De Psychologie van Regie: Simulatie ‘The Yacht Club’
Ervaar zelf hoe u om kunt gaan met de relationele spanningen in samenwerkingsverbanden

Cursus De psychologie van regie

Datum(s)

Naar verwachting zal de volgende editie in maart 2020 plaatsvinden.

Kosten

De investering in deze masterclass bedraagt € 1.595,-

Inhoud van de masterclass de psychologie van regie

Samenwerking is tegenwoordig een kritische en onmisbare competentie in onze samenleving. De meesten onder ons hebben echter geleerd te concurreren en niet samen te werken. Traditionele leiderschapsmodellen zijn niet toepasbaar in huidige situaties waar hiërarchische verhoudingen ontbreken. Samenwerking vraagt om effectieve samenwerkingsrelaties tussen mensen en in groepen. De effectiviteit van de regisseur wordt sterk bepaald door de manier waarop deze de relationele dynamiek kan leiden: de “psychologie van regie”.

 

Simulatie "The Yacht Club"

Gedurende deze tweedaagse masterclass (die vijf dagdelen omvat) wordt een simulatie, genaamd "The Yacht Club", gespeeld. Centraal in deze simulatie staat het opdoen van ervaringen in het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen meerdere partijen, elk met eigen organisatiebelangen.

In de follow-up workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij de samenwerkingsdynamiek van en in de eigen organisatie, naar aanleiding van de opgedane ervaringen in de gespeelde simulatie. Ook worden relevante concepten aangereikt.
 

Waarom is samenwerking zo'n kritische competentie in onze samenleving?

  • Organisaties raken meer en meer betrokken in partnerships, co-makerships, strategische allianties en netwerken waar ze worden geconfronteerd met een diversiteit aan belangen van juridisch onafhankelijke entiteiten.
  • Binnen organisaties zien we een toename aan projecten waarin verschillende disciplines, functies of specialismen tezamen worden gebracht. Van deze diversiteit aan expertise wordt creativiteit en integraliteit verwacht.
  • Een diversiteit aan stakeholders is vertegenwoordigd in raden en besturen; zij komen tezamen om te werken aan strategische ontwikkeling.
  • In de samenleving worden we vaak geconfronteerd met "problématiques" oftewel systemen van problemen. De oplossing hiervan vereist multipele perspectieven op het probleem evenals het aanwenden van middelen van verschillende partijen.

Simulatie The Yacht Club

Als deelnemer aan de simulatie The Yacht Club ervaart u aan den lijve wat er onder de waterlijn binnen een groep gebeurt en leert u hoe u de psychodynamiek van samenwerking kunt sturen.

Datums

De datums voor de eerstvolgende editie zijn nog niet vastgesteld, naar verwachting zal de volgende editie in maart 2020 plaatsvinden.

Doelgroep

De simulatie is interessant voor projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, adviseurs, ketenregisseurs en proces- en programmamanagers die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het realiseren van samenwerkingsprocessen en veranderingen binnen afdelingsoverstijgende ontwikkelingsprogramma’s en -projecten in grotere organisaties.

Docent prof. dr. Sandra Schruijer

De begeleiding van de simulatie is in handen van prof. dr. Sandra Schruijer (directeur Professional Development International BV; hoogleraar Organisatiewetenschap, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht; hoogleraar Organisatiepsychologie, Tias School for Business and Society). Sandra Schruijer heeft de simulatie al vele malen, op verschillende continenten begeleid.

Wilt u meer weten over de masterclass De psychologie van regie?

Download de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Elma Kuipers - Schoonderwoerd, adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
0104082178
Kamer
M6-13
Ruimte
Van der Goot Building | Building
Adres

Burgemeester oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

Naar verwachting zal de volgende editie in maart 2020 plaatsvinden.

Kosten

De investering in deze masterclass bedraagt € 1.595,-

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
2 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschapij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

De cursusdagen van de masterclass "De psychologie van regie" vinden plaats bij het VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden