Hoe verder met migratie- en diversiteitsbeleid?
Wetenschappelijke inzichten en praktische handvaten voor complexe vraagstukken

Cursus Een nuchtere kijk op migratie, diversiteit en beleid

Datum(s)

Woensdag 3 juli 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Er zijn weinig thema’s waarbij er zoveel ‘strijd over beleid’ is, als bij migratie en diversiteit. Deze workshop biedt een ’nuchtere’ kennismaking met migratie en diversiteit. Vanuit diverse ‘wetenschappelijke brillen’ leert u ontwikkelingen rond migratie en diversiteit beter te begrijpen. Wat is er precies aan de hand? Waarom brengen deze thema’s zoveel discussie teweeg? En hoe kunnen we deze inzichten benutten voor ons migratie- en diversiteitsbeleid?

Migratie is een van de kenmerken van de moderne samenleving. En met migratie een toename van migratie-gerelateerde diversiteit: etnisch, cultureel, raciaal en religieus. Dit is niet alleen een belangrijke feitelijke ontwikkeling in de samenleving. Het is ook een ontwikkeling die veelvuldig aanleiding is tot maatschappelijk en politiek debat.

Dat debat is vaak ook emotioneel. De workshop besteedt dan ook in eerste plaats aandacht aan het uit elkaar halen van feit en fictie:

 • Mythbusting; wat is feit en wat is werkelijkheid in het debat over migratie en diversiteit. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de oorsprong en omvang van migratiestromen, het verloop van integratieprocessen en aan beeldvorming ten aanzien van migranten.
 • Kernconcepten; welke wetenschappelijke concepten kunnen inzicht in hedendaagse migratie en integratieprocessen vergroten? Hierbij kijken we onder meer naar kernbegrippen als ‘root causes’ van migratie, integratiemodellen, mainstreaming, superdiversiteit en mobiliteit.
 • Handelingsperspectieven; welke brillen biedt de wetenschap op migratie en diversiteit, en welke handelingsperspectieven vloeien hieruit voort?

Maar u gaat ook zelf aan de slag:

 • Beleidsdilemma’s. De inzichten uit de ochtend (mythbusting, kernconcepten, handelingsperspectieven) worden toegepast op voorbeelden uit de praktijk. Daarbij gaat het met name om beleidsdilemma’s die laten zien hoe weerbarstig de praktijk van migratie en diversiteitsbeleid kan zijn. Voorbeelden zijn b.v. etnische profilering, diversiteitsbeleid binnen organisaties, inbedden van migratie en integratie in algemeen beleid (‘mainstreaming’), omgang met incidenten, etc.
 • Reflectie. De middag wordt afgesloten met een plenaire reflectie waarin de ervaringen van de beleidsdilemma’s worden gekoppeld aan de wetenschappelijke inzichten van de ochtend. Hoe kunnen de kernbegrippen je helpen bij de omgang met beleidsdillema’s? Welke handelingsperspectieven bieden je handvaten voor je eigen (beleids)praktijk?

Hoe kun je als professional omgaan met de polarisatie rondom migratie?

Docent Peter Scholten ontmaskert de mythes

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop. 

Na het volgen van deze workshop:

 • Heeft u een beter inzicht in de feitelijke omvang en aard van migratie en (migratiegerelateerde) diversiteit in Nederland.
 • Heeft u begrip van een aantal kernconcepten die helpen de vaak complexe realiteit van migratie en diversiteit te duiden.
 • Heeft u een verdiepend inzicht in hoe om te gaan met de vaak complexe beleidsdilemma’s die zich op dit terrein voordoen.

Voor wie?

Deze workshop is relevant voor professionals die in de dagelijkse praktijk op diverse manieren met migraties migratie-gerelateerde diversiteit te maken hebben. Daarbij kan het gaat om:

 • Beleidsmakers
 • Beleidsuitvoerders
 • Organisaties uit het maatschappelijke middenveld 
 • Onderzoekers 
 • Politici

En verder professionals die betrokken zijn bij de beeldvorming rondom migratie en diversiteit (denk bijvoorbeeld ook aan communicatiemedewerkers) en iedereen met interesse in migratie-thema's.

Locatie

De workshop vindt plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De Erasmus Universiteit is goed bereikbaar via het OV.

Docent

Peter Scholten is hoogleraar Bestuurskunde in het bijzonder Dynamiek van Migratie en Diversiteitsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 2009 verbonden aan de Erasmus University Rotterdam, Department Bestuurskunde en Sociologie. Zijn onderzoek richt zich met name op vraagstukken omtrent de ‘governance’ van migratie en migratie-gerelateerde diversiteit, multi-level governance, vergelijkende beleidsstudies, en de relatie tussen wetenschap en beleid.

Contact

E-mail: info@erasmusacademie.nl
Tel: 010 408 18 39

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Volg dan de gehele opleiding!

Datum(s)

Woensdag 3 juli 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Sociologie
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.