Ketenregie in de Zorg: sturen op maatschappelijk resultaat
Leer doeltreffend te regisseren in zorgketens en zorgnetwerken

Cursus Ketenregie in de Zorg

Datum(s)

Start: 7 november 2019

 

 

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de opleiding Ketenregie in de Zorg

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare. 

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

Tijdens de opleiding Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

Resultaten 

Na het volgen van de opleiding Ketenregie in de Zorg:

 • kunt u partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen verbinden
 • hebt u persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren
 • leert u uw interventierepertoire te verbreden
 • kunt u regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht
 • kunt u met gezag en slimme interventies sturen op resultaat
 • hebt u een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie)
 • hebt u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk

Waarom deze opleiding?

Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe
"Ketenregie in de zorg richt zich op regisseurs en vertegenwoordigers die gezondheidseffecten willen versterken door keten- en netwerksamenwerking “tussen lijnen en domeinen” in de zorg. Bent u op zoek naar een bredere benadering, gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen? Graag attendeer ik u op de opleiding Ketenregie." 

Datums

De cursusdagen van de opleiding Ketenregie in de Zorg vinden plaats op de volgende donderdagen van 10.00-17.30 uur in het Novotel Brainpark te Rotterdam. 

 • Kick-off sessie, donderdag 7 november 2019 (10.00-13.30 uur)
 • Dag 1 Waarom Ketenregie in de zorg: donderdag 21 november 2019
 • Dag 2 Partijen verbinden aan een gedeelde ambitie: donderdag 12 december 2019
 • Dag 3 Organisatie van de uitvoering: customer journey: donderdag 16 januari 2020
 • Dag 4 Financiering en governance van ketenzorg: donderdag 13 februari 2020
 • Dag 5 Effectief als regisseur: donderdag 12 maart 2020
 • Dag 6 De psychologie van regie: donderdag 9 april 2020
 • Certificaatuitreiking: donderdag 14 mei 2020 (14.00 - 17.00 uur)

Doelgroep

De opleiding Ketenregie in de Zorg is interessant voor regisseurs, netwerkmanagers, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren.

Hierbij kunt u denken aan regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.

Docenten

Kerndocent
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Overige docenten: 

 • Dr. Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut
 • Dr. Isabelle Fabbricotti, ESHPM
 • Dr. Machteld Huber, Institute for positive health
 • Prof.dr. Robbert Huijsman, ESHPM
 • Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS
 • Bettine Pluut, Bettine Pluut advies en onderzoek
 • Prof.dr.ir. Erik van Raaij, ESHPM
 • Prof.dr. Sandra Schruijer, ProDevInt en Universiteit Utrecht

Meerwaarde

"De opleiding is heel leerzaam en waardevol en kwam tegemoet aan mijn verwachtingen. Er komen interessante thema’s aan bod en er is een directe koppeling theorie en praktijk. De opleiding heeft mij voldoende theoretische onderbouwing gegeven om aan de slag te gaan met vraagstukken die intern en extern spelen."

Wilt u meer weten over de opleiding Ketenregie in de Zorg?

Bekijk dan ook de brochure

Download brochure

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen speciale voorkennis vereist.
Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director. Gedurende het gesprek komen o.a. uw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de opleiding op uw werkpraktijk. Wij nemen nog apart contact met u op om het gesprek te bevestigen.

Studiebelasting

De opleiding Ketenregie in de Zorg is een intensieve en interactieve opleiding die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van uw casus. U kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Bent u op zoek naar een bredere benadering?

Gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen?

Bekijk dan ook de opleiding Ketenregie

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag een adviesgesprek over deze opleiding?


 
Laat hier uw telefoonnummer achter, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.
 

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Meer nieuws over Ketenregie in de Zorg

Ketenregie in de Zorg: hoe vermijden we ‘collaborative inertia’?

Algemeen

Willen we cliëntgerichte zorg en ondersteuning, dan is samenwerking over de grenzen van lijnen en domeinen onontbeerlijk. Academic Director Frank Beemer legt uit waarom.

Ketenregie is als slow cooking

Algemeen

Samenwerken in ketens is populair. Meerdere partijen werken samen aan de oplossing voor een complex probleem. Het vergt echter wel geduld.

Datum(s)

Start: 7 november 2019

 

 

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschapij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark te Rotterdam

Bekostiging
Privaatonderwijs
Partner

Beamer
Erasmus School of Health Policy & Management

Aanmelden

Datumsnovember 2019 - mei 2020
Prijs€ 5.950,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
LocatieNovotel Brainpark te Rotterdam
Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 20 deelnemers

Middels het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.
 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit veld is verplicht aangezien wij u anders geen factuur kunnen sturen.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.