Ketenregie is sturen zonder hiërarchische macht
Leer met slimme interventies richting te geven aan maatschappelijk resultaat

Cursus Ketenregie

Samenvatting

Type
Cursus
Datum(s)

Vrijdag 6 april 2018 (Kick off)

Locatie

Novotel Brainpark te Rotterdam

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Not applicable

Inhoud van de leergang Ketenregie

Steeds meer organisaties en concerns zijn onderdeel van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste manier van samenwerken een must. Ketensamenwerking kent dan ook vele voordelen, maar hoe kun je effectief regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je bemiddelen in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?

Juist voor deze regisseurs organiseren wij de Leergang Ketenregie. In zes bijeenkomsten leert u uw interventierepertoire te verbreden en belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, waardoor u als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

De Leergang Ketenregie:

 • Interactieve kennisoverdracht;
 • Toepassen van concepten en instrumenten op uw eigen casuïstiek;
 • Reflectie en training op uw persoonlijke stijl en vaardigheden;
 • Hét platform voor ketenregisseurs.  

De opbouw van de leergang is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

De resultaten in het kort

 • U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
 • U leert uw interventierepertoire te verbreden;
 • U kunt partijen met uiteenlopende belangen verbinden;
 • U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
 • U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat;
 • U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie);
 • U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk.

Meerwaarde

“Het meest waardevol was de uitstekende koppeling tussen theorie en praktijk. Door de klassikale colleges in combinatie met de huiswerkopdrachten ga je bewust kijken naar je werkzaamheden en de manier waarop je die uitvoert. Er is direct sprake van verdieping en het verkrijgen van handvatten.”

Datums

De cursusdagen vinden plaats op de volgende vrijdagen van 09:30-17.00 uur in het Novotel Brainpark te Rotterdam. 

 • Kick-off sessie, vrijdag 6 april 2018 (09.30 - 12.30 uur)
 • Dag 1: vrijdag 20 april 2018
 • Dag 2: vrijdag 18 mei 2018
 • Dag 3: vrijdag 8 juni 2018
 • Dag 4: vrijdag 29 juni 2018
 • Dag 5: vrijdag 7 september 2018
 • Dag 6: vrijdag 28 september 2018
 • Certificaatuitreiking: vrijdag 2 november 2018 (14.00 - 17.00 uur)

Doelgroep

De Leergang Ketenregie is bedoeld voor ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat, die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

Onze deelnemers zijn ervaren practitioners; ze opereren al enige tijd daadwerkelijk als regisseurs en doen dit vooral op basis van hun persoonlijke vaardigheden. Het betekent ook dat ze vaak intuïtief opereren en gebruik maken van een vrij beperkt interventierepertoire vooral gebaseerd op ervaring.

Docenten

Kerndocent
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Overige docenten

 • Dr. Erik Gerritsen, Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Prof. dr. Patrick Kenis, Academisch decaan Antwerp Management School
 • Drs. Maarten Königs, docent Alliantiekunde en partner Holland Branding Group
 • Prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Drs. Erik Steketee, Processpecialist
 • Prof. dr. Mark van Twist, hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam en decaan & bestuurder NSOB

Waarom deze leergang?

Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe. 
"De Leergang Ketenregie kent een brede benadering waarbij uitwisseling tussen uiteenlopende domeinen en markten centraal staan. Die uitwisseling wordt door de deelnemers als heel verrijkend ervaren, juist omdat de onderliggende patronen dezelfde zijn."Bent u op zoek naar een smallere benadering, gericht op de specifieke omstandigheden in de zorg? Graag attendeer ik u op de Leergang Ketenregie in de Zorg."

  Voorkennis

  Voor deze leergang is geen speciale voorkennis vereist.
  Voorafgaand aan de start van delLeergang vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director. Gedurende het gesprek komen o.a. uw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de leergang op uw werkpraktijk. Wij nemen nog apart contact met u op om het gesprek te bevestigen. 

  Studiebelasting

  De Leergang Ketenregie is een intensieve en interactieve leergang die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van uw casus. U kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

  Vragen over de opleiding? Neem contact op met Carole van Herk, Adviseur opleidingen

  Incompany/maatwerk

  Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
  tel: 31 (0) 10-4081819
  e-mail: markus@erasmusacademie.nl

  Carole van Herk - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

  Houd mij op de hoogte

  Ik wil ook graag een adviesgesprek

  Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
  Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

  Factsheet

  Type
  Cursus
  Datum(s)

  Vrijdag 6 april 2018 (Kick off)

  Locatie

  Novotel Brainpark te Rotterdam

  Kosten

  € 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

  BTW
  Not applicable
  Startdatum
  Tijdsduur
  8 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Gedrag en maatschappij
  Voertaal
  Nederlands

  Aanmelden

  Datums6 & 20 april, 18 mei, 8 & 29 juni, 7 & 28 september, 2 november 2018
  Prijs€ 5.950,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
  LocatieNovotel Brainpark te Rotterdam
  Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
  CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
  AantalMaximaal 25 deelnemers

  Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.
  U kunt het formulier ook uitprinten en dit opsturen naar Erasmus Academie, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

  Persoonlijke gegevens

  Factuurgegevens

  Factuur naar
  Ik ben alumnus van:

  Ondertekening

  Velden met een * zijn verplicht

  Privacy verklaring en Algemene Voorwaarden

  Privacy verklaring: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie - welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden - op enigerlei wijze wordt bekendgemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen(n) en Erasmus Academie.

  Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.