Wat wil de boze burger?
Is de geloofwaardigheid van beleid gediend met meer of 'betere' democratie?

Cursus De toekomst van de democratie

Datum(s)

Woensdag 26 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Is meer of 'betere' democratie altijd een goed idee voor het oplossen van problemen tussen burgers en overheid? Herstel je als overheid de band met de 'boze burger' door nog meer inspraak? In deze workshop kijkt u naar wat de gevolgen zijn van de roep om meer democratie, de geloofwaardigheid van beleid en het effect hiervan op uw eigen werkveld.

Democratie heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Allerlei praktijken en instituties, vooral die waarbij de overheid is betrokken, zijn ‘gedemocratiseerd’. Toch of misschien juist daardoor, zijn zulke praktijken en instituties naar ons moderne idee al gauw niet democratisch genoeg. Is ergens een probleem, gebrek of ergernis, dan klinkt al gauw de roep om ‘meer democratie’ of ‘betere democratie’.

In deze workshop van dr. Gijs van Oenen, schrijver van De Overspannen Democratie, komen de historische, theoretische en filosofische achtergronden van de idee van democratisering aan de orde. Vervolgens past u samen de theorie toe aan de hand van actuele behoeften, overtuigingen en praktijken van zowel burgers als overheid. Denk bijvoorbeeld aan referenda of de gekozen burgemeester.

U bespreekt vervolgens in kleine groepjes voorbeelden van (behoefte aan) democratisering in uw eigen werkveld of ervaring. Daarbij ligt het accent op de vraag: welke problemen zijn er eigenlijk aan de orde. En vooral: waarom zou meer of 'betere' democratie een adequate of zinvolle oplossing voor die problemen bieden? Wat voor schijnbaar vanzelfsprekende, maar wellicht betwistbare, vooronderstellingen liggen aan die gedachte ten grondslag?

Daarna worden de bereikte conclusies besproken in een gezamenlijke discussie, waarin de vraag centraal staat: hoe kan een reflectie op ‘zin en onzin van de democratie’ bijdragen aan een beter, overtuigender begrip van de praktijken in uw eigen werkveld en beroepsprakijk? 

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop.

Na het volgen van deze workshop:

  • Bent u bekend met de theoretische en filosofische achtergrond van democratisering
  • Weet u wat de gevolgen zijn van meer of minder democratie in uw eigen werk-/beleidsveld
  • Kunt u een afweging maken of meer democratie bijdraagt tot een oplossing voor problemen

Voor wie?

Deze workshop is met name bedoeld voor professionals in het openbaar bestuur die zich gesteld zien voor bestuurlijke dilemma's en op zoek zijn verdieping en gefundeerde onderbouwing. Bijvoorbeeld:

  • Beleidsmakers bij overheid en semi-overheid
  • Politici en politieke partijen
  • Adviseurs en freelancers die zijn betrokken bij processen van democratisering en communicatie bij maatschappelijke doelgroepen
  • Communicatie-adviseurs, politici en hun beleidsondersteuners
  • Leden van adviesraden,
  • Burgers die actief zijn in burgercomites en andere maatschappelijk betrokken actievormen

En verder iedereen met interesse in het thema openbaar bestuur en democratie.

Locatie

De workshop vindt plaats bij het Erasmus University College (EUC) in het centrum van Rotterdam.

Het Erasmus University College is goed bereikbaar met het OV.

Hovo docent Gijs van Oenen

Docent

Gijs van Oenen is universitair hoofddocent politieke en sociale filosofie aan de Erasmus School of Philosophy. Zijn onderzoek richt zich op politieke theorie, de rechtsstaat, burgerschap en democratie. In 2018 publiceerde hij bij uitgeverij Boom het boek Overspannen democratie: hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen.

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Contact

E-mail: info@erasmusacademie.nl
Tel: 010 408 18 39

Datum(s)

Woensdag 26 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Media en communicatie
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.