Het (moderne en postmoderne) subject

Datum(s)

Start in week van 3 januari 2022

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

Het moderne subject als autonoom en rationeel individu werd geboren in de gedachten van Descartes en Kant, zo wordt beweerd. Maar tijdens de 20e eeuw (tot tegenwoordig) trekken vele filosofen en wetenschappers de vrijheid, rationaliteit en coherentie van het subject in twijfel. Ageren we altijd rationeel of zijn wij vrij in onze handelingen en beslissingen? In welke mate zijn we bepaald door de maatschappelijke, culturele, economische en politieke aard?
 
In deze cursus zullen we nagaan hoe het huidige beeld van de mens als een autonoom, rationeel individu zich heeft ontwikkeld en op welke grenzen het stuit. We bespreken klassieke teksten uit de subjectfilosofie en analyseren de kritiek aan deze posities van denkers uit de 20e en 21e eeuw zoals Freud, Nietzsche, Sartre, De Beauvoir, Fanon, en Foucault. Daarbij zal duidelijk worden dat niet enkel het concept van het subject, maar ook het filosofische denken zelf altijd ingebed ligt in omstandigheden van maatschappelijke, culturele en politieke aard en dat die elkaar over en weer beïnvloeden. Tot besluit bediscussiëren wij (met het oog op huidige debatten in neurowetenschap en AI) of het moderne subject zomaar vervangen kan worden of ook in de toekomst nog een belangrijke rol kan en moet spelen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 1, blok 2B; 3 januari t/m 4 februari 2022

Rooster en literatuur

Raadpleeg de course guide voor meer informatie over het volledige rooster en de literatuur. Inschrijven is vanaf eind november 2021 mogelijk.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

E-mailadres
koulouki@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31104082555
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Datum(s)

Start in week van 3 januari 2022

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 3 jan 2022
Begindatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen