Opleiding Kunstmatige intelligentie: gebruik en governance

Hoe zet je algoritmes effectief en verantwoord in
Datum(s)

start maandag 31 oktober 2022

Kosten

EUR 2750 (vrijgesteld van BTW)

Je ontvangt 10% korting op de cursusprijs als:

 • Alumnus van Erasmus Academie
 • Alumnus van de EUR of RSM Executive Education
 • Medewerker van de EUR of Erasmus MC 
 • Je iemand aandraagt als deelnemer voor deze opleiding

Hoe wordt artificiële intelligentie (AI) gebruikt?

Algoritmen en AI zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Data is de brandstof voor AI. AI en het gebruik van data kan leiden tot het verbeteren van de concurrentiepositie, het opsporen van fraude, het helpen om snel te reizen van een plaats naar een andere plaats, om vergunningen te verlenen en vele andere mogelijkheden. Het bouwen van AI modellen en implementatie wordt steeds eenvoudiger.In de huidige situatie worden algoritmen veelal ingezet, echter zonder goed na te denken over het inrichten.van het gebruik en de algehele governance.

Hoe zet je AI op een verantwoorde manier in?

AI brengt grote voordelen zoals efficientie, meer rationele besluitvorming door het gebruik van data, maar het kan ook leiden tot discriminatie, beslissingen welke niet uitgelegd  kunnen worden en gebrek aan transparantie. Want wat gebeurt er als AI bepaalt wie fraude heeft gepleegd? Of een route aanraadt welke snel is, maar slecht voor het milieu? Of een vergunning verleent waar niet iedereen het mee eens is? Je leert tijdens de opleiding om valkuilen te herkennen, de AI governance te evalueren en hoe AI gebruik en governance verbeterd kunnen worden. 

Wat leer ik over het gebruik en beheer van kunstmatige intelligentie (KI)?

 • inzicht in de interdisciplinaire aspecten waaraan aandacht besteed moet worden bij het gebruik en beheer van AI
 • welke randvoorwaarden binnen de organisatie nodig zijn om AI te kunnen gebruiken en aan te sturen
 • welke elementen relevant zijn voor het gebruik en aansturen van AI
 • hoe gebruik, beheer en aansturing van AI op elkaar afgestemd kan worden
 • overzicht te hebben van instrumenten voor het gebruik en governance van AI

Programma opleiding AI gebruik en governance

*

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is data & data integriteit?
 • Overzicht algoritmen en implicaties
 • Interdisciplinaire kijk op AI
 • Data architecturen voor verzamelen, opslag en gebruik
 • Spanningsveld van innovatie en gebruik

Tijdens dit onderdeel wordt besproken:

 • overzicht van stappen om AI te implementeren
 • veel voorkomende valkuilen bij model ontwikkeling
 • herkennen en afleiden waardoor valkuilen ontstaan
 • best practices aanwijzen en deze toepassen in de context van de eigen organisatie
 • randvoorwaarden om een algoritme in productie te nemen 

Deze 2e dag gaan we in op:

 • MLOps en Devops
 • stappen en apsecten om een model / algoritme in productie te nemen
 • verantwoordelijken voor de implementatie van reguliere runs van het model / algoritme
 • identificeren welke veranderingen de werking van het 

 

In de middag gaan we verder met:

 • Overzicht datakwaliteit en evalueren van de datakwaliteit
 • Toedelen van verantwoordelijkheden voor data
 • Wetgeving (AVG, EU AI wetgeving)
 • Deskundigheid ende beperkingen van goede controle
 • Effecten evalueren
 • Omgaan met ethische implicaties

Tijdens deze online bijeenkomst krijg je feedback op je essay onderwerp en de 1e opzet. 

In de ochtend van de laatste dag komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Typische governance componenten voor AI
 • Archetypische AI governance modellen
 • Condities om governance van AI mogelijk te maken
 • Assessment van de governance van algoritmen

In de middag krijg je feedback op de casus vanuit jouw eigen organisatie. We sluiten af met de certificaatuitreiking. 

Praktische informatie opleiding AI gebruik en governance

maandag 31 oktober 2022 | face-to-face

maandag 14 november 2022 | face-to-face

maandag 28 november 2022 13.30-16.30 | tussentijdse online feedback op je essay in subgroepen

maandag 19 december 2022 | face-to-face

maandag 17 april 2023 | 15.00-17.00 | online terugkombijeenkomst

 • Programma Manager
 • Projectleider
 • Chief Data Officer
 • ICT manager
 • Of vergelijkbare functies

in de (semi) publieke sector in organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. 

*

Marijn Janssen is full professor in ICT & governance and chair of the Information and Communication Technology section of the Technology, Policy and Management Faculty of TU Delft. His research interests are in the field of orchestration, governance, shared services, intermediaries, open data and infrastructures within constellations of public and private organizations. Marijn was recently designated as the top researcher in the area of eGovernance, and has been recognized as such several times in the last decade.

Paul Brous heeft een PhD in de governance en management van Internet of Things (Data) Infrastructures. Hij doceert op universiteiten en in het bedrijfsleven, met de focus op leidinggeven in de techniek. Paul heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar AI- en datamanagement en ook naar digitale transformaties. Hij heeft 12 jaar praktijkervaring in de rol van enterprise data architect bij diverse overheidsinstellingen en hij heeft met veel succes gewerkt in de functie van Enterprise Data Architect bij Rijkswaterstaat, Stedin en de Koninklijke Marechaussee.

Shieltaa Dielbandhoesing (ICTU) heeft de afgelopen tien jaar leidinggevende posities bekleed in diverse datagedreven programma’s in de overheid waarbij algoritmes worden ingezet. Zij is van huis uit een econometrist, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na haar afstuderen heeft zij jarenlang hands-on gewerkt aan complexe analyses en data-integraties. De laatste vijf jaren heeft zij zich verder gespecialiseerd in informatiebeveiliging en recent in de AVG in relatie tot algoritmes. Met haar opgedane kennis op het gebied van de techniek, de security en de privacyaspecten geeft zij een gebalanceerde reflectie op de praktijk.

Contact

Sanne Goudriaan

Cursuscoördinator

Datum(s)

start maandag 31 oktober 2022

Kosten

EUR 2750 (vrijgesteld van BTW)

Je ontvangt 10% korting op de cursusprijs als:

 • Alumnus van Erasmus Academie
 • Alumnus van de EUR of RSM Executive Education
 • Medewerker van de EUR of Erasmus MC 
 • Je iemand aandraagt als deelnemer voor deze opleiding
BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 31 okt 2022
Tijdsduur
3 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Informatica
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie

Rotterdam

Bekostiging

private

Inschrijving

Je kunt je via onderstaande link inschrijven:

Aanmelden AI gebruik en governance

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen