Inleiding Logica

Inleiding

Tijdens de cursus Inleiding Logica verken de concepten, inzichten en vaardigheden van de analytische kenleer. Onderscheid correcte van incorrecte redeneringen .

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Begindatum
maandag 13 mrt 2023
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Startdatums

Start in week van 13 maart 2023

  • maandag 13 mrt 2023

    Tijdsduur: 5 weken

Inhoud 

De doelstellingen, methodes en toepassingen van de logica worden besproken en geïllustreerd. De nadruk ligt op propositielogica.

Leerdoelen

1. De cursist is vertrouwd met de notie van een deductief argument  en hiermee samenhangende noties zoals propositiegeldigheid en correctheid, en is in staat om deductieve argumenten van andersoortige argumenten  te onderscheiden.
2. De cursist is vertrouwd met de formele taal van de propositie logica (welke de logische voegtekens voor “en”, “of”, “niet” “als dan” bevat), bekend met de (beperkte) uitdrukkingskracht van deze formele taal en in staat om alledaagse deductieve argumenten te vertalen naar de taal van de propositielogica.
3. De cursist is vertrouwd met de methode van waarheidstafels en hij/zij kan deze methode inzetten om argumenten op hun (on)geldigheid te beoordelen en formules op hun geldigheid / contingentie / consistentie.
4. De cursist is vertrouwd met de notie van een structurele eigenschap van de geldig gevolg relatie en is in staat om te bewijzen / weerleggen dat deze geldig gevolg relatie zekere structurele eigenschappen wel /niet heeft.
5. De cursist is vertrouwd met de notie   van een afleidingssysteem en de gerelateerde eigenschappen van betrouwbaarheid en volledigheid. De student is op de hoogte van het bestaan van diverse afleidingssystemen voor de propositie logica en kan de belangrijkste verschillen tussen deze systemen benoemen.
6. De cursist is in staat om het tableau (afleidings-) systeem te gebruiken om na te gaan of een argument (on)geldig is en, indien een argument ongeldig is, een tegenvoorbeeld te construeren.
7. De cursist is bekend met Quine’s drieledige onderscheid tussen veridical paradoxen, falsidical paradoxen en antinomieën. De student kent enkele centrale antinomieën en kan uitleggen hoe deze een niet-klassieke logica kunnen motiveren.
8. De cursist kent de basisbeginselen van, en motivatie voor, enkele niet- klassieke, met name meerwaardige, logica’s.
9. De cursist kent de basisbeginselen van de syllogismenleer en kan de (on)geldigheid van syllogismen beoordelen aan de hand van Venn diagrammen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 1, blok 3B: 13 maart t/m 15 april 2023

Rooster en literatuur

Raadpleeg de course guide voor het volledige rooster en de literatuurlijst. De roosters worden eind juli gepubliceerd.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

Feiten & Cijfers

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 13 mrt 2023
Begindatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

 Ik maak graag gebruik van het STAP-budget, rekening houdend met de daarbij geldende voorwaarden.
Voor meer informatie over het aanvragen van het STAP-budget raadpleeg onze website.
 
Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen