Ontologie en Metafysica III: Differentiedenken

Datum(s)

Start in de week van 25 april 2022

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

Centraal staat de overgang van een transcendent(aal), op identiteit gericht denken naar een vanuit de immanentie ontwikkeld, op verschillen gericht denken en de ontologische en metafysica-kritische implicaties daarvan.Bij de dialectiek staat de opvatting centraal dat de werkelijkheid wordt gekenmerkt door fundamentele tegenstrijdigheden, die vanuit een daaraan ten grondslag liggende dynamiek naar hun eigen opheffing streven. Na de behandeling van de formeel-ontologische fundering door Hegel van de dialectiek wordt de kritiek van de links-Hegelianen Feuerbach en Marx op het hegeliaanse idealistisme besproken en wordt verduidelijkt hoe dit tot een politieke filosofie en een politieke praxis leidt. Na deze interne kritiek wordt de externe kritiek behandeld die indirect in de psychoanalyse ligt besloten om de subjectsproblematiek te hernemen. Dit is het uitgangspunt voor de behandeling van het werk van Nietzsche, die in zijn genealogische kritiek evenals Freud en Marx het subject decentreert en laat verzinken in een ontologie van krachten. Met deze dubbele inzet zijn de belangrijkste inspiraties voor het differentiedenken aan bod gekomen.In het werk van een aantal Franse differentiedenkers krijgt de kritiek op het dialectische denken, zoals deze door Adorno in zijn Negative Dialektik werd geformuleerd, een positieve invulling. Teruggrijpend op de ‘meesters van het wantrouwen’ (Nietzsche, Freud, Marx), maar ook op het vitalisme van Bergson en James,bespreken we wegen uit het dialectische denken in het werk van Bataille, Foucault en Deleuze. We sluiten de cursus af met enkele consequenties van hun posities zoals opgepakt door het feminisme.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Wij raden echter aan om eerst Deel 1 en Deel 2 te volgen.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 2, blok 4A; 25 april t/m 27 mei 2022

Rooster en literatuur

Vanaf november 2021 kun je hier het volledige rooster inzien in de course guide. 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

E-mailadres
koulouki@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010-4082555

Datum(s)

Start in de week van 25 april 2022

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 25 apr 2022
Begindatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen