Cursus Het (moderne en postmoderne) subject: tussen autonomie en determinisme

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

Het moderne subject als autonoom en rationeel individu werd geboren in de gedachten van Descartes en Kant, zo wordt beweerd. Maar tijdens de 20e eeuw (tot tegenwoordig) trekken vele filosofen en wetenschappers de vrijheid, rationaliteit en coherentie van het subject in twijfel. Ageren we altijd rationeel of zijn wij vrij in onze handelingen en beslissingen? In welke mate zijn we bepaald door de maatschappelijke, culturele, economische en politieke aard?
 
In deze cursus zullen we nagaan hoe het huidige beeld van de mens als een autonoom, rationeel individu zich heeft ontwikkeld en op welke grenzen het stuit. We bespreken klassieke teksten uit de subjectfilosofie en analyseren de kritiek aan deze posities van denkers uit de 20e en 21e eeuw zoals Freud, Nietzsche, Sartre, De Beauvoir, Fanon, en Foucault. Daarbij zal duidelijk worden dat niet enkel het concept van het subject, maar ook het filosofische denken zelf altijd ingebed ligt in omstandigheden van maatschappelijke, culturele en politieke aard en dat die elkaar over en weer beïnvloeden. Tot besluit bediscussiëren wij (met het oog op huidige debatten in neurowetenschap en AI) of het moderne subject zomaar vervangen kan worden of ook in de toekomst nog een belangrijke rol kan en moet spelen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Het (moderne en postmoderne) subject.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
+31104088687
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf medio juli 2019.