Draag bij aan het uitdagende traject van verantwoord Informatiemanagement
Informatiemanagement legt de link tussen ICT, beleid, mensen en organisatie

Cursus Informatiemanagement

Datum(s)

De opleiding Informatiemanagement gaat op vrijdag 17 mei 2019 van start.

Kosten

€ 4.995,- (Editie Voorjaar 2019)

Inhoud

Informatie is voor bedrijfsleven en overheid een cruciale productie- en innovatiefactor. Een doelmatige en doeltreffende informatievoorziening is essentieel en één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het economisch of bestuurlijk succes van organisaties.  Als informatiemanager speelt u daarin een centrale rol. U bent belast met verantwoord Informatiemanagement en de succesvolle implementatie van ICT-projecten.

De opleiding Informatiemanagement biedt u de kennis die u in staat stelt om succesvol bij te dragen en leiding te geven aan het uitdagende traject van informatie­voorziening binnen uw organisatie. Informatiemanagement kan worden gezien als de verzamel­naam voor kennis en methoden om de inrichting van de informatie­voor­ziening binnen organisaties en tussen organisaties effectief en efficiënt vorm te geven. Daarnaast legt het de basis voor een succesvolle innovatieve toepassing van informatie­- en communicatietechnologie (ICT). 

Resultaten

Na het volgen van de opleiding heeft u geleerd:

  • Wat de essentiële stappen, taken en processen van informatiemanagement zijn en weet u welke beperkende factoren een rol spelen bij informatiemanagement;
  • U bent in staat de taal te spreken en begrijpen van de ‘business’, de ‘ICT, leveranciers en partners' in de procesketen;
  • U weet een relevante bijdrage te leveren aan een effectief en innovatief gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie;
  • U bent in staat een essentiële bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van de organisatie ten aanzien van dienstverlening of bedrijfsvoering door gebruik te maken van innovatieve ICT-toepassingen;
  • U bent vertrouwd met de afstemming (‘alignment’) van (business)strategie en toepassing ICT;
  • U kunt werkprocessen effectief in kaart brengen en doelgericht inventariseren en documenteren van informatiebehoeften vanuit de verschillende werkprocessen;
  • U vertaalt de informatiebehoeften naar een informatiearchitectuur en weet de mogelijkheden en complexiteit hiervan zodanig te reduceren waardoor de organisatie tot een succesvolle implementatie van de ICT-toepassing kan komen. 

Datums

De cursusdagen vinden plaats bij Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein) of in de directe nabijheid van de universiteit op de vrijdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur:

• Dag 1: Vrijdag 17 mei 2019
• Dag 2: Vrijdag 24 mei 2019
• Dag 3: Vrijdag 14 juni 2019
• Dag 4: Vrijdag 21 juni 2019
• Dag 5: Vrijdag 5 juli 2019
• Dag 6: Vrijdag 13 september 2019
• Dag 7: Vrijdag 20 september 2019
• Dag 8: Vrijdag 11 oktober 2019

Doelgroep

• (Toekomstige) informatiemanagers;
• Programma- en projectmanagers;
• (Beleids-) adviseurs;
• MT-leden met ICT in hun portefeuille die gedreven, ondernemenden gericht zijn op samenwerking en werken op hetsnijvlak van beleid en ICT, van Strategie en Uitvoering.

Interessant wanneer je werkzaam bent bij Overheidsorganisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties
als ook werkzaam binnen de Private Sector. De opleiding Informatiemanagement is bedoeld voor diegenen die binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT. Daarbij wordt u geconfronteerd met de vraag om bestaande werkprocessen te ondersteunen door (innovatieve) ICT-toepassingen.

Docenten

De opleiding Informatiemanagement biedt altijd afwisseling tussen theorie en praktijk. De kerndocenten van de opleiding Informatiemanagement zijn:  

  • Prof. em. dr. ir. Hans J. Oppelland (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Drs. J.J.L.H. Patrick Laenen (INsquare,GlobeScope)

Voorkennis

De opleiding Informatiemanagement stelt geen formele eisen aan het opleidingsniveau van de kandidaten, maar van deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal over een HBO denk- en werkniveau beschikken en enkele jaren werkervaring hebben.

Studiebelasting

U moet rekening houden met een à twee uur voorbereidingstijd per bijeenkomst. Vooraf wordt van u gevraagd om op basis van een vast format ook een casus in te dienen. Gedurende de hele opleiding wordt hier aandacht aan besteed. Na afloop van cursusdag 7 heeft u 3 weken de tijd om uw presentatie op basis van uw casus af te maken en deze tijdens de slotdag (bijeenkomst 8) te presenteren. 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Marielle Elenbaas - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag een adviesgesprek over deze opleiding?

Wilt u advies van onze adviseurs? Vink dan dit vakje aan.
Laat hier uw telefoonnummer achter, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.
 

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

De opleiding Informatiemanagement gaat op vrijdag 17 mei 2019 van start.

Kosten

€ 4.995,- (Editie Voorjaar 2019)

Startdatum
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Datums

De opleiding vindt plaats op de volgende vrijdagen: 17 mei 2019, 24 mei 2019, 14 juni 2019, 21 juni 2019, 5 juli 2019, 13 september 2019, 20 september 2019, 11 oktober 2019

Prijs€ 4.995,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
LocatieErasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)
Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 18 deelnemers 

 

 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.