Duizend Jaar Westerse Cultuur deel II - de Late Middeleeuwen

Bestaat er zoiets als een Europese ideeëngeschiedenis, een Europese cultuur?
Datum(s)

Data: 20, 27 september, 4 , 11, 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november 2021

Dag en tijd: Maandag 13.30 - 15.15 uur

Kosten

€310 (incl. BTW)

Inschrijfdeadline

17 september 2021

Het begrip ‘Europa’ is een heet hangijzer. Het levend voorbeeld daarvan zijn de EU-perikelen, zoals de Brexit en wrijvingen met Polen en Hongarije. Bestaat er zoiets als een Europese ideeëngeschiedenis, een Europese cultuur? Zo ja, wat zijn daar dan de belangrijkste bouwstenen van? Hoe heeft duizend jaar geschiedenis vorm gegeven aan Europa?

Over deze leergang
Vijf docenten werken samen in een breed panorama van de Europese cultuurgeschiedenis vanaf het jaar 1000. In dit deel nemen zij u mee op een fascinerende tocht door twee turbulente Europese eeuwen. Vanuit een multidisciplinaire en samenhangende benadering behandelt elk van hen in twee colleges belangrijke begrippen en ontwikkelingen. De verdeling van de vakgebieden over de docenten is:

 • algemene geschiedenis - Han van der Horst
 • filosofie - Baukje Prins
 • kunst - Nelleke Kan – van Dishoeck
 • letterkunde - Duco Burgers
 • muziek - Simon Burgers

Deze cursus over de periode 1300 – 1500 is het tweede deel van een zesdelige leergang. De overige cursussen zijn: 1000 – 1300 Hoge Middeleeuwen, 1500 – 1650 Vroegmoderne Tijd I, 1650 – 1800 Vroegmoderne Tijd II, 1800 – 1900 Negentiende Eeuw en 1900 – 2000 Twintigste Eeuw. Per semester vindt een deel plaats (de complete leergang loopt van voorjaar 2021 tot en met najaar 2023). De cursussen van deze leergang kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Specifieke voorkennis is niet vereist.


Deel 2: De late Middleeuwen
De laatste tweehonderd jaar van de Middeleeuwen vertonen ogenschijnlijk enorme contrasten. De Veertiende Eeuw staat te boek als rampzalig en waanzinnig, waar de Vijftiende Eeuw veeleer associaties oproept met culturele bloei. Dan sterft het ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ en kondigt zich in Italië de Renaissance aan. Bij nader inzien is het beeld van Europa in de Late Middeleeuwen minder zwart-wit, en vol nuances. Rampen als hongersnood, pestepidemieën en de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk zaaien onmiskenbaar alom dood en verderf. Italiaanse stadsstaten en Vlaamse handelssteden vertonen echter een opmerkelijke culturele bloei met onovertroffen kunstenaars als Da Vinci en Rafaël, Van Eyck en Van der Weyden. In Frankrijk ontwikkelt zich in Parijs en Bourgondië een hofcultuur en in het Heilige Roomse Rijk transformeert Praag zich tot een fraaie Boheemse stad. In het theologisch denken doen markante figuren als Meester Eckhart en Nicolaas van Cusa van zich spreken. Humanisten bestuderen klassieke teksten en heroriënteren zich daarmee op de traditie. In de literatuur vestigen de namen van Dante, Petrarca en Boccaccio en werken als Elckerlijc en The Canterbury Tales een nieuwe standaard. In de muziek klinken Italiaanse liefdesliedjes en de harmonische pracht van Josquin des Prez.
 

Resultaten van de cursus 
De cursist verkrijgt kennis van en inzicht in de belangrijkste historische en culturele ontwikkelingen van Europa tijdens de besproken periode. Daarbij vergroot de cursist zijn greep op de onderlinge relatie tussen de besproken onderwerpen. Bovendien vormt de behandelde stof een inspirerend vertrekpunt voor verdere verdieping na afloop van de cursus.

Digitaal onderwijs bij Erasmus Academie - voorheen Hovo Rotterdam
Deze cursus wordt online via ZOOM aangeboden en is te volgen via de eigen computer of laptop. Na aanmelding voor een cursus ontvang je van ons de benodigde praktische informatie omtrent ons digitale onderwijs. Wat kan je verder verwachten van ons digitale onderwijs?

 • Uitgebreide handleidingen bij de software die we gebruiken
 • Een eigen, Nederlandse digitale leeromgeving, Maester, voor een verrijking van de leerervaring
 • Behulpzame hosts bij elk online college voor technische begeleiding
 • Interactie met medecursist en docent tijdens de online colleges
 • Mogelijkheid tot het terugkijken van elk online college
 • Privacy is, ook online, gewaarborgd

Over de docenten

Simon Burgers is componist en neerlandicus. Hij studeerde compositie bij Klaas de Vries aan het Rotterdams conservatorium. Hij componeerde liederen, kamermuziek, orkestwerken, toneel- en filmmuziek en elektronisch werk. Zijn stukken worden in binnen- en buitenland uitgevoerd.

Baukje Prins behaalde haar doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde en een Master Wijsbegeerte (beide cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift: The standpoint in question. Situated knowledges and the Dutch minorities discourse, en was daarna werkzaam als universitair docent sociale en politieke filosofie aan de universiteiten van Maastricht en Groningen. Van 2009 tot 2017 was ze lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool, en sinds 2018 is ze werkzaam als zelfstandig spreker en publicist, gespecialiseerd in actuele thema’s op het snijvlak van filosofie en diversiteit. Prins schreef vele artikelen voor (inter)nationale tijdschriften, en diverse boeken, waaronder: Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland (2004); Vreemdelingenverkeer. Samen leven en laten leven (2010); Gemengde gevoelens. Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig (2014) en );‘We zijn hier allemaal zusjes.’ Etnografisch onderzoek op een superdiverse mbo opleiding (met Fatima el Bouk e.a., 2017)

Duco Burgers is germanist en pianist. Hij studeerde Duitse taal & cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en deed een master in literair vertalen aan de Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd voltooide hij een studie klassiek piano aan het Utrechts Conservatorium. Duco heeft een passie voor literatuur, kunst, films, Europa, Duitsland en poëzie. Momenteel werkt hij aan een vertaling van een literair werk van de Oostenrijkse auteur Josef Winkler.

Han van der Horst (1949) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was het grootste deel van zijn werkzame leven in dienst van de Nuffic, de Nederlandse Organisatie voor Samenwerking in het Hoger Onderwijs, waar zijn bijzondere belangstelling uitging naar samenwerking met de ontwikkelingslanden. Daarnaast schreef hij een aantal boeken met historische onderwerpen of tenminste een historische inslag. Han van der Horst blogt veel over tal van actuele onderwerpen, meestal op joop.nl of Rotterdam Vandaag en Morgen (vandaagenmorgen.nl).

Nelleke Kan studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en was werkzaam in het HBO. Zij verzorgt cursussen, lezingen, rondleidingen en reizen voor diverse groepen. Zij is breed georiënteerd op het gebied van de westerse beeldende kunst, waarbij haar interesse tevens uitgaat naar hoe beeldende kunst functioneerde in de maatschappij. De Late Middeleeuwen hebben haar speciale belangstelling vanwege de wisselwerking tussen het vele dat blijft en de onherroepelijke veranderingen die zich in deze periode aandienen.

Contact

De medewerkers van Erasmus Academie werken thuis. Heb je vragen over het programma, stuur dan een mail naar: cursussen@erasmusacademie.nl

Datum(s)

Data: 20, 27 september, 4 , 11, 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november 2021

Dag en tijd: Maandag 13.30 - 15.15 uur

Kosten

€310 (incl. BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Begindatum
maandag 20 sep 2021
Inschrijfdeadline

17 september 2021

Tijdsduur
10 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Taal en cultuur
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Online inschrijven is niet meer mogelijk. Wil je nog aanmelden? Neem dan contact op via: cursussen@erasmusacademie.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen