Ketenregie in de Zorg Sturen op maatschappelijk resultaat
Leer doeltreffend te regisseren in zorgketens en zorgnetwerken

Cursus Ketenregie in de Zorg

Samenvatting

Type
Cursus
Code
Ketenregie in de Zorg
Datum(s)

Donderdag 15 maart 2018 (Kickoff)

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing

Inhoud van de leergang Ketenregie in de Zorg

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare. 

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

Tijdens de Leergang Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

De resultaten in het kort

 • U kunt partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen te verbinden;
 • U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
 • U leert uw interventierepertoire te verbreden;
 • U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
 • U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat;
 • U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie);
 • U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk.

Meerwaarde

"De leergang is heel leerzaam en waardevol en kwam tegemoet aan mijn verwachtingen. Er komen interessante thema’s aan bod en er is een directe koppeling theorie en praktijk. De leergang heeft mij voldoende theoretische onderbouwing gegeven om aan de slag te gaan met vraagstukken die intern en extern spelen."

Datums

De cursusdagen vinden plaats op de volgende donderdagen van 10:00-17.30 uur in het Novotel Brainpark te Rotterdam. 

 • Kick-off sessie, donderdag 15 maart 2018 (10.00 - 13.30 uur)
 • Dag 1: donderdag 5 april 2018
 • Dag 2: donderdag 26 april 2018
 • Dag 3: donderdag 17 mei 2018
 • Dag 4: donderdag 7 juni 2018
 • Dag 5: donderdag 28 juni 2018
 • Dag 6: donderdag 6 september 2018
 • Certificaatuitreiking: donderdag 1 november 2018 (13.30 - 17.00 uur)

Doelgroep

De Leergang Ketenregie in de Zorg is interessant voor regisseurs, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren.

Hierbij kunt u denken aan regisseurs werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.

Docenten

Kerndocent
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Overige docenten: 

 • Dr. Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut
 • Dr. Isabelle Fabbricotti, ESHPM
 • Dr. Machteld Huber, Institute for positive health
 • Prof.dr. Robbert Huijsman, ESHPM
 • Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS
 • Prof.dr. Joris van de Klundert, ESHPM
 • Dr. Marleen de Mul, ESHPM
 • Prof.dr.ir. Erik van Raaij, ESHPM
 • Prof.dr. Sandra Schruijer, ProDevInt en Universiteit Utrecht
 • Dr. Marja van Vliet, Institute for positive health

Waarom deze leergang?

Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe
"Ketenregie in de zorg richt zich op regisseurs en vertegenwoordigers die gezondheidseffecten willen versterken door keten- en netwerksamenwerking “tussen lijnen en domeinen” in de zorg. Bent u op zoek naar een bredere benadering, gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen? Graag attendeer ik u op de Leergang Ketenregie." 

Voorkennis

Voor deze leergang is geen speciale voorkennis vereist.
Voorafgaand aan de start van de leergang vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director. Gedurende het gesprek komen o.a. uw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de leergang op uw werkpraktijk. Wij nemen nog apart contact met u op om het gesprek te bevestigen

Studiebelasting

De Leergang Ketenregie in de Zorg is een intensieve en interactieve leergang die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van uw casus. U kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Carole van Herk, Adviseur opleidingen

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Carole van Herk - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Factsheet

Type
Cursus
Code
Ketenregie in de Zorg
Datum(s)

Donderdag 15 maart 2018 (Kickoff)

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Datums15 maart, 5 & 26 april, 17 mei, 7 & 28 juni, 6 september, 1 november 2018
Prijs€ 5.950,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
LocatieNovotel Brainpark te Rotterdam
Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 25 deelnemers

Middels het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.
U kunt het formulier ook uitprinten en dit opsturen naar Erasmus Academie, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring en Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie - welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden - op enigerlei wijze wordt bekendgemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.