Governance van Migratie en Diversiteit

Het aanpakken van problemen rond migratie en migratie gerelateerde diversiteit

Inleiding

Volg de opleiding Governance van Migratie en Diversiteit en kom tot oplossingen voor complexe sturingsdillema’s op het terrein van migratie en diversiteit.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Begindatum
vrijdag 4 nov 2022
Tijdsduur
30 uren
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Wat ga je bereiken?

 • Nieuwe inzichten in de governance van migratie- en migratie gerelateerde diversiteit.
 • Bestuurlijke vraagstukken worden vanuit meerdere gezichtspunten bezien en herleid tot praktische governance antwoorden.
 • Door de uitwisseling van ideeën en inzichten met anderen uit verschillende sectoren en beleidsniveaus, ondersteunt de opleiding het beleidsleren bij alle deelnemers.
 • De opleiding bied je de mogelijkheid om ook aan eigen casuïstiek te werken.

Startdatums

 • vrijdag 4 nov 2022

  Tijdsduur: 30 uren
  Apply

Governance van migratiebeleid

Migratie en migratie-gerelateerde diversiteit leiden tot een breed scala van vragen over grondrechten, participatie, burgerschap, huisvesting, onderwijs, werk en sociale zekerheid. Het zijn vraagstukken die zich niet beperken tot een enkele bestuurslaag, ruimtelijke schaal of maatschappelijk domein. Daarmee leveren ze ook tal van governance uitdagingen op.

De opleiding Governance van Migratie en Diversiteit neemt die complexiteit als uitgangspunt en biedt jou als beleidsverantwoordelijke een geïntegreerde visie op de verwevenheid van deze governance vraagstukken. Daarbij wordt theoretische kennis steeds gekoppeld aan recent wetenschappelijk onderzoek en actuele voorbeelden uit de praktijk. Als deelnemer kun je ook nadrukkelijk eigen casuïstiek inbrengen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding Governance van Migratie en Diversiteit is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het bestuur en/of beleid op het brede terrein van migratie en migratie gerelateerde diversiteit. Dat kan gaan om bijvoorbeeld:

 • Beleidsverantwoordelijke op nationaal, regionaal en lokaal bestuursniveau, die verantwoordelijk zijn voor (onderdelen van) beleid of de uitvoering ervan;
 • Bestuurders en/of leidinggevende van uitvoeringsinstanties en woningbouwverenigingen;
 • Vertegenwoordigers van migranten- en vluchtelingenorganisaties en overige maatschappelijke organisaties.

Wat leer je tijdens de opleiding over de migratiesamenleving?

Experts, zoals historici, economen en bestuurskundigen van drie universiteiten (Leiden, Delft, Erasmus Rotterdam) en ervaringsdeskundigen delen hun interdisciplinaire kennis en inzichten over migratie en migratie-gerelateerde diversiteit. Centraal staan begrippen als superdiversiteit, intersectionaliteit en multilevel governance-analyse. Bestuurlijke vraagstukken worden vanuit meerdere gezichtspunten bezien en herleid tot meer praktische governance antwoorden op vragen als: hoe kunnen we ons samen verhouden tot of zelfs over de verschillende domeinen heen kijken; hoe kunnen we verschillende doelen integreren en delen, en uiteindelijk; hoe kunnen we tot betere oplossingen komen om de cycli van crises rond migratie en migratie gerelateerde diversiteit te doorbreken? 

 

Wat heeft diversiteit met migratie te maken?

Migratie en diversiteit zijn containerbegrippen. Migratie is het proces van verplaatsing van (groepen) mensen van de ene naar de andere fysieke plek, waarbij er sprake is van het oversteken van landsgrenzen en (semi-)permanente vestiging.   Diversiteitin het kader van migratievraagstukken heeft primair een focus op etniciteit of nationaliteit. Daarnaast is diversiteit in deze context ook altijd gerelateerd aan andere (intersectionele) vormen van marginaliteit en ongelijkheid, zoals opleiding, inkomen, seksuele oriëntatie, klasse en gender. Vandaar dat migratie en migratie gerelateerde diversiteit altijd verweven zijn.

De opleiding wordt inhoudelijk verzorgd door het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity, een interdisciplinair onderzoekscentrum met een focus op de governance van migrate- and migratie gerelateerde diversiteitsvraagstukken, met wetenschappers van de TU Delft, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity

Gratis online Masterclass Governance van Migratie en Diversiteit

Maak kennis met de opleiding en de docent, en stel je vragen aan hoogleraar migratie Peter Scholten

Hoe ziet de opleiding eruit

Gedurende de eerste vier opleidingsdagen worden steeds twee onderwerpen per dag behandeld, een in de ochtend- en een in de middagsessie. Tijdens de sessies presenteren wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity hun bevindingen, waarna ervaringsdeskundigen vanuit hun beleids- of bestuurspraktijk hierop reageren. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen en discussie. De opleiding bied je ook de mogelijkheid om ook aan eigen casuïstiek te werken.

Door de uitwisseling van ideeën en inzichten met anderen uit verschillende sectoren en beleidsniveaus, ondersteunt de opleiding het beleidsleren bij alle deelnemers. Bovendien biedt het begeleidende boek “De Migratiesamenleving” aanvullende theoretische kennis en resultaten van nationaal en internationaal onderzoek.

Dag 1 (4 november 2022): Inleiding

 • Ochtend: Migratie, huisvesting en historisch gedreven beleidsvorming (prof.dr. Marlou Schrover)
 • Middag:Het brede perspectief van de migratiesamenleving, op zoek naar betere oplossingen (prof.dr. Peter Scholten)

Dag 2 (11 november 2022): Onderzoeksgedreven beleid

 • Ochtend: Opvang van asielzoekers, dilemma’s voor lokaal bestuur (prof.dr. Maartje van der  Woude)
 • Middag: Belangenbehartiging en EU beleidsdillema’s rondom vluchtelingen (prof.dr. Thea Hilhorst)

Dag 3 (18 november 2022): Multilevel perspectieven, kansen en gevaren

 • Ochtend: Diversiteitsvraagstukken in cultuurbeleid en cultuuronderzoek (prof.dr. Susanne Janssen)
 • Middag: Het gebruik van recente onderzoeksbevindingen voor migratiebeleid (prof.dr. Olaf van Vliet & dr. Eduard Suari Andreu)

Dag 4 (25 november 2022): Migratie en diversiteit

 • Ochtend: Diversiteit die bijt: klasse-migratie (dr. Mark van Ostaijen)
 • Middag: Diversiteit die bijt: wijkvernieuwing en het recht op de stad (dr. Reinout Kleinhans)

Dag 5 (9 december 2022): Slotbijeenkomst

 • Middag: Afsluitend symposium + borrel, presentatie van uitgewerkte casussen door deelnemers

Docenten van de opleiding Governance van Migratie en Diversiteit

 • prof.dr. Peter Scholten, Erasmus Universiteit
 • prof.dr. Marlou Schrover, Universiteit Leiden
 • prof.dr. Susanne Janssen, Erasmus Universiteit
 • prof.dr. Olaf van Vliet, Universiteit Leiden
 • dr. Eduard Suari Andreu, Universiteit Leiden
 • prof.dr. Maartje van der Woude, Univeristeit Leiden
 • prof.dr. Thea Hilhorst, Erasmus Universiteit 
 • dr. Reinout Kleinhans, TU Delft
 • dr. Mark van Ostaijen, Erasmus Universiteit

Prestigieuze Spinozapremie voor professor Thea Hilhorst

Professor Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies bij het International Institute of Social Studies (ISS), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en docent bij de opleiding Governance van Migratie en Diversiteit, ontvangt dit jaar de prestigieuze Spinozapremie, de hoogste Nederlands academische onderscheiding. Ga naar het nieuwsbericht ►

Maak gebruik van jouw STAP-budget!

Ontvang € 1000,- korting op een opleiding bij de Erasmus Academie.

Vragen? Neem contact op met Monique Arrachart

Monique Arrachart-van Rootseler

Coördinator Opleidingen

E-mailadres
arrachart@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31 10 408 1814

di/woe/do/vrij

Feiten & Cijfers

Kosten
 • Prijs voor deelname €3775,- (vrijgesteld van btw). In de cursusprijs inbegrepen zijn catering, het handboek 'De Migratiesamenleving' en studiemateriaal.
 • Inschrijven nu ook mogelijk met je STAP-budget.
 • Alumnus van de EUR of Erasmus Academie? Dan ontvang je 10% korting op de factuur.
BTW
Niet van toepassing
Begindatum
vrijdag 4 nov 2022
Tijdsduur
30 uren
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Partner

Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity (GMD

Geïnteresseerd?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen