Cursus Ontologie en Metafysica I: Edmund Husserl: Filosofie als strenge wetenschap

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

De Cartesiaanse Meditaties van 1939, gebaseerd op een lezing die Husserl 1929 aan de Sorbonne in Parijs verzorgde, is een van de meest invloedrijke (latere) teksten van Edmund Husserl, de stichter van de fenomenologie. In de traditie van Descartes en Kant waagt Husserl in de twintigste eeuw nog een laatste poging de filosofie door een helder en vast principe als strenge filosofie te funderen. Hiervoor moet de filosofie de vorm van een radicale zelfbezinning aannemen – zelfs radicaler dan Descartes’ twijfel. De Fenomenoloog moet zich van elk (voor)oordeel onthouden en enkel datgene laten gelden wat hij/zij zelf op een evidente manier kan ervaren en bevestigen.
Maar hoe kan een dergelijk transcendentaal idealisme of zelfs solipsisme uitspraken doen over een wereld, die voor iedereen ervaarbaar en geldig moet zijn? Het probleem en de noodzakelijkheid van intersubjectiviteit kaart Husserl aan in zijn befaamde vijfde meditatie, waar hij de complexe opbouw van de ervaring van de ander beschrijft. 
Hoe komen we van de waarneming van een ander lichaam tot de ervaring van een ander bewustzijn dat zijn eigen ervaringen van de wereld heeft? In hoeverre gaat een idealisme samen met de noodzakelijkheid van intersubjectiviteit? Waarom hebben we anderen nodig om tot objectieve kennis te kunnen geraken? In deze cursus zullen we deze vragen via een grondige analyse van Husserls tekst na gaan, en zowel de problematische verhouding van idealisme en intersubjectiviteit analyseren, als ook de rol van de ander binnen de filosofie bediscussiëren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Ontologie en Metafysica I.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
+31104088687
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf medio juli 2019.