Cursus Logica en Epistemologie

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud 

De cursus omvat twee luiken die maximaal op elkaar afgestemd worden: een logisch luik en een kentheoretisch luik.
In het logisch luik worden de doelstellingen, methodes en toepassingen van de logica besproken en geïllustreerd. Centraal staat de propositielogica en we beperken ons tot redeneringen waarvan de correctheid uitsluitend steunt op de betekenis van de voegwoorden ”en”, ”of”, ”niet” en ”als … dan …”.
In het kentheoretisch luik worden centrale problemen uit de analytische epistemologie (in het bijzonder: bronnen van kennis) behandeld vanuit zowel historisch als systematisch perspectief.

Let op: De cursus Logica en Epistemologie was voorheen Logica en Analytische Kenleer 2. Studenten die eerder al Logica en Analytische Kenleer 2 hebben afgerond, hoeven niet deel te nemen aan Logica en Epistemologie.

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan dit vak dient u eerst Logica en Analytische Filosofie te hebben gevolgd.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Logica en Epistemologie

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands