Grip op georganiseerde misdaad
Wat we kunnen doen tegen vermenging van boven- en onderwereld

Cursus Kenmerken en aanpak van de georganiseerde misdaad

Datum(s)

Woensdag 26 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Hoe ziet de georganiseerde misdaad er anno 2019 uit? Welke vormen van criminaliteit zijn er? Hoe kunnen we vermenging van boven-en onderwereld voorkomen? Hoe beschermen we ons tegen criminele ondermijning? In deze workshop leert u wat de kenmerken zijn van de georganiseerde misdaad in de 21e eeuw en wat we hier als overheid, bedrijfsleven én als burger tegen kunnen doen. U gaat naar huis met een set aan zowel preventieve als repressieve tools.

Witwaspraktijken, illegale autohandel, illegaal gokken, hennepplantages, drugs, prostitutie, mensenhandel, vastgoedfraude en illegale kamerbemiddeling: wie zijn hier allemaal bij betrokken en wat is hun rol? U krijgt inzicht in de sociale, economische en politieke omstandigheden waaronder georganiseerde misdaad kan ont-/bestaan.

De workshop beperkt zich niet tot Nederland alleen. Georganiseerde misdaad is bij uitstek een internationaal fenomeen. U maakt daarom ook kennis met de verschillende aspecten van internationale criminaliteit. Uiteraard staan we ook stil bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.

Verschillende thema's worden behandeld:

 • Wat zijn de officiële definities vanuit politie en justitie en hoe wordt georganiseerde misdaad op internationaal niveau gedefinieerd? Wat voor organisaties bestaan er?
 • Wat is de rol van geweld, geheimhouding en vertrouwen in het economische verkeer van illegale goederen en diensten?
 • Wat voor effect heeft globalisering op internationale criminaliteit en internationale criminaliteitsbestrijding?
 • Wat voor internationale markten bestaan er? 
 • Steeds belangrijker: de de symbiotische relatie tussen boven- en onderwereld, in het bijzonder witwassen en corruptie.
 • En tenslotte de cruciale vraag: hoe kunnen we de bovenwereld het beste beschermen tegen ondermijning.  

Het interactieve college maakt gebruik van relevante casuïstiek uit de criminologie en voorbeelden uit de populaire cultuur.

Het voorkomen en bestrijden van georganiseerde misdaad

Docent Juul Gooren over de aanpak van ondermijning

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop. PowerPoint, websites, documentaires en films maken de collegestof aanschouwelijk. In de middag werkt u in tweetallen aan een unieke casus waarmee de opgedane kennis uit de ochtend kan worden toegepast. U wordt daarbij uitgedaagd om na te denken over mogelijke interventies die zowel repressief als proactief van karakter kunnen zijn.

Na het volgen van deze workshop:

 • Kunt u  belangrijke definities, begrippen en theorieën rondom georganiseerde misdaad onderscheiden en toepassen.
 • Kunt u relevante actoren in kaart brengen welke zijn betrokken bij de productie en distributie van verschillende illegale goederen en diensten.
 • Bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen in de internationale markten waar illegale goederen en diensten worden verhandeld.
 • Bent u in staat om samenhang te zien tussen de sociale, economische en politieke omstandigheden waaronder georganiseerde misdaad kan bestaan.
 • Kunt u verschillende oplossingen aandragen om overheden en bedrijven te beschermen tegen het maatschappelijke probleem van ondermijning.

Voor wie?

Deze workshop is interessant voor iedereen die in zijn of haar werk in aanraking komt met (de preventie van) criminaliteit. Denk aan:

 • Beleidsmedewerkers overheid
 • Medewerkers van opsporingsinstanties
 • Politiek
 • Politie en recherche
 • Rechterlijke macht
 • Advocaten
 • Brancheorganisaties
 • Bedrijven

En verder natuurlijk iedereen die meer wil weten over hoe de moderne misdaad functioneert en hoe het bestreden kan worden.

Accreditatie

Aan deze workshop zijn 6 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

Locatie

De workshop vindt plaats bij het Erasmus University College (EUC) in het centrum van Rotterdam.

Het Erasmus University College is goed bereikbaar met het OV.

Docent

Juul Gooren Ph.D. is afgestudeerd als criminoloog en heeft tevens een master strafrecht behaald. Hij promoveerde bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Juul heeft meer dan tien jaar onderwijservaring aan de Universiteit van Leiden, de Haagse Hogeschool en de Metropolitan State University Denver (VS).

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Contact

e-mail: info@erasmusacademie.nl
Tel: 010 408 18 39

 

Datum(s)

Woensdag 26 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Criminologie
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.