IDDM: Verantwoord Informatiemanagement
Naar een integraal beheer van gestructureerde en ongestructureerde informatie

Cursus Integraal Data- en Document Management

Datum(s)

De opleiding Integraal Data- en Documentmanagement gaat op maandag 13 mei 2019 van start.

Kosten

Prijs € 3.295,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)

Inhoud

Gestructureerde informatie bestaat natuurlijk al lang in de vorm van databases. Maar wat doe je met ongestructureerde informatie:data die zijn opgeslagen in al die digitale documenten? Het besef groeit dat deze informatie steeds belangrijker wordt voor organisaties. Dat vraagt om een integrale visie op hoe gestructureerde en ongestructureerde databronnen beheerd en gebruikt moeten worden.

Resultaten

Na afloop van de opleiding:

• Weet u wat integraal informatiemanagement betekent voor de moderne, gedigitaliseerde organisatie;
• Kunt u de aandachtsgebieden rondom datamanagement en documentmanagement benoemen en identificeren;
• Heeft u kennis van recente ontwikkelingen rondom het managen van gestructureerde en ongestructureerde gegevens;
• Ontwikkelt u een visie op de convergerende ontwikkeling naar ‘integraal Enterprise Information Management’;
• Heeft u inzicht in de verbindingen tussen de werelden van beheer van gestructureerde gegevens en beheer van ongestructureerde gegevens;
• Kunt u adviseren over het integraal organiseren van gegevens (dus gestructureerd én ongestructureerd) in de (I-)organisatie en over mogelijke transitie-strategieën;
• Bent u in staat de uitdagingen van integraal data- en document management op te pakken in relatie tot de problematiek in uw eigen organisatie.

Datums

In het voorjaar van 2019 gaat de opleiding Integraal Data- en Document Management (IDDM) van start:

  • Maandag 13 mei 2019
  • Maandag 20 mei 2019
  • Maandag 3 juni 2019
  • Maandag 17 juni 2019
  • Maandag 1 juli 2019

Start 09:30 uur - Einde 16:30 uur

De cursusdagen vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam of op een externe locatie in de directe nabijheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op professionals (verandermanagers) die verantwoordelijk zijn voor innovatie en ontwikkeling van de informatievoorziening binnen hun eigen organisatie.

Denk aan:
• Informatiemanagers;
• CIO’s;
• Hoofden IM;
• managers van I-organisaties;
• Hoofden DIV.

Docenten

De opleiding Integraal Data- en Document Management biedt altijd afwisseling tussen theorie en praktijk.
De kerndocenten van de opleiding Integraal Data- en Document Management zijn:

  • Drs. J.J.L.H. (Patrick) Laenen (INsquare, GlobeScope)
  • Prof. Em. Dr. Ir. H.J. (Hans) Oppeland (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Voorkennis

U heeft tenminste een hbo- of universitaire opleiding met succes afgerond in een voor de opleiding relevant vakgebied of u heft aantoonbare werkervaring binnen het domein van informatiemanagement. Bij twijfel zal er een kort telefonisch intakegesprek plaatsvinden tussen de deelnemer en de kerndocent.

Eindopdracht/ studiebelasting

De opleiding Integraal Data- en Document Management is een opleiding waarbij u in een periode van 3  maanden op 5 maandagen een bijeenkomst heeft. Interactieve colleges, uw eigen casuïstiek en die van uw medecursisten, persoonlijke reflectie en de eindopdracht dragen bij aan de ontwikkeling tot een (nog meer) ervaren informatiedeskundige.

In de korte eindopdracht (maximaal 4 pagina’s) komen de volgende vragen aan de orde:
• Wat zijn voor uw organisatie de verwachte voordelen van of noodzaak tot het integreren van data- en documentmanagement?
• Welke aanpassingen op hoofdlijnen vraagt dit van processen en organisaties primair aan de I-kant, maar mogelijk ook aan de business kant?
• Wat zijn voor uw organisatie de slaag- en faalfactoren voor een succesvolle transitie van beheer naar regie?
• Welke kennistechnologie is denkt u relevant voor de toekomst van uw organisatie?

 

Wilt u meer weten over de opleiding IDDM?

Download nu de brochure

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Marielle Elenbaas - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Datum(s)

De opleiding Integraal Data- en Documentmanagement gaat op maandag 13 mei 2019 van start.

Kosten

Prijs € 3.295,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)

Startdatum
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Datums

De opleiding vindt plaats op de volgende maandagen: 13 mei 2019, 20 mei 2019, 3 juni 2019, 17 juni 2019, 1 juli 2019

Prijs€ 3.295,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
LocatieErasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)
Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 18 deelnemers 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.

 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.