Recht en ethiek: waar ligt de grens?
Morele vraagstukken in de juridische sector en hoe ermee om te gaan

Cursus Ethische dilemma's voor juridische professionals

Datum(s)

Woensdag 3 juli 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Ethiek is onlosmakelijk verbonden met het recht en het juridisch beroep. Welke ethische dilemma’s komen we tegen in het juridisch beroep/ de advocatuur en hoe gaan we hier mee om? In deze workshop wordt u uitgedaagd om stelling te nemen en na te denken over dilemma's uit de praktijk. We zoeken daarbij de spanning op! 

Het maatschappelijk debat richt zich steeds meer op de morele dimensie van het recht en vraagt om een antwoord van de juridische professional. Zo kwam Bram Moszkowicz uitgebreid in het nieuws over zijn vermeende relaties met Bouterse, Endstra en Holleeder en de tuchtzaken die onder meer door de Deken van de Amsterdamse orde van advocaten zijn aangespannen. Dergelijke zaken leiden tot belangrijke vragen over (beroeps)ethiek in relatie tot het juridisch beroep.

In deze unieke workshop bevragen wij de rol van ethiek in het juridisch beroep/de advocatuur. U wordt uitgedaagd om stelling te nemen en na te denken over dilemma’s en afwegingen die het juridisch beroep onvermijdelijk met zich meebrengt. Hoe spelen ethische waarden een rol in het juridisch beroep? In het juridisch beroep, waaronder de advocatuur, staat vaak het belang van de cliënt centraal. Dit is logisch, aangezien de advocaat wordt ingehuurd door deze cliënt. Maar waar ligt de morele grens?

Het juridisch beroep kent meer morele verplichtingen dan haar loyaliteit ten opzichte van de cliënt, zoals de verplichtingen ten opzichte van de rechtbank en de beroepsgroep, bezworen in de eed. Maar ook verplichtingen met een meer maatschappelijke functie, zoals het waarborgen van een eerlijk proces. Wat als deze verplichtingen botsen? Welke ethische dilemma’s komen we tegen en hoe gaan we daar mee om? Dit zijn slechts enkele vragen die in deze praktijkgerichte workshop aan de orde komen. .

De workshop biedt een theoretische reflectie op de juridische ethiek. Tijdens dit interactieve deel wordt u uitgedaagd om aan de hand van prikkelende stellingen over de cliënt-advocaat-relatie met elkaar in gesprek en discussie te gaan over de kernwaarden van het juridisch beroep. 

In de middag is een dilemmatraining. Tijdens deze training worden allereerst de kernwaarden van een specifiek rechtsgebied met u afgetast en in verschillende ethische stromingen geplaatst. Als derde stap wordt een juridisch geschil voorgelegd en bekijkt u in kleinere groepen welke kernwaarden specifiek een rol spelen binnen dit geschil en welke mogelijke oplossingen bestaan voor dit juridisch geschil. 

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop. 

Na het volgen van deze workshop:

  • Kunt u ethische dilemma's in het juridisch beroep in de juiste context plaatsen
  • Heeft u kennis van de verschillende ethische stromingen die voor u relevant zijn
  • Begrijpt u de verschillende (soms tegenstrijdige) functies die het juridisch beroep kent in relatie tot ethische dilemma's
  • Heeft u kunnen reflecteren op de verschillende kernwaarden die een rol spelen bij juridische geschillen in het licht van het juridisch beroep
  • Kunt een wetenschappelijk onderbouwde stelling innemen over de verschillende kernwaarden die een rol spelen bij juridische geschillen

Het belang van beroepsethiek voor juristen

Docent dr. Lonneke Poort over ethische dilemma's

Voor wie?

Deze workshop richt zich voornamelijk op juristen. De opzet van de workshop nodigt uit om voorbeelden uit het werkveld te betrekken in de discussies. Tegelijkertijd is deze workshop ook interessant voor niet-juristen die werkzaam zijn in de omgeving van het juridisch beroep. Voor hen biedt deze cursus inzicht in de verschillende ethische dilemma's waar het juridisch beroep mee worstelt. 

Voorbereiding

Deze workshop vereist voorbereiding thuis door de deelnemer. 

Eerste dagdeel: bestuderen volgende artikelen (max 3uur):

Tweede dagdeel: bekijken van kennisclip over verschillende ethische stromingen en bestuderen van lijst met kernwaarden (20 min):

Locatie

De workshop vindt plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De Erasmus Universiteit is goed bereikbaar via het OV.

Docenten

Dr. Margreet Luth-Morgan is universitair docent recht en ethiek en verbonden aan Erasmus School of Law in Rotterdam. Zij promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Oxford op een rechtsfilosofisch onderzoek naar de emoties van de dader in het strafrecht. Haar huidig onderzoek richt zich op (beroeps)ethiek en het belang van emoties. Ook in het onderwijs probeert zij meer invulling te geven aan ethiek binnen de Rechtsgeleerdheid.

Dr. Lonneke Poort is universitair docent bij de afdeling Sociologie Theorie en Methodologie van Erasmus School of Law te Rotterdam. Poort is betrokken bij verschillende vakken over de methodologie van het recht.  Daarnaast geeft zij een mastervak beroepsethiek. Poort promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Tilburg op een rechtstheoretisch onderzoek naar de regulering van complexe problemen met een sterke morele lading zoals dierlijke biotechnologie. Haar huidig onderzoek richt zich op besluitvorming en de rol van stakeholders in besluitvorming bij complexe problematiek.

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Contact

Datum(s)

Woensdag 3 juli 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte | Recht | Algemene rechtswetenschappen
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.