Duizend jaar Europese cultuur
Deel 1: 1000 – 1300 Hoge Middeleeuwen

Cursus Leergang: Duizend jaar Europese cultuur - deel 1 (2021CD)

Datum(s)

Data: 8, 15 februari, 1, 8, 15, 22, 29 maart, 12, 19 en 26 april 2020

Dag en tijd: Maandag 13.30 - 15.15 uur

Kosten

€300 (incl. BTW)

Inschrijfdeadline

7 februari

Het begrip ‘Europa’ is een heet hangijzer. Als de perikelen rond de EU (Brexit, Hongarije & Polen) iets duidelijk hebben gemaakt, is het dat wel. Bestaat er zoiets als een Europese ideeëngeschiedenis, een Europese cultuur? Zo ja, wat zijn daar dan de belangrijkste bouwstenen van? Hoe heeft duizend jaar geschiedenis vormgegeven aan Europa?

Uniek aan deze cursus is dat vijf docenten samenwerken in een breed panorama van de Europese cultuurgeschiedenis vanaf het jaar 1000; speciale aandacht voor het Nederlands(talig)e deel ervan is daarbij een van de vele facetten. In een multidisciplinaire en samenhangende benadering behandelt elke docent vanuit diens vakgebied in twee colleges belangrijke begrippen en ontwikkelingen. De volgende vijf vakgebieden komen aan de orde: algemene geschiedenis - filosofie - beeldende kunst - letterkunde - muziek.

Het jaar 1000 is een waterscheiding in de geschiedenis van Europa. Uit feodale kaders ontwikkelen zich in West-Europese gebieden geleidelijk nieuwe autoriteiten. Paus en keizer raken verwikkeld in de investituurstrijd. Kruisvaarders trekken op tegen de islam. De bevolking groeit explosief, steden komen op en kunsten bloeien. Geestelijkheid, adel en burgerij bevorderen een kerkelijke, ridderlijke en stedelijke cultuur met gemeenschappelijke raakvlakken. In de eerste drie eeuwen van het panorama maken de cursisten – onder veel meer – kennis met Europese pelgrimsroutes, intellectuele centra als Sankt Gallen en Cluny, scholastici als Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino, romaanse kerken, gotische kathedralen, ridderromans, troubadoursliederen, Gregoriaans en de mystieke klankwereld van Hildegard von Bingen.

Deze cursus over de periode 1000 – 1300 is het eerste deel van een zesdelige leergang. De overige cursussen zijn: 1300 – 1500 Late Middeleeuwen, 1500 – 1650 Vroegmoderne Tijd I, 1650 – 1800 Vroegmoderne Tijd II, 1800 – 1900 Negentiende Eeuw en 1900 – 2000 Twintigste Eeuw. Per semester vindt een deel plaats, zodat deze leergang loopt van voorjaar 2021 tot en met najaar 2023. De cursussen van deze leergang kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Het speciaal voor de gehele cursus ontwikkelde lesmateriaal bevat afbeeldingen, muziek, filmfragmenten; voorts een reader met samenvatting van de stof, filosofische & literaire tekstonderdelen en stimulerende aanwijzingen voor verdere zelfstudie.

Literatuur
Een speciaal voor deze cursus door de docenten geschreven reader.

Digitaal onderwijs
Deze cursus wordt online via ZOOM aangeboden en is te volgen via de eigen computer of laptop. Na aanmelding voor een cursus ontvang je van ons de benodigde praktische informatie omtrent ons digitale onderwijs. Wat kan je verder verwachten van ons digitale onderwijs?

  • Uitgebreide handleidingen bij de software die we gebruiken
  • Een gloednieuwe digitale leeromgeving, Maester, voor een verrijking van de leerervaring
  • Behulpzame hosts bij elk online college voor technische begeleiding
  • Interactie met medecursist en docent tijdens de online colleges
  • Mogelijkheid tot het terugkijken van elk online college
  • Privacy is, ook online, gewaarborgd

Introductievideo Duizend jaar Europese Cultuur door Simon Burgers

Over de docenten

De docenten zijn drs. Simon Burgers (foto), componist en neerlandicus, drs. Han van der Horst, historicus en auteur van geschiedkundige werken, drs. Duco Burgers, germanist en pianist, drs. Nelleke Kan - van Dishoeck, kunsthistoricus en dr. Baukje Prins, filosoof en publicist.

Wellicht ook interessant
Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland.
Wellicht ook interessant
Lees over de opkomst en ondergang van eeuwenoude beschavingen en de veldslagen die de geschiedenis veranderden.

Contact

De medewerkers van Erasmus Academie werken thuis. Heb je vragen over het programma, stuur dan een mail naar: cursussen@erasmusacademie.nl.

Datum(s)

Data: 8, 15 februari, 1, 8, 15, 22, 29 maart, 12, 19 en 26 april 2020

Dag en tijd: Maandag 13.30 - 15.15 uur

Kosten

€300 (incl. BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Startdatum
Inschrijfdeadline

7 februari

Tijdsduur
10 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Taal en cultuur
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. Stuur een mail naar cursussen@erasmusacademie.nl en vraag naar de mogelijkheden.