Procesmanagement: Hoe ga je om met verschillende stakeholders binnen jouw project?
Leer effectief opereren in besluitvormingsprocessen

Cursus Opleiding Procesmanagement

Datum(s)
  • 10 en 11 juni 2021 | Online
  • 7 en 8 oktober 2021                                                                                                                                                                            
Kosten

€ 1.695,- (vrijgesteld van BTW)

Hoe ga je om met verschillende stakeholders binnen jouw project? Met de uiteenlopende belangen, de vele onzekerheden? Dit zijn actuele vragen voor zowel overheden als bedrijven. De succesvolle Opleiding Procesmanagement van Ernst ten Heuvelhof en Hans de Bruijn gaat over complexe besluitvorming en verandering - met veel stakeholders!

In de Opleiding Procesmanagement krijg je allereerst inzicht in de gedragspatronen van stakeholders - hoe proberen ze, soms onbewust, invloed uit te oefenen? Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe je daar effectief mee om kunt gaan. Je leert dat effectieve strategieën soms ingaan tegen je intuïtie

In de wereld van stakeholdermanagement komen vaak goed bedoelde adviezen voorbij - je moet 'iedereen erbij betrekken' of je moet partijen 'zo vroeg mogelijk in het proces meenemen' zijn hiervan een tweetal voorbeelden. In de masterclass zullen Hans en Ernst laten zien dat deze goed bedoelde adviezen net allemaal iets te simpel zijn!

Beide docenten zorgen voor een levendige module - met casussen, concepten en veel interactie en bieden een aantal praktische 'procesmanagerial vaardigheden' aan. 

 

Resultaten

Na het volgen van de Opleiding Procesmanagement:
• voorkomt je dat processen verstropen
• weet je uiteenlopende partijen bij het besluitvormingsproces betrokken te houden
• eindig je voortaan processen met betere besluiten en grotere tevredenheid onder de betrokken partijen
• weet je effectief te opereren in complexe besluitvormingsprocessen
• geef je sturing aan processen zonder hierbij hiërarchische macht uit te oefenen

Datums

De tweedaagse Opleiding Procesmanagement vindt zowel in het voorjaar als najaar plaats (tijden 09:30 uur 16:30 uur)

  • Voorjaar: donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni 2021 | Online editie
  • Najaar: donderdag 7 oktober en vrijdag 8 oktober 2021

"Ik heb met een grote glimlach geluisterd"

"Ik heb mijn hersenen gepijnigd, me verbaasd over mijn eigen valkuilen en over de complexiteit van op het eerste gezicht simpele vraagstukken (of andersom), en me heilig voorgenomen me nooit meer tot inhoudelijke discussies te laten verleiden als iets een proces is en geen project. Van dansende tafels tot eerlijk de taart verdelen: ik vond het geweldig." 
Ellis Buis 

Doelgroep

Deze tweedaagse opleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij complexe bestuurlijke processen. Je bent bijvoorbeeld consultant, projectleider, projectmanager, projectsecretaris, procesmanager, adviseur of beleidsmedewerker.
 

Docenten

Prof. mr. dr. Hans de Bruijn: Hoogleraar Technische Bestuurskunde, Technische Universiteit Delft. Hans de Bruijn heeft veel boeken geschreven over procesmanagement, waaronder Managing Performance in the Public Sector.

Prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof: Hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij publiceert over complexe besluitvormingsprocessen, over procesmanagement en over ontwikkelingen in de nutssectoren. In 2016 heeft hij een boek gepubliceerd over strategisch gedrag. Hiernaast adviseert hij (semi-)overheden en vervult hij een aantal maatschappelijke functies.

“blijf uit de inhoud en richt je op het proces"

De opleiding is zeer leerzaam en inzichtgevend. De lesstof en praktijkvoorbeelden bleken voor alle cursisten, afkomstig uit een zeer gevarieerd aantal organisaties, heel herkenbaar en aansprekend. En juist deze gemêleerdheid ondersteunt de boodschap van de cursus: blijf uit de inhoud en richt je op het proces.
Nicole Weringh – Rechtspraak

Wil je meer weten over de Opleiding Procesmanagement?

Download nu de brochure
Opleiding Framing
Ontvang 10% korting op de Opleiding Framing bij gelijktijdige inschrijving met de Opleiding Procesmanagement.
Opleiding Strategisch Gedrag
Ontvang 10% korting op de Opleiding Strategisch Gedrag bij gelijktijdige inschrijving met de Opleiding Procesmanagement.

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

E-mailadres
elenbaas@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010 408 2126


 

Nieuws over Procesmanagement

Datum(s)
  • 10 en 11 juni 2021 | Online
  • 7 en 8 oktober 2021                                                                                                                                                                            
Kosten

€ 1.695,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
2 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus | Executive programma
Voertaal
Nederlands
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Schrijf je in voor de Opleiding Procesmanagement in 2021 door gebruik te maken van een van de onderstaande links: