Bewust en strategisch kunnen interveniëren in het dynamische krachtenveld van de energietransitie
Leer keten- en netwerkgericht organiseren en vergroot je interventierepertoire

Cursus Opleiding Ketenregie in de Energietransitie

Datum(s)
 • Start:12 mei 2020 (inschrijven niet meer mogelijk)
 • In 2021 start van een nieuwe editie - planning, programma en cursusprijs gereed medio november 2020

 

Kosten

€ 5.950,- (editie 2020 vrijgesteld van BTW) 

Energietransitie: iedereen weet dat het moet, de vraag is alleen hoe organiseer je het. Want hoe krijg je alle partijen op een lijn? Uiteenlopende stakeholders moeten een rol vervullen. Voor voortgang zijn zij afhankelijk van elkaar. Dit vraagt om regie. Tijdens de opleiding Ketenregie in de Energietransitie leer je hoe je zonder doorzettingsmacht toch focus houdt op gedeelde ambities en vooruitgang boekt in de samenwerking.

 • De opleiding Ketenregie in de Energietransitie wordt georganiseerd in samenwerking met Berenschot Academy.

De energietransitie is niet alleen een technische omwenteling. Succes is mede sterk afhankelijk van ons vermogen om het goed te organiseren. Nieuwe vormen van samenwerken zijn noodzakelijk. De energietransitie kijkt over grenzen van sectoren, disciplines en technologieën. En ook van huishoudens, wijken, gemeenten, provincies en zelfs landsgrenzen. Die samenwerking gaat niet vanzelf. Dat heb je al ondervonden. Project- en lijnmanagement werken niet: er is behoefte aan regie. Maar wat is dat eigenlijk? En, belangrijker: hoe organiseer je regie binnen het samenwerkingsverband waarmee je de energietransitie tot stand wilt brengen?

Bewust en strategisch kunnen interveniëren in het dynamische krachtenveld van de energietransitie, dat is het doel van de opleiding Ketenregie. In deze opleiding verdiep je je inzicht in de onvermijdelijke dynamiek van werken in ketens en netwerken. Je verbreedt daarnaast je interventierepertoire zodat je bewust en strategisch kunt interveniëren om voortgang te bereiken. Daarnaast vertaal je je nieuwe kennis en inzichten naar de casuïstiek: welk handelingsrepertoire zou kunnen werken in welke situatie en hoe zet je dat in?

Opzet

De opleiding Ketenregie in de Energietransitie bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag, en een afsluitende bijeenkomst. Tijdens de opleiding verwerk je je leerervaringen in een interventieplan voor je eigen casus, met een persoonlijke reflectie op je ontwikkeling als regisseur. In de afsluitende bijeenkomst van een dagdeel delen de deelnemers hun opbrengsten met hun kernpartners, en ontvangen zij hun certificaat.

De opleiding wordt gekenmerkt door het verbinden van relevante theorie met actuele praktijken van “front runners” in de energietransitie, en de eigen praktijken van de deelnemers. Elke opleidingsdag kent een relevant thema, behandeld door een state of the art expert, met een meer theoretische of juist praktische achtergrond. In de voorbereiding en op de dag zelf verbinden we theorie en concepten van de docent met je eigen casus en de praktijk van je medecursisten.

Tijdens de opleiding wordt verwacht dat je je thuis voorbereidt door middel van huiswerk, waarbij expliciet de toepassing op je eigen praktijk centraal staat.

Resultaten

Ketenregie in de Energietransitie is een intensieve opleiding, met veel interactie en een sterke focus op het verbinden van theorie met de praktijk. De opbrengst van deze opleiding is navenant hoog, na afloop van de opleiding:

 • Weet je welke afhankelijkheden zich voordoen rond de energietransitie en hoe het krachtenveld waarin je opereert eruit ziet;
 • Herken je de onvermijdelijke dynamiek in complexe samenwerkingsprocessen en weet je die in zijn context te plaatsen;
 • Kun je verschillende interventietechnieken toepassen om de voortgang in de samenwerking te waarborgen;
 • Ben je in staat diverse partijen met uiteenlopende belangen te verbinden;
 • Heb je geleerd hoe je regie kunt voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht en hoe je met gezag en slimme interventies stuurt op resultaat;
 • Heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om daadwerkelijk te kunnen en durven interveniëren;
 • Kun je keten- en netwerkgericht organiseren, omgaan met uiteenlopende belangen van betrokkenen op strategisch niveau, horizontaal leidinggeven en je eigen regierol het binnen de keten succesvol positioneren;
 • Weet je hoe je een analyse maakt van een keten- of netwerk(organisatie), inclusief procesontwerp met samenhangende reeks van interventies;
 • Koppel je de verworven kennis en vaardigheden aan je eigen praktijk en regiestijl en verwerk je dat tot een leidraad voor je persoonlijk handelen in de komende periode.

Datums

De opleiding Ketenregie in de Energietransitie wordt in het voorjaar van 2020 aangeboden op de volgende dinsdagen:

 • 12 mei 2020
 • 9 juni en 30 juni 2020
 • 8 september 2020 
 • 29 september 2020
 • 3 november 2020
 • 1 december 2020 (certificaatuitreiking)

 

Doelgroep

Je werkt samen met mensen met een andere achtergrond, in dienst van andere organisaties (privaat of particulier) of organisatieonderdelen, om samen stappen te zetten in de energietransitie. Bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie, energiebesparing, het sluiten van warmteketens of duurzame energieopslag. Je werkt in een omgeving die door onzekerheid wordt gekenmerkt. Welke bron gaat het worden? Welke (private) partners bewegen als eerste om de infrastructuur voor elkaar te krijgen? En hoe kunnen overheden de transitie stimuleren?

Als regisseur ben je verantwoordelijk voor het organiseren van die samenwerking om voortgang te realiseren. Als partner in de samenwerking ben je verantwoordelijk voor het commitment van je organisatie aan de gezamenlijke ambitie. Je hebt echter geen directe leiding of ‘doorzettingsmacht’: niet naar de partners, noch naar relevante onderdelen binnen je eigen organisatie.

Herken je jezelf in deze beschrijving, dan is de opleiding Ketenregie in de Energietransitie een uitgelezen gelegenheid om je vaardigheden als regisseur te verbeteren en de energietransitie vaart te geven.

Docenten

De opleiding Ketenregie in de Energietransitie is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Frank Beemer, Academic Director van de Ketenregieopleidingen bij Erasmus Academie, en Bram Brouwer, managing director bij organisatieadviesbureau Berenschot.

En verder: prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht), prof. dr. Derk Loorbach, hoogleraar Socio-economische transities (Drift/Erasmus Universiteit Rotterdam); Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen gemeente Leiden; Lex Hoefsloot, wethouder Duurzaamheid, Klimaat en Openbare Ruimte gemeente Ede; Pieterjan van der Hulst, voormalig directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën.

Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren. Als academic director Ketenregie bij Erasmus Academie werkt hij aan professionalisering van regisseurs die verantwoordelijkheid hebben of nemen om met andere partijen vernieuwing te realiseren binnen netwerken, allianties & ketens.

Bram Brouwer is adviseur en procesbegeleider in strategische samenwerkingsvraagstukken in de warmteketen en de energietransitie. Bram heeft zich gespecialiseerd in ruimtelijke samenwerkings- en verandervraagstukken op het lokale en regionale niveau. Momenteel is hij actief op het gebied van duurzame energie en begeleidt hij overheden in het oppakken van nieuwe rollen in verhouding tot de maatschappij.

 

 

Wil je meer weten over de opleiding Ketenregie in de Energietransitie?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Datum(s)
 • Start:12 mei 2020 (inschrijven niet meer mogelijk)
 • In 2021 start van een nieuwe editie - planning, programma en cursusprijs gereed medio november 2020

 

Kosten

€ 5.950,- (editie 2020 vrijgesteld van BTW) 

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
7 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus | Executive programma
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Ketenregie in de Energietransitie Voorjaar 2020 is reeds gestart - inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk!

In 2021 zal Erasmus Academie een nieuwe editie van deze opleiding programmeren - medio November 2020 zal het nieuwe programma, de planning en cursusprijs bekend zijn.

Wanneer je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden over deze opleiding ontvang je automatisch alle informatie zodra bekend!