Regie op de energietransitie
Hoe u als regisseur of partner de noodzakelijke samenwerking kunt regisseren

Cursus Ketenregie in de energietransitie

Datum(s)

Dinsdag 25 juni van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

De energietransitie is niet alleen een technische omwenteling. Misschien wel vooral niet. Uiteenlopende stakeholders moeten een rol vervullen. Voor voortgang zijn zij afhankelijk van elkaar. Dit vraagt om regie. Hoe behoudt u de focus op gedeelde ambities en boekt u vooruitgang in de samenwerking? Tijdens de workshop Ketenregie in de Energietransitie verkennen we hoe u zonder doorzettingsmacht toch partijen in de energietransitie op een lijn kan krijgen en houden.

De energietransitie betekent een fundamentele verandering in productie en gebruik van energie. De nieuwe focus is op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het realiseren ervan vraagt veel. Technologisch en bestuurlijk-organisatorische. Het speelveld wordt bovendien gekenmerkt door onzekerheid. Welke duurzame energiebron gaat het worden? Welke (private) partners bewegen als eerste om de infrastructuur voor elkaar te krijgen? En hoe kunnen overheden de transitie stimuleren?Dat eist veel van ons organisatievermogen.

Nieuwe vormen van samenwerken zijn noodzakelijk. We moeten over bestaande grenzen kijken: die van sectoren, disciplines, technologieën, maar ook van huishoudens, wijken, gemeenten en provincies. Die nieuwe vorm van samenwerking gaat niet vanzelf. Ook de partners ondervinden dat. Ze ervaren gebrek aan controle. Project- en lijnmanagement werken hier niet. Er is behoefte aan regie. Maar wat is dat eigenlijk? En nog belangrijker: hoe organiseert u regie in uw samenwerkingsverband voor de energietransitie?

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop. U kunt ook zelf casuïstiek aandragen.

Na het volgen van deze workshop:

  • Weet u wat ketenregie inhoudt voor het complexe veld van energietransitie
  • Verkent u strategische interventiemogelijkheden in dynamische samenwerkingsverbanden
  • Begrijpt u beter wat de rol ketenregisseur behelst, en hoe u als een van de partners een constructieve bijdrage kunt leveren
  • Verwerft u een eerste handelingsrepertoire om te sturen zonder doorzettingsmacht

Deze workshop is een voorproefje van een uitgebreidere opleiding Ketenregie in de Energietransitie die in het najaar 2019 van start gaat. Deelnemers aan de deze workshop ontvangen 10% korting op de cursusprijs van deze uitgebreide opleiding.

Voor wie?

Deze workshop is relevant voor professionals die in de dagelijkse praktijk, met andere stakeholders, werken aan (opgaven binnen) de energietransitie. Professionals die het idee hebben dat het sneller of effectiever kan, en zoeken naar interventies om het samenwerkingsproces te versnellen.

  • Ketenregisseurs, procesmanagers en programmamanagers die verantwoordelijkheid nemen voor opgaven gericht op de energietransitie
  • Beleidsadviseurs en stafmedewerkers van gemeenten, provincies, ministeries, energie- en netwerkbedrijven, en alle andere (maatschappelijke) organisaties met een rol in de energietransitie, die namens hun organisatie belast zijn met de energietransitie

Locatie

De workshop vindt plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De Erasmus Universiteit is goed bereikbaar met het OV.

Docenten

Frank Beemer, Academic Director Ketenregie bij Erasmus Academie. Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren. 

Bram Brouwer, managing director bij organisatieadviesbureau Berenschot. Bram Brouwer is adviseur en procesbegeleider in strategische samenwerkingsvraagstukken in de warmteketen en de energietransitie.

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Datum(s)

Dinsdag 25 juni van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Sociologie | Bestuurskunde | Overige gedrag en maatschapij
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.