Lastige jeugd, of problemen met emotieregulatie en persoonlijkheidsontwikkeling?

Leer hoe je emotieregulatie problemen en persoonlijkheidsstoornissen (h)erkent en hoe je tijdig in kan interveniëren.
Datum(s)

Datum volgt, schrijf je vast in voor de wachtlijst.

Kosten

75 euro

Wat weet jij als jongerenwerker, huisarts, studieadviseur, docent of studentpsycholoog van problemen met de emotieregulatie en/of persoonlijkheidsstoornissen? Weet je bijvoorbeeld dat periodes van veel stress en veranderingen de ontwikkeling van deze problematieken verstekken? En dat je vooral rondom de puberteit en adolescentie signalen van emotieregulatie problemen en persoonlijkheidsstoornissen kunt tegenkomen/vaststellen? 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn emotieregulatie problemen en persoonlijkheidsstoornissen vaak al vroeg zichtbaar (Chanen et al., 2007). Ook komen deze stoornissen vaker voor dan je wellicht zou denken: 10 tot 14% van de Nederlandse bevolking kampt met deze problematiek. Helaas zorgen sterke negatieve stigma’s en onbekendheid met deze problematiek ervoor dat de problemen incorrect worden beoordeeld. Jongvolwassenen ontvangen daardoor niet altijd (tijdig) de juiste hulp.  

Hoe kun je problemen in de emotieregulatie en persoonlijkheidsstoornissen beter (h)erkennen? En hoe kun je jongeren die met deze problematiek worstelen dan wel (tijdig) helpen of doorverwijzen? 
Prof. dr. Karin Slotema en Juliana Cardona Cano MSc. geven in de online masterclass “Lastige jeugd, of problemen met emotieregulatie en persoonlijkheidsontwikkeling” antwoord op deze vragen en meer.  

Programma

Tijdens de online masterclass gaan prof. dr. Karin Slotema en Juliana Cardona Cano MSc. vanuit een psychologisch perspectief in op de kennis, attitudes en vaardigheden die nodig zijn in het ondersteunen, begeleiden en/of doorverwijzen van jongvolwassenen met emotieregulatie problemen of persoonlijkheidsstoornissen. Zij gaan hierbij in op:  

  • Wat problemen met emotieregulatie en persoonlijkheidsstoornissen daadwerkelijk zijn,  in welke vormen ze voorkomen, wat de oorzaken en gevolgen zijn, en hoe je de problemen kunt herkennen. 
  • Huidige stigma’s omtrent problemen met de emotieregulatie en persoonlijkheidsstoornissen,  én hoe we ervan kunnen komen.  
  • Hoe emotieregulatie problemen en persoonlijkheidsstoornissen behandeld worden.  
  • Wat je, in verschillende rollen (jongerenwerker, studieadviseur, huisarts, docent, etc.) kunt doen voor jongeren die worstelen met deze problematiek.  
  • En waar, binnen de verschillende rollen, de grenzen liggen in wat je kunt betekenen voor de jongvolwassenen

De masterclass heeft een interactief karakter. Er wordt niet alleen kennis gedeeld, maar er is ook ruimte voor vragen en discussies. En er worden enkele (korte) oefeningen uitgevoerd. Zo kun je met de nieuwe kennis, attitude en vaardigheid direct aan de slag in jouw eigen beroepspraktijk.  

Voor wie?

Deze online masterclass is relevant voor iedereen die met jongeren/jongvolwassen werkt, denk aan jongerenwerkers, studieadviseurs, huisartsen, docenten of (student)psychologen. Maar ook voor begeleiders en/of ondersteuners van volwassenen, en iedereen die gewoon geïnteresseerd is in problemen met emotieregulatie en/of persoonlijkheidsstoornissen is deze online masterclass een must! 

Datum, vorm en duur

Deze online masterclass (via Zoom) vindt plaats op 26 oktober van 15:30 tot 17:00 uur. De voertaal van deze masterclass is Engels. Indien het nodig is, kan er ook een Nederlandse versie plaatsvinden.

Docenten

  • Prof. dr. Karin Slotema is sinds 2007 werkzaam als psychiater bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van de Parnassia Groep in Den Haag. Vanaf 2011 is zij plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie bij de Parnassia Groep. Zij is daarnaast bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School for Social and Behavioural Sciences.  

  • Juliana Cardona Cano MSc. werkt sinds 2008 in de GGZ, zowel in de BGGZ als de SGGZ, waaronder in de verslavingszorg. Sinds 2017 is zij werkzaam als psycholoog bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van de Parnassia Groep, waar zij coördinatie heeft gegeven aan de traumabehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen middels EMDR. Zij is daarnaast lid van het Expertisecentrum PsyQ Persoonlijkheidsstoornissen Den Haag. 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Lale Mahmudova en Lisette Meilof via essbacademy@essb.eur.nl.

Datum(s)

Datum volgt, schrijf je vast in voor de wachtlijst.

Kosten

75 euro

BTW
Niet van toepassing
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Psychologie
Type
Masterclass
Voertaal
Engels
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen