Design Thinking: Klantgericht innoveren
Ontwikkel samen met uw doelgroep nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuw beleid

Cursus Design thinking in het publieke domein

Datum(s)

29 oktober 2020

 

Kosten

€ 3.250,- (vrijgesteld van BTW)

 

Organisaties worden geconfronteerd met omgevingen die voortdurend in beweging zijn. Hiërarchische structuren werken minder goed en de gebruikelijke wijze van denken en doen sluit vaak niet meer goed aan op een groot deel van de huidige uitdagingen. De toekomst blijkt steeds lastiger te voorspellen of te becijferen, tienjarenplannen worden steeds minder opgesteld. Tegelijkertijd vragen de grote maatschappelijke transities juist om richting en houvast in bijna alle sectoren in het publieke domein.

Deze nieuwe dynamiek vraagt om een andere aanpak en een andere attitude, voor organisaties, voor medewerkers en voor leidinggevenden. Nieuwe dingen doen zonder de waarde van het bestaande te verliezen. Onzekerheid en continue introductie van innovaties betekenen dat sturing een kwestie wordt van doelen stellen en collectief vormgeven van de toekomst.

In transities is werken een collectieve ontwerpopgave en niet de efficiënte uitvoering van bestaande taken. Op alle schaalniveaus, in je eigen team tot grote maatschappelijke bewegingen. HR-deskundigen benoemen daarbij design thinking, multidisciplinair samenwerken en innovatief vermogen als de competenties voor de 2020 professional.

Design Thinking onderscheidt zich met name door in vroege fases te experimenteren, door langer en repeterend stil te staan bij de waarom-vraag, door van aanvang af mede-eigenaarschap te creëren, [alle] stakeholders en eindgebruikers te betrekken en door vanuit een perspectief naar de samenhang der dingen te kijken.    

 

Resultaten

Na het volgen van de opleiding Design Thinking in het publieke domein ben je in staat:

 • voorliggende uitdagingen beter te doorgronden
 • doelstellingen scherper te formuleren
 • capaciteit in termen van mensen en geld beter te definiëren
 • meer helderheid te krijgen over je eigen rol en verantwoordelijkheden.

Een dosis theorie en veel praktijkvoorbeelden

E.M.C. van Gemert (Ministerie van Algemene Zaken)

‘Ik vond de Masterclass Design Thinking in het publieke domein inspirerend. Hans en Alexander nodigden met een dosis theorie en veel praktijkvoorbeelden uit om met een andere bril dan je gewoon bent te kijken naar verschillende vraagstukken. De masterclass biedt een doe- en denkwijze om buiten de vaste kaders en samen met en voor anderen te zoeken naar ruimte om te experimenteren, te leren en creëren.’

Datums

De opleiding vindt plaats in het najaar van 2020. De opleidingsdagen vinden plaats van 09:30 uur t/m 17:00 uur. De eerste cursusdag eindigt om 19:30 uur. De opleiding vindt plaats bij Hal4 aan de Maas in Rotterdam.

Najaar 2020:

 • Dag 1                             Donderdag 29 oktober (start)
 • Dag 2                             Vrijdag 30 oktober
 • Dag 3 (intervisie)           Vrijdag 13 november (intervisie)
 • Dag 4                             Vrijdag 27 november (slot)

Doelgroep

De opleiding Design Thinking in het publieke domein richt zich op professionals die op een nieuwe manier durven kijken naar innoveren en waardecreatie. Iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Denk aan;

 • innovatiemanagers;
 • (sociaal) ondernemers;
 • (beleids)adviseurs
 • business developers
 • productontwikkelaars

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Alexander van Altena
Erasmus Academie

Docenten

Alexander van Altena studeerde Rechten in Leiden, Economie in Amsterdam en History and Philosophy of Science and Technology and History of Economic Thought aan de University of Notre Dame. Hij was onder meer Directeur Spoor bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur bij ProRail. Tegenwoordig is hij partner van de Holland Branding Group en het World Design Forum.

Hans Robertus is expert op het gebied van design thinking. Hij voltooide de opleiding Industrial and Product Design aan de Design Academy in Eindhoven. Daarna werkte hij onder andere als Senior Director Design bij Philips en was hij directeur van de Dutch Design Week.Tegenwoordig is hij partner van de Holland Branding Group en het World Design Forum.

Wilt u meer weten over de opleiding Design Thinking?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Design thinking: 'Een moderne overheid moet innoveren'

Algemeen

Design thinking is een creatieve manier om samen met uw stakeholders tot innovatieve oplossingen te komen. Ontdek hoe deze methode past binnen projecten in het publieke domein?

Datum(s)

29 oktober 2020

 

Kosten

€ 3.250,- (vrijgesteld van BTW)

 

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
4 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus | Executive programma
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging
Privaatonderwijs
Partner

World Design Forum

Aanmelden

Schrijf je in door gebruik te maken van de onderstaande link: