Ontologie en Metafysica II: Heidegger en Hegel

Inleiding

Registreer nu voor de filosofie cursus Ontologie en Metafysica II: Heidegger en Hegel

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Startdatum
maandag 13 mrt 2023
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Startdatums

Start in week van 13 maart 2023

  • maandag 13 mrt 2023

Inhoud 

De metafysica en de ontologie worden vanaf David Hume en Immanuel Kant steeds vaker bestempeld als epistemologie of antropologie. Het discours van het ‘Zijn qua Zijn’, zoals Aristoteles dat noemde, moet vanaf de Verlichting worden vervangen door een niet-dogmatisch denken over het menselijk subject. Verschillende moderne scholen in de filosofie — waaronder het Kantianisme, de fenomenologie en de analytische filosofie — geven blijk van deze nieuwe bescheidenheid van het denken. Volgens deze stromingen dient de filosofie zich niet langer te richten op ‘de werkelijkheid’, maar eerder op de voorwaarden waaronder er over zoiets als de werkelijkheid gesproken kan worden. 
 
Deze cursus zal gaan over de uitzonderingen op deze anti-metafysische/ontologische tendens. Zij zal draaien om twee hoofdrolspelers: Martin Heidegger (1889-1976), die de ontologie nieuw leven probeert in te blazen, en Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), die laat zien hoe het kritische denken zichzelf uiteindelijk tegenspreekt en overschrijdt. Vanuit deze twee denkers komen er telkens enkele ‘respondenten’ aan het woord. Na in de eerste en derde week het denken van respectievelijk Heidegger en Hegel te hebben geïntroduceerd, komen in de tweede en vierde week verschillende reacties op hun filosofie aan bod.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Wij raden echter aan om eerst Ontologie en Metafysica I te volgen.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 2, blok 3B; 13 maart t/m 16 april 2023

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het volledige rooster en de literatuur de course guide. De roosters worden eind juli gepubliceerd.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

Feiten & Cijfers

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
maandag 13 mrt 2023
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to attend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen