Informatiemanagement:
Focus op de menskant van informatievoorziening

Cursus Informatiemanagement

Datum(s)

Start vrijdag 27 september 2019 - Slot 13 december 2019

Kosten

€ 4.995,-  (vrijgesteld van BTW)

Informatie is voor het bedrijfsleven en de overheid een cruciale productie- en innovatiefactor. Een doelmatige en doeltreffende informatievoorziening is essentieel en één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het economisch of bestuurlijk succes van organisaties. De opleiding Informatiemanagement biedt u de kennis die u in staat stelt om succesvol bij te dragen en leiding te geven aan het uitdagende traject van informatie­voorziening binnen uw organisatie.

Informatiemanagement kan worden gezien als de verzamel­naam voor kennis en methoden om de inrichting van de informatie­voor­ziening binnen organisaties en tussen organisaties effectief en efficiënt vorm te geven. Daarnaast legt het de basis voor een succesvolle innovatieve toepassing van informatie­- en communicatietechnologie (ICT). 

Resultaten

Na het volgen van deze opleiding:

  • Weet u wat de essentiële stappen, taken en processen van informatiemanagement zijn en weet u welke beperkende factoren een rol spelen bij informatiemanagement;
  • bent u in staat de taal te spreken en begrijpen van de ‘business’, de ‘ICT, leveranciers en partners' in de procesketen;
  • weet u een relevante bijdrage te leveren aan een effectief en innovatief gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie;
  • bent u in staat een essentiële bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van de organisatie ten aanzien van dienstverlening of bedrijfsvoering door gebruik te maken van innovatieve ICT-toepassingen;
  • bent u vertrouwd met de afstemming (‘alignment’) van (business)strategie en toepassing ICT;
  • brengt u werkprocessen effectief in kaart en inventariseert en documenteert u doelgericht de informatiebehoeften vanuit de verschillende werkprocessen;
  • vertaalt u de informatiebehoeften naar een informatiearchitectuur en weet u de mogelijkheden en complexiteit hiervan zodanig te reduceren dat de organisatie tot een succesvolle implementatie van de ICT-toepassing kan komen. 

Datums

De opleding Informatiemanagement wordt in het najaar aangeboden op de volgende acht dagen (van 09.30 tot 17.00 uur):

• Dag 1: Vrijdag 27 september 2019
• Dag 2: Vrijdag 4 oktober 2019
• Dag 3: Vrijdag 1 november 2019
• Dag 4: Vrijdag 8 november 2019
• Dag 5: Vrijdag 15 november 2019
• Dag 6: Vrijdag 22 november 2019
• Dag 7: Vrijdag 29 november 2019
• Dag 8: Vrijdag 13 december 2019

Doelgroep

De opleiding informatiemanagement is bedoeld voor diegenen die binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT. Daarbij wordt u gevraagd om bestaande werkprocessen te ondersteunen met (innovatieve) ICT-toepassingen. Te denken valt aan de volgende functies:

• (Toekomstige) informatiemanagers;
• Programma- en projectmanagers;
• (Beleids-) adviseurs;
• MT-leden met ICT in hun portefeuille die gedreven, ondernemend en gericht zijn op samenwerking en werken op het snijvlak van beleid en ICT, van Strategie en Uitvoering.

Docenten

Prof. em. dr. ir. Hans J. Oppelland (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Drs. J.J.L.H. Patrick Laenen (INsquare,GlobeScope)

 

Wilt u meer weten over de opleiding Informatiemanagement?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Datum(s)

Start vrijdag 27 september 2019 - Slot 13 december 2019

Kosten

€ 4.995,-  (vrijgesteld van BTW)

BTW
Not applicable
Startdatum
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.