Cursus Ethiek, rationaliteit en emotie I

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

 

Inhoud

Welke rol spelen emoties in de morele oordeelsvorming van mensen? Zijn emoties constitutief voor de morele positie die mensen innemen of zijn het stoorzenders die een redelijke oordeelsvorming in de weg staan? En: wat zijn emoties? Zijn emoties louter gevoelens en is een moreel oordeel daarom altijd de expressie van een bepaald gevoel? Of zijn emoties ook te beschouwen als cognitieve mentale toestanden die ons informatie verschaffen over onszelf en over de wereld om ons heen? Ter beantwoording van deze vragen zullen we in deze cursus niet alleen de meest actuele moraalfilosofische debatten over ethiek, rationaliteit en emoties bespreken, maar ook te rade gaan bij het hedendaagse moraalwetenschappelijke onderzoek naar de oorsprong en aard van emoties en naar de invloed van emoties bij oordeelsvorming (o.m. werk van Frans de Waal, Jonathan Haidt en Antonio Damasio). We zullen nadenken over de lichamelijke basis van gevoelens en emoties en dit verbinden met cognitief psychologisch onderzoek naar de onmisbare (en soms misleidende) rol van emoties in het redeneren en het vormen van een standpunt. Vervolgens zullen we discussiëren over wat dit betekent voor de aard en de betrouwbaarheid van evaluatieve oordelen. Een morele stellingname is meer dan de expressie van een gevoel. Maar in welke zin is het meer en anders?

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Ethiek, rationaliteit en emotie I.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
+31104088687
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf medio juli 2019.