeholders is vertegenwoordigd in raden en besturen; zij komen tezamen om te werken aan strategische ontwikkeling.
  • In de samenleving worden we vaak geconfronteerd met "problématiques" oftewel systemen van problemen. De oplossing hiervan vereist multipele perspectieven op het probleem evenals het aanwenden van middelen van verschillende partijen.

Simulatie The Yacht Club

Als deelnemer aan de simulatie The Yacht Club ervaart u aan den lijve wat er onder de waterlijn binnen een groep gebeurt en leert u hoe u de psychodynamiek van samenwerking kunt sturen.

Datums

  • Maandag 27 mei 2019 van 09.30 - 21.00 uur (incl. hapje)
  • Dinsdag 28 mei 2019 van 09:30 - 17.00 uur

Doelgroep

De simulatie is interessant voor projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, adviseurs, ketenregisseurs en proces- en programmamanagers die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het realiseren van samenwerkingsprocessen en veranderingen binnen afdelingsoverstijgende ontwikkelingsprogramma’s en -projecten in grotere organisaties.

Docent Prof. dr. Sandra Schruijer

De begeleiding van de simulatie is in handen van prof. dr. Sandra Schruijer (directeur Professional Development International BV; hoogleraar Organisatiewetenschap, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht; hoogleraar Organisatiepsychologie, Tias School for Business and Society). Sandra Schruijer heeft de simulatie al vele malen, op verschillende continenten begeleid.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Sebastian Sparidis, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
0104082178
Kamer
M6-14
Ruimte
Van der Goot Building | Building
Adres

Burgemeester oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)
  • Maandag 27 mei 2019
  • Dinsdag 28 mei 2019
Kosten

De investering in deze masterclass bedraagt €1.595,-

Startdatum
Tijdsduur
2 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschapij
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.