Toekomstbestendig documentmanagement
Ontwikkel een heldere visie op documentaire informatievoorziening, (digitale) databestanden en information governance

Cursus Informatie- en Documentmanagement

Datum(s)

IDM is op vrijdag 16 februari gestart. Wij verwachten in het voorjaar van 2019 een nieuwe editie aan te bieden.

Kosten

n.n.t.b.

Inhoud

Informatie speelt een belangrijke sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we digitaal op en worden digitaal verwerkt. Organisaties en bedrijfsprocessen maken steeds meer gebruik van gestructureerde digitale databestanden. In de praktijk blijkt echter dat veel toepassingen van informatie- en documentmanagement in organisaties nog onvoldoende resultaten opleveren. Tijdens de opleiding Informatie- en documentmanagement (IDM) leert u een visie te ontwikkelen op informatievoorziening, het verwerken van databestanden en krijgt u inzicht in Information Governance.

In deze opleiding wordt naar belangrijke juridische aspecten van de digitalisering van gegevens en documenten gekeken. Naast de relevante algemene juridische aspecten zoals persoonsbescherming en de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zullen gegevensbeveiliging en de archiefwet aan de orde komen. Daarnaast komen ook onderwerpen als Datamodellering en normalisatie, Enterprise content management, Information Governance, Record Management en Zaakgericht werken aan bod.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding:

 • (Her)kent u de wijze waarop de informatievoorzieningsfunctie organisatorisch kan worden vormgegeven;
 • Verwerft u inzicht in de structuur van de brongegevens, de betekenis van het gegevensmodel en de datastructuur;
 • Neemt u kennis van datamodellering, dataontwerp, data warehousing, datamarts, metadata en Business Intelligence (BI).
 • Neemt u kennis van de juridische aspecten van de digitalisering en de wettelijke grondslagen van informatie- en documentmanagement (WBP);
 • Neemt u kennis van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van enterprise content management (ECM) en de concrete inzet van content management binnen organisaties.

Datums

In het voorjaar 2019 zal een nieuwe opleiding Informatie- en documentmanagement van start gaan (indien u graag op de hoogte blijft van de startdatum kunt u dit aangeven bovenaan deze pagina). De cursusdagen vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam of op een externe locatie in de directe nabijheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein).

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werk te maken heeft met de verwerking van grote hoeveelheden data, of zich hierover een visie moet vormen. Denk hierbij aan informatiemanagers, kennismanagers, DIV-adviseurs, coördinatoren DIV, recordmanagers, beleids- medewerkers of adviseurs informatievoorziening, archivarissen, secretarissen, documentmanagers en ICT-consultants.

Docenten

De opleiding Informatie- en documentmanagement biedt altijd afwisseling tussen theorie en praktijk. U krijgt les van verschillende (praktijk)docenten:

 • Prof.em.dr. ir. H. Oppelland (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • A.L.M. van Heijst eMIM (VHIC)
 • Drs. J.J.L.H. Patrick Laenen (INsquare,GlobeScope)
 • Dr. G. van Heijst (VHIC)
 • Drs. S. Kamp (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • F. Boudrez (Archiefschool)
 • A. Hof (Civity)
 • H.A.J. de Jong (Louwers IP I Technology Advocaten)

Voorkennis

U heeft tenminste een hbo- of universitaire opleiding met succes afgerond in een voor de opleiding relevant vakgebied. Mocht u hieraan niet voldoen maar heeft u wel aantoonbare werkervaring op tenminste hbo-niveau, dan nodigen wij u eerst uit voor een intakegesprek.

Studiebelasting

De opleiding Informatie- en documentmanagement is een opleiding waarbij u in een periode van ca. 4 maanden op 8 vrijdagen een bijeenkomst heeft. Interactieve colleges, uw eigen casuïstiek en die van uw medecursisten, persoonlijke reflectie en de slotcasus dragen bij aan de ontwikkeling tot een (nog meer) ervaren informatiedeskundige.

Testimonials (referenties)

“Ik heb in het voorjaar van 2015 deelgenomen aan de Mastercourse Informatie- en documentmanagement. Deze cursus is zeer afwisselend, er worden veel terreinen toegelicht; van recht tot de basis van databases. Allemaal doorspekt met praktijkvoorbeelden wat het erg levendig maakt en ook direct toepasbaar. Mede door de deelnemersgroep kwam er veel discussie los over de praktijk en die is heel herkenbaar. Het lijkt niet uit te maken of je op een universiteit te maken hebt met wetenschappers of in een omgeving werkt met kunstenaars of musici, deze archiefvormers hebben zo hun eigen ideeën over ‘hun’ werk en geven dit maar moeilijk af. Daarnaast lijkt iedereen te worstelen met de nieuwe digitale wereld en vooral hoe deze te structureren en te ontsluiten. De workshops aan het einde waren dan ook zeer nuttig, je mag daar je eigen onderwerp toelichten en iedereen kan daar zijn/haar commentaar op leveren. Daar werd goed gebruik van gemaakt” - Caroline van Eijk - TU Delft

“RDW (De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen) De mastercourse IDM gaf me een overzicht van de aspecten die nodig zijn voor goed documentmanagement. Verschillende inspirerende sprekers en de mogelijkheid voor interactie tussen de deelnemers maakt de bijeenkomsten boeiend. Juist de zoektocht naar een goede route voor nu en de toekomst levert mooie vraagstukken op. Vraagstukken die je met elkaar bespreekbaar maakt. Je krijgt hierdoor inzicht in de stand van zaken bij diverse organisaties in Nederland en daar buiten.” – Kim Stobbe - RDW

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Marielle Elenbaas - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Vraag hier uw brochure aan

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

IDM is op vrijdag 16 februari gestart. Wij verwachten in het voorjaar van 2019 een nieuwe editie aan te bieden.

Kosten

n.n.t.b.

Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Op dit moment is het niet mogelijk om in te schrijven voor de opleiding Informatie- en Document management. We verwachten in het voorjaar 2019 een nieuwe editie van deze opleiding aan te bieden.