Cursus Logica en Taalfilosofie

Kosten

 

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud 

De cursus omvat twee luiken die op elkaar afgestemd worden: een logisch luik en een taalfilosofisch luik. In het logische luik van de cursus staan de verzamelingsleer in het algemeen en het oneindigheidsbegrip in het bijzonder centraal. In de verzamelingenleer toont de paradox van Russell aan dat het begrip verzameling moeilijk is te definiëren, reden waarom we axiomatisch vastleggen welke dingen we in ieder geval wel als verzameling erkennen.Oneindige verzamelingen hebben allerlei eigenschappen die afwijken van die van eindige verzamelingen.Dit opent de weg hoe te denken over `het oneindige’, een begrip dat in de geschiedenis van de filosofie voortdurend opduikt.

In het taalfilosofische luik ruiken we aan de taalfilosofie, op basis van belangrijke oorspronkelijke artikelen, van o.a. Frege, Russell, Strawson, Austin, Lewis en Kripke. Het onderscheid tussen betekenis en referentie, en tussen extensionaliteit en intensionaliteit, komen aan bod, alsook visies op taal, betekenis, het volgen van regels, en het verrichten van taalhandelingen.

Logica en Taalfilosofie was voorheen Mogelijke Werelden 1. Studenten die Mogelijke Werelden 1 al hebben afgerond, hoeven Logica en Taalfilosofie niet meer af te ronden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Logica en Taalfilosofie.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen

Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Kosten

 

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline