Opleiding Public Design: Design Denken in het Publieke Domein

Op weg naar mensgerichte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
Datum(s)

2 november 2021 

Kosten

€ 3.350,- (vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de opleiding

Public design staat voor het toepassen van de design thinking methode binnen de overheid. Met out-of-the-box denken en gedeeld eigenaarschap spreek je het creatief potentieel aan van burgers en vind je samen met eindgebruikers een passend antwoord op gemeenschappelijke vraagstukken. Daarnaast is er expliciet aandacht voor de weerspannigheid van de uitvoering in (semi-)publieke organisaties.

Design is hot, net als design thinking. Public design is nieuw en een beetje anders. Waar design thinking zich richt op de industrie, is public design juist meer geschikt voor participatieprocessen. Public design houdt daarnaast rekening met de bijzondere kenmerken van publieke en semipublieke organisaties, die te maken hebben met complexe en mensgerichte uitdagingen.

Van weerstand naar ontwerpstand!

De uitdaging bij de publieke en semipublieke sector zit hem vooral in hoe je een design thinking ontwerpcultuur kunt combineren met een bestuurlijke omgeving. Hoe buig je weerstand om naar positieve energie en een open, frisse blik? Pas dan profiteer je optimaal van de voordelen van design thinking en kun je de methode toepassen in je eigen organisatie en een start maken met een innovatieve werkwijze. Hoe je nu de methode van design denken kunt inzetten in de bestuurlijk omgeving van overheidsorganisaties leer je in deze opleiding.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding Public Design: Design Denken in het Publieke Domein leer je:

 • De vijf stappen van public design toe te passen binnen je eigen werkpraktijk;
 • Denken als sociaal ontwerper;
 • De participatie van burgers op gang te brengen via co-creatie;
 • Het creatief potentieel van burgers aan te spreken;
 • Zelf pilots inrichten met de eindgebruikers;
 • Procesvaardigheden aan om met de weerspannigheid van de uitvoering om te gaan.

Een dosis theorie en veel praktijkvoorbeelden

‘Ik vond de opleiding Design Thinking in het publieke domein inspirerend. Hans en Alexander nodigden met een dosis theorie en veel praktijkvoorbeelden uit om met een andere bril dan je gewoon bent te kijken naar verschillende vraagstukken. De opleiding biedt een doe- en denkwijze om buiten de vaste kaders en samen met en voor anderen te zoeken naar ruimte om te experimenteren, te leren en creëren.’

E.M.C. van Gemert (Ministerie van Algemene Zaken)

Programma

De hybride opleiding Public Design: Design Denken in het Publieke Domein bestaat uit een mix van 'inleidingen op thema's, methodes en gereedschappen', 'gastsprekers', 'werksessies in deelgroepen', 'oefeningen', 'pitches' en 'evaluatiegesprekken'.

De opleiding bestaat uit 3 onderwijsdagen op locatie in Rotterdam afgewisseld met 3 korte online werksessies in deelgroepen van maximaal 1,5 uur. Leerdag 3 bestaat uit diverse online intervisie sessies (waarvan de indeling in gezamenlijk overleg met de deelnemers wordt gemaakt) en staan gepland op 30 november 2021 en 1 december 2021.

Onderwijsdag 1: Dinsdag 2 november 2021 (op locatie) – 09:30 uur – 17:00 uur                   Thema: Introductie en ontwerpvraag formuleren

Online sessie: Woensdag 10 november – 10:00 uur – 11:30 uur

Onderwijsdag 2: Dinsdag 16 november 2021 (op locatie) – 09:30 uur – 17:00 uur                 Thema: Stakeholders aktief inzetten

Online sessie: Woensdag 24 november 2021 – 10:00 uur – 11.30 uur

Onderwijsdag 3: Intervisie sessies (online) – 09:30 uur – 17:00 uur                                           Dinsdag 30 november 2021*)                                                                                                       Woensdag 1 december 2021*)

*) Indeling online intervisie sessies worden in gezamenlijk overleg met de deelnemers gemaakt. Iedere deelnemer doet verplicht aan 1 intervisie mee, de andere 3 zijn facultatief. 4 personen bespreken hun casus met docenten, anderen kunnen aansluiten indien gewenst.

Online sessie: Woensdag 8 december 2021 – 10:00 – 11:30 uur

Onderwijsdag 4: Dinsdag 14 december 2021 – 09:30 uur – 17:30 uur                                          Thema: Hoe verder met het geleerde + presentatie van de eindopdrachten

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op professionals binnen overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid), en andere publieke en semi-publieke organisaties, die mensen centraal stellen bij het zoeken van antwoorden op complexe, publieke vraagstukken. Mensen die zelf actief aan de slag willen gaan met participatie, co-creatie en out-of-the-box denken, en die ervoor willen zorgen dat ideeën gemeenschappelijk gedragen oplossingen worden.

Denk aan functiegroepen zoals;

 • (beleids)adviseurs
 • innovatiemanagers
 • gebiedsmanager
 • projectmanagers
 • welzijnsmanagers
 • communicatieadviseurs

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Docenten

Alexander van Altena studeerde Rechten in Leiden, Economie in Amsterdam en History and Philosophy of Science and Technology and History of Economic Thought aan de University of Notre Dame. Hij was onder meer Directeur Spoor bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur bij ProRail. Tegenwoordig is hij partner van de Holland Branding Group en het World Design Forum.

Hans Robertus, docent Design Thinking

Hans Robertus is expert op het gebied van design thinking. Hij voltooide de opleiding Industrial and Product Design aan de Design Academy in Eindhoven. Daarna werkte hij onder andere als Senior Director Design bij Philips en was hij directeur van de Dutch Design Week.Tegenwoordig is hij partner van de Holland Branding Group en het World Design Forum.

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

E-mailadres
elenbaas@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31 (0)10 408 2126

Datum(s)

2 november 2021 

Kosten

€ 3.350,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
dinsdag 2 nov 2021
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Partner

World Design Forum

Inschrijving

Schrijf je voor de opleiding Publice Design: Design Denken in het Publieke Domein in en klik op de onderstaande link:

Public Design: Design denken in het Publieke Domein (Start 2 november 2021)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen