Cursus Negentiende eeuw II

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud van de cursus

Aan het einde van de 18e eeuw ontwikkelt zich in Duitsland stormachtig het Duits idealisme. De basis van dit denken is Kant, met name diens praktische filosofie en teleologie, dat als model dient voor een geschiedfilosofie, die de geschiedenis leest als een proces van menselijke bevrijding en emancipatie. Hegel meende dat na de Franse Revolutie en Kants criticisme dit proces zowel in politiek als intellectueel opzicht voltooid is met de opbouw van de moderne (rechts)staat en het ontstaan van een christendom dat tot zijn redelijke kern zou zijn herleid. Rond 1830 begint Hegels roem te verbleken. Feuerbach, Marx en Kierkegaard meenden dat de geschiedenis nog niet voltooid is en dat het proces van kritiek van het bestaande  nog moest doorgaan. Revolutie bleef nodig.
Na de mislukte revolutie van 1848 ontstond in Duitsland een afkeer van het ‘speculatieve’ denken, dat overigens in Frankrijk en Engeland opmerkelijk genoeg nooit veel aantrekkingskracht heeft gehad in het begin van de 19e eeuw. Het positivisme en het materialisme dat door J.S. Mill, A. Comte en J. Moleschott het midden van de eeuw wordt ontwikkeld ziet de natuurwetenschap als het middel tot maatschappelijke en politieke vooruitgang. De gedachte van een historische ontwikkeling van de mens wordt nog versterkt door het evolutiedenken van Darwin. Tijdens het fin de siècle van het einde van de 19e eeuw ontstaat de twijfel aan het gezag van de natuurwetenschapen. Het (neo-)kantianisme en de hermeneutiek leggen de nadruk op de bijzondere plaats van de mens in de natuur en het contrast tussen de natuur- en geesteswetenschappen. Hiermee keerde Kants dualisme weer terug. Het historisme van de 19e eeuw radicaliseert zich in een relativisme en pragmatisme. Nietzsche en de levensfilosofie verwerpen op grond daarvan de vooronderstelling van het 19e-eeuwse denken: de geschiedenis als het proces van menselijke zelfbevrijding.     

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Negentiende eeuw II.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline