Cursus Ontologie en Metafysica I: Edmund Husserl: Filosofie als strenge wetenschap

Datum(s)

Start: 13 februari 2020

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

De Cartesiaanse Meditaties van 1939, gebaseerd op een lezing die Husserl 1929 aan de Sorbonne in Parijs verzorgde, is een van de meest invloedrijke (latere) teksten van Edmund Husserl, de stichter van de fenomenologie. In de traditie van Descartes en Kant waagt Husserl in de twintigste eeuw nog een laatste poging de filosofie door een helder en vast principe als strenge filosofie te funderen. Hiervoor moet de filosofie de vorm van een radicale zelfbezinning aannemen – zelfs radicaler dan Descartes’ twijfel. De Fenomenoloog moet zich van elk (voor)oordeel onthouden en enkel datgene laten gelden wat hij/zij zelf op een evidente manier kan ervaren en bevestigen.
Maar hoe kan een dergelijk transcendentaal idealisme of zelfs solipsisme uitspraken doen over een wereld, die voor iedereen ervaarbaar en geldig moet zijn? Het probleem en de noodzakelijkheid van intersubjectiviteit kaart Husserl aan in zijn befaamde vijfde meditatie, waar hij de complexe opbouw van de ervaring van de ander beschrijft. 
Hoe komen we van de waarneming van een ander lichaam tot de ervaring van een ander bewustzijn dat zijn eigen ervaringen van de wereld heeft? In hoeverre gaat een idealisme samen met de noodzakelijkheid van intersubjectiviteit? Waarom hebben we anderen nodig om tot objectieve kennis te kunnen geraken? In deze cursus zullen we deze vragen via een grondige analyse van Husserls tekst na gaan, en zowel de problematische verhouding van idealisme en intersubjectiviteit analyseren, als ook de rol van de ander binnen de filosofie bediscussiëren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 2, blok 3A; 13 februari t/m 6 maart 2020

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide.

 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
+31104082555
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Datum(s)

Start: 13 februari 2020

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Inschrijven | Registration

Cursussen

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer uw adres en uw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over uw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heeft u eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de gratis e-nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij u definitief inschrijven. U ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die u wilt volgen. Tevens ontvangt u van de EUR een mail met een link om digitaal uw pasfoto te uploaden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan uw cursussen is alleen mogelijk indien u alle inschrijfstappen heeft doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in course is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the privacy statement and the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.