Cursus Ontologie en Metafysica III: Differentiedenken

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

 

Centraal staat de overgang van een transcendent(aal), op identiteit gericht denken naar een vanuit de immanentie ontwikkeld, op verschillen gericht denken en de ontologische en metafysica-kritische implicaties daarvan.Bij de dialectiek staat de opvatting centraal dat de werkelijkheid wordt gekenmerkt door fundamentele tegenstrijdigheden, die vanuit een daaraan ten grondslag liggende dynamiek naar hun eigen opheffing streven. Na de behandeling van de formeel-ontologische fundering door Hegel van de dialectiek wordt de kritiek van de links-Hegelianen Feuerbach en Marx op het hegeliaanse idealistisme besproken en wordt verduidelijkt hoe dit tot een politieke filosofie en een politieke praxis leidt. Na deze interne kritiek wordt de externe kritiek behandeld die indirect in de psychoanalyse ligt besloten om de subjectsproblematiek te hernemen. Dit is het uitgangspunt voor de behandeling van het werk van Nietzsche, die in zijn genealogische kritiek evenals Freud en Marx het subject decentreert en laat verzinken in een ontologie van krachten. Met deze dubbele inzet zijn de belangrijkste inspiraties voor het differentiedenken aan bod gekomen.In het werk van een aantal Franse differentiedenkers krijgt de kritiek op het dialectische denken, zoals deze door Adorno in zijn Negative Dialektik werd geformuleerd, een positieve invulling. Teruggrijpend op de ‘meesters van het wantrouwen’ (Nietzsche, Freud, Marx), maar ook op het vitalisme van Bergson en James,bespreken we wegen uit het dialectische denken in het werk van Bataille, Foucault en Deleuze. We sluiten de cursus af met enkele consequenties van hun posities zoals opgepakt door het feminisme.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Ontologie en Metafysica III: Differentiedenken.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline