Ketenregie is sturen zonder hiërarchische macht
Leer met slimme interventies richting te geven aan maatschappelijk resultaat

Cursus Ketenregie

Datum(s)

Vrijdag 22 maart 2019 (Kick off)

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de opleiding Ketenregie

Steeds meer organisaties en concerns zijn onderdeel van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste manier van samenwerken in ketens een must. Ketensamenwerking kent dan ook vele voordelen, maar hoe kun je effectief ketens regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je bemiddelen in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?

Juist voor deze regisseurs organiseren wij de opleiding Ketenregie. In zes bijeenkomsten leert u uw interventierepertoire te verbreden en belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, waardoor u als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

De opleiding Ketenregie:

 • Interactieve kennisoverdracht;
 • Toepassen van concepten en instrumenten op uw eigen casuïstiek;
 • Reflectie en training op uw persoonlijke stijl en vaardigheden;
 • Hét platform voor ketenregisseurs.  

De opbouw is zo gekozen dat gedurende de opleiding Ketenregie het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

De resultaten van de opleiding Ketenregie in het kort

 • U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
 • U leert uw interventierepertoire te verbreden;
 • U kunt partijen met uiteenlopende belangen verbinden;
 • U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
 • U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat;
 • U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie);
 • U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk.

Meerwaarde opleiding Ketenregie

“Het meest waardevol is de manier waarop theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Door de huiswerkopdrachten ga je bewust kijken naar je werkzaamheden en de manier waarop je deze uitvoert. In combinatie met de colleges is er direct sprake van verdieping en het verkrijgen van handvatten.”

Datums

De cursusdagen van de opleiding Ketenregie vinden plaats op de volgende vrijdagen van 09:30-17.00 uur in het Novotel Brainpark te Rotterdam. 

 • Kick-off sessie, vrijdag 22 maart 2019 (09.30 - 13.00 uur)
 • Dag 1 Ketenregie: vrijdag 5 april 2019
 • Dag 2 Ketenregie: vrijdag 26 april 2019
 • Dag 3 Ketenregie: vrijdag 17 mei 2019
 • Dag 4 Ketenregie: vrijdag 7 juni 2019
 • Dag 5 Ketenregie: vrijdag 28 juni 2019
 • Dag 6 Ketenregie: vrijdag 6 september 2019
 • Certificaatuitreiking: vrijdag 1 november 2019 (13.30 - 17.00 uur)

Doelgroep

De opleiding Ketenregie is bedoeld voor ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat, die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

Onze deelnemers zijn ervaren practitioners; ze opereren al enige tijd daadwerkelijk als ketenregisseurs en doen dit vooral op basis van hun persoonlijke vaardigheden. Het betekent ook dat ze vaak intuïtief opereren en gebruik maken van een vrij beperkt interventierepertoire vooral gebaseerd op ervaring.

Docenten

Academic Director opleiding Ketenregie
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Kerndocenten opleiding Ketenregie
Drs. Bastiaan Staffhorst. Bastiaan is Manager Strategie & Advies bij woningcorporatie Mitros en co-decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
Eerder was hij o.a. als managing consultant werkzaam bij Berenschot.

Drs. Maaike Zunderdorp (1979) is politicoloog en heeft als senior adviseur bij het bureau Zunderdorp Beleidsadvies en Management ruime ervaring binnen de (semi)- publieke sector. 

Overige docenten van de opleiding Ketenregie

 • Dr. Erik Gerritsen, Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Prof. dr. Patrick Kenis, Academisch decaan Antwerp Management School
 • Drs. Maarten Königs, docent Alliantiekunde en partner Holland Branding Group
 • Prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Drs. Erik Steketee, Processpecialist
 • Prof. dr. Mark van Twist, hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam en decaan & bestuurder NSOB

Waarom deze opleiding?

Frank Beemer, academic director opleiding Ketenregie, licht dit graag toe. 
"De opleiding Ketenregie kent een brede benadering waarbij uitwisseling tussen uiteenlopende domeinen en markten centraal staan. Die uitwisseling wordt door de deelnemers als heel verrijkend ervaren, juist omdat de onderliggende patronen dezelfde zijn."Bent u op zoek naar een smallere benadering, gericht op de specifieke omstandigheden in de zorg? Graag attendeer ik u op de opleiding Ketenregie in de Zorg."

  Opleiding Ketenregie in de Zorg

  Ga naar de website

  Voorkennis

  Voor de opeiding Ketenregie is geen speciale voorkennis vereist.
  Voorafgaand aan de start van de opleiding Ketenregie vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director. Gedurende het gesprek komen o.a. uw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de opleiding Ketenregie op uw werkpraktijk. Wij nemen nog apart contact met u op om het gesprek te bevestigen. 

  Studiebelasting

  De opleiding Ketenregie is een intensieve en interactieve leergang die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van uw casus. U kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

  Contact

  Vragen over de opleiding? Neem contact op met Sebastian Sparidis, Adviseur opleidingen

  Incompany/maatwerk

  Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
  tel: 31 (0) 10-4081819
  e-mail: markus@erasmusacademie.nl

  Houd mij op de hoogte

  Ik wil ook graag een adviesgesprek

  Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
  Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Datum(s)

  Vrijdag 22 maart 2019 (Kick off)

  Kosten

  € 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

  Startdatum
  Tijdsduur
  8 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Overige gedrag en maatschapij
  Voertaal
  Nederlands
  Instructievorm
  offline

  Aanmelden

  Datums

  22 maart, 5 april, 26 april, 17 mei, 7 juni, 28 juni, 6 september, 1 november 2019

  Prijs€ 5.950,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
  LocatieNovotel Brainpark te Rotterdam
  Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
  CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
  AantalMaximaal 20 deelnemers 

  Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.
  U kunt het formulier ook uitprinten en dit opsturen naar Erasmus Academie, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

  Persoonlijke gegevens

  Factuurgegevens

  Factuur naar
  Ik ben alumnus van:

  Ondertekening

  Velden met een * zijn verplicht

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

  Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.