Een filosofisch perspectief op duurzaamheid
Bekijk uw eigen vraagstuk vanuit de ecofilosofie

Cursus Ecofilosofie in de praktijk

Datum(s)

Maandag 1 juli van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Heeft de duurzaamheidsbeweging gefaald? Of staan we juist voor een doorbraak? Wat betekent de opwarming van het klimaat voor de maatschappij? En hoe kunnen organisaties en individuen ermee omgaan? In deze workshop ecofilosofie bekijkt u duurzaamheidsvraagstukken vanuit een filosofisch perspectief. U leert u over de nieuwste ecologische concepten en past deze toe op uw eigen casus.

Dankzij Urgenda, Katowice, het geruchtmakende jongste IPCC rapport en de klimaattafels is de opwarming van het klimaat zeer regelmatig in het nieuws. De zorgen stijgen, net als de bereidwilligheid tot aanpakken. Tegelijkertijd politiseert het debat steeds meer. Lange tijd hielden opwarmingsontkenners de publieke discussie in hun greep, maar in tijden van fake news en vreemde seizoenen groeit ook de zorg om de fragiele kennis die klimaatwetenschappers zorgvuldig opbouwen. Recent heeft nujij.nl zelfs het plaatsen van berichten die klimaatwetenschap ontkennen verboden.

In de maatschappelijke discussie blijft de vraag over de oorzaken van klimaatopwarming echter bestaan, en speelt de demoraliserende vraag of het wel zin heeft om nog iets te proberen. Bovendien staat de opwarming niet op zich. Ook het biodiversiteitsverlies, bodemverarming en waterverzuring spelen mee. De grote vraag is dan ook hoe we het zich sluitende ‘window of opportunity’ voor de verduurzaming van onze maatschappij weer verder open kunnen duwen.

De ecofilosofie biedt zicht op deze grote vragen en helpt ze kleiner maken. Daarbij draagt de ecofilosofie concrete tools aan die burgers, organisaties en professionals kunnen helpen met de verkenning van de vragen die voor hen van belang zijn. In een dagdeel zetten Aetzel Griffioen en Sjoerd van Tuinen enkele ecofilosofische concepten uiteen aan de hand van het werk van onder andere Gilles Deleuze, Félix Guattari, Timothy Morton, Bruno Latour en Isabelle Stengers. Tijdens het tweede dagdeel begeleiden zij u om deze concepten toe te passen op uw casus uit de eigen praktijk. Tenslotte presenteren de deelnemers hun werk.

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop. U kunt ook zelf casuïstiek aandragen.

Na het volgen van deze workshop:

  • bent u bekend met recente filosofische discussies omtrent ecologie en klimaat
  • kent u enkele ecofilosofische concepten en kunt u deze concepten toepassen
  • heeft u een ecofilosofische analyse van uw eigen casus gemaakt

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor geïnteresseerden op het gebied van filosofie, ecologie en duurzaamheid, en/of professionals die behoefte hebben aan (filosofische) verdieping en onderbouwing van duurzaamheidsvraagstukken. 

Voorbereiding

Ter voorbereiding:

  1. Neemt u een casus mee rondom een ecologisch vraagstuk uit uw eigen dagelijkse en/of professionele setting
  2. Leest u de literatuur die voor aanvang bekend wordt gemaakt

Locatie

De workshop vindt plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De Erasmus Universiteit is goed bereikbaar met het OV.

Docenten

Dr. Sjoerd van Tuinen is universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus School of Philosophy. Van Tuinen is een van de oprichters van het Erasmus Instituut voor Publieke Kennis ( EIPK ).

Aetzel Griffioen (MA) is docent filosofie en coördinator leerlijnontwikkeling bij Rotterdam Vakmanstad. Deze organisatie ontwikkelt lesprogramma's en voert deze uit waarbij kinderen en jongeren op een duurzame manier leren omgaan met zichzelf, anderen, de omgeving en de wereld.

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Datum(s)

Maandag 1 juli van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte | Sociale geografie
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.