Integraal Data- en Document Management:
Naar een integraal beheer van gestructureerde en ongestructureerde informatie

Cursus Integraal Data- en Document Management

Datum(s)

28 oktober 2019

Kosten

€ 3295,- (vrijgesteld van BTW)

Gestructureerde informatie bestaat natuurlijk al lang in de vorm van databases. Maar wat doe je met ongestructureerde informatie:data die zijn opgeslagen in al die digitale documenten? Het besef groeit dat deze informatie steeds belangrijker wordt voor organisaties. Dat vraagt om een integrale visie op hoe gestructureerde en ongestructureerde databronnen beheerd en gebruikt moeten worden.

Organisaties hebben een groeiende behoefte aan hoogwaardige en toegankelijke data. Traditioneel worden daarvoor de meer traditionele databases gebruikt. Gestructureerde informatie die goed en makkelijk analyseerbaar is. Het is het domein van gegevensarchitecten, de data-analisten en de database beheerders. 

Bij een integrale informatievoorziening is er niet langer een scheiding tussen verzamelen, beheer en gebruik van gestructureerde versus ongestructureerde informatie. Wat is immers het verschil tussen de klantnaam in de database (gestructureerd) en de klantnaam op de digitale pdf-factuur ongestructureerd)? Informatie over zoiets als de klantnaam moet in beide gevallen volledig, juist en actueel zijn.

De opleiding Integraal Data- en Document Management leert u een visie te ontwikkelen op het integraal gebruik en beheer van gestructureerde en ongestructureerde informatiebronnen.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding IDDM:

• Weet u wat integraal informatiemanagement betekent voor de moderne, gedigitaliseerde organisatie;
• Kunt u de aandachtsgebieden rondom datamanagement en documentmanagement benoemen en identificeren;
• Heeft u kennis van recente ontwikkelingen rondom het managen van gestructureerde en ongestructureerde gegevens;
• Ontwikkelt u een visie op de convergerende ontwikkeling naar ‘integraal Enterprise Information Management’;
• Heeft u inzicht in de verbindingen tussen de werelden van beheer van gestructureerde gegevens en beheer van ongestructureerde gegevens;
• Kunt u adviseren over het integraal organiseren van gegevens (dus gestructureerd én ongestructureerd) in de (I-)organisatie en over mogelijke transitie-strategieën;
• Bent u in staat de uitdagingen van integraal data- en document management op te pakken in relatie tot de problematiek in uw eigen organisatie.

Datums

De vijfdaagse opleiding Integraal Data- en Document Management (IDDM) wordt in het najaar aangeboden op de volgende dagen (van 09.30 - 16.30 uur):

  • Maandag 28 oktober 2019
  • Maandag 4 november 2019
  • Maandag 11 november 2019
  • Maandag 18 november 2019
  • Maandag 2 december 2019
Hiljo Hartgers - Alumnus IDDM

Alumnus Hiljo Hartgers vertelt over zijn ervaring met de opleiding IDDM:

"Voor mij was het een zeer nuttige opleiding om inzicht te krijgen in waar we naartoe gaan met het vakgebied informatiemanagement. Dat was ook mijn doel voor het volgen van IDDM. De colleges waren stuk voor stuk interessant en werden op een bevlogen manier gegeven. Vooral de verhalen uit de praktijk vond ik heel leerzaam. Naar aanleiding van de opleiding starten we met AI binnen mijn team". 

Hiljo Hartgers
Adviseur i-Services 
MO Green Valley

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op professionals die binnen hun eigen organisatie verantwoordelijk zijn voor management van informatie, data en/of documenten en organisatie, integratie, innovatie en de ontwikkeling daarvan. 

Docenten

  • Drs. J.J.L.H. (Patrick) Laenen (INsquare, GlobeScope)
  • Prof. Em. Dr. Ir. H.J. (Hans) Oppeland (Erasmus Universiteit Rotterdam)

"Nu komen schademeldingen ook via WhatsApp binnen"

“Kijk naar bijvoorbeeld naar het schadeafhandelingsformulier bij autoschadeverzekeringen. Ooit een papieren document, daarna een webformulier en nu komen schademeldingen ook via een WhatsApp-bericht binnen mét bijbehorende foto’s.” 
Patrick Laenen, Academic Director

Wilt u meer weten over de opleiding IDDM?

Download nu de brochure

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Nieuws over Data- en Informatiemanagement

De informatiechaos de baas met IDDM

Algemeen

Organisaties krijgen steeds grotere hoeveelheden informatie te verwerken. Wat doe je met al die informatie in (digitale) documenten en hoe leg en houd je de verbinding tussen data en documenten?

Datum(s)

28 oktober 2019

Kosten

€ 3295,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.

 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.