Descartes and Spinoza

Inleiding

The course Descartes and Spinoza addresses the main difference between metaphysical, epistemological, anthropological, natural- & moral philosophical ideas

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Begindatum
maandag 13 mrt 2023
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Engels
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Startdatums

Start in week of 13 March 2023

  • maandag 13 mrt 2023

    Tijdsduur: 5 weken

Content

Attending Turorial seminars is not compulsary, but making the assignments is. For this reason, attending Tutorial seminars is highly recommended. 

The lectures will be recorded.

Towards the end of the sixteenth century, the Aristotelian conception of the sciences seemed to have passed its expiry date. Many novatores in philosophy were inspired to develop methodological innovations in order to find new ways of coming to know more about nature, yet it was only in the work of René Descartes (1596-1650) that the “new philosophy” developed into a real alternative for the complete body of Aristotelian thought. Descartes’ mechanistic view of nature would prove fruitful in the field of natural philosophy and would inspire him to formulate a new metaphysical conception of man. In the hands of Benedictus de Spinoza (1632-1677), Descartes’ mechanistic approach came to affect questions of ethics and politics as well, leading to drastic changes in the interpretation of human mental life and human freedom.
Besides discussing Descartes and Spinoza, this course will sketch the broader historical context in which their work emerged, by focussing on humanist alternatives in ethics and politics, such as that of Hugo Grotius (1583-1645); alternative mechanistic philosophies, such as those of Galileo Galilei (1564-1642) and Thomas Hobbes (1588-1679); alternative metaphysics, such as those of Platonists and Occasionalists; and alternative methodologies, such as those of Isaac Newton (1643-1727) and Blaise Pascal (1623-1662).

Prior knowledge

No prior knowledge is necessary. 

Language

English; lectures will be recorded.

Period

Bachelor 2, block 3B; 13 March until 15 April 2023

Course guide & literature

Please consult the course guide for the precise timetable and literature of this course. The timetable will be published by the end of July.

Do you have questions about this course? Contact Eleni Koulouki, Adviser Education

Feiten & Cijfers

Kosten

The fee per course is € 285 including exam & resit. The yearly registration fee is € 40.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 13 mrt 2023
Begindatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Engels
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen