Informatiemanagement:
Focus op de menskant van informatievoorziening

Cursus Informatiemanagement

Datum(s)

In 2020 zal de opleiding Informatiemanagement in het voor- en najaar plaatsvinden. De exacte planning en programmering voor beide edities wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Kosten

€ 4.995,-  ( NJ 2019 vrijgesteld van BTW)

Informatie is voor het bedrijfsleven en de overheid een cruciale productie- en innovatiefactor. Een doelmatige en doeltreffende informatievoorziening is essentieel en één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het economisch of bestuurlijk succes van organisaties. De opleiding Informatiemanagement biedt u de kennis die u in staat stelt om succesvol bij te dragen en leiding te geven aan het uitdagende traject van informatie­voorziening binnen uw organisatie.

Informatiemanagement kan worden gezien als de verzamel­naam voor kennis en methoden om de inrichting van de informatie­voor­ziening binnen organisaties en tussen organisaties effectief en efficiënt vorm te geven. Daarnaast legt het de basis voor een succesvolle innovatieve toepassing van informatie­- en communicatietechnologie (ICT). 

Resultaten

Na het volgen van deze opleiding:

  • Weet u wat de essentiële stappen, taken en processen van informatiemanagement zijn en weet u welke beperkende factoren een rol spelen bij informatiemanagement;
  • bent u in staat de taal te spreken en begrijpen van de ‘business’, de ‘ICT, leveranciers en partners' in de procesketen;
  • weet u een relevante bijdrage te leveren aan een effectief en innovatief gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie;
  • bent u in staat een essentiële bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van de organisatie ten aanzien van dienstverlening of bedrijfsvoering door gebruik te maken van innovatieve ICT-toepassingen;
  • bent u vertrouwd met de afstemming (‘alignment’) van (business)strategie en toepassing ICT;
  • brengt u werkprocessen effectief in kaart en inventariseert en documenteert u doelgericht de informatiebehoeften vanuit de verschillende werkprocessen;
  • vertaalt u de informatiebehoeften naar een informatiearchitectuur en weet u de mogelijkheden en complexiteit hiervan zodanig te reduceren dat de organisatie tot een succesvolle implementatie van de ICT-toepassing kan komen. 

Datums

De opleding Informatiemanagement wordt in 2020 zowel in het voor- als najaar aangeboden. Opleidingsduur acht dagen (van 09.30 tot 17.00 uur). Planning en programmering hiervan volgt zo spoedig mogelijk.

Doelgroep

De opleiding informatiemanagement is bedoeld voor diegenen die binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT. Daarbij wordt u gevraagd om bestaande werkprocessen te ondersteunen met (innovatieve) ICT-toepassingen. Te denken valt aan de volgende functies:

• (Toekomstige) informatiemanagers;
• Programma- en projectmanagers;
• (Beleids-) adviseurs;
• MT-leden met ICT in hun portefeuille die gedreven, ondernemend en gericht zijn op samenwerking en werken op het snijvlak van beleid en ICT, van Strategie en Uitvoering.

Docenten

Prof. em. dr. ir. Hans J. Oppelland (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Drs. J.J.L.H. Patrick Laenen (INsquare,GlobeScope)

 

Wilt u meer weten over de opleiding Informatiemanagement?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Datum(s)

In 2020 zal de opleiding Informatiemanagement in het voor- en najaar plaatsvinden. De exacte planning en programmering voor beide edities wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Kosten

€ 4.995,-  ( NJ 2019 vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.

  • Inschrijven voorjaar 2020 (startdatum 12-04-2020)